PR NEWS
+
“พาวเวอร์เรนเจอร์” รวมพลังลงใต้ ...
“ไวไว...ใจดีแจกทอง” ประจำปี 2561 มูลค่ากว่า 5,000,000 บาท ...
ออมสิน จับมือ ซีพี ออลล์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทำโครงการส่ง ...
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี คว้า 5 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ...
มาลี “ฟรุตเฟรช” น้ำผลไม้ 100% คงคุณค่าและรสชาติสดของผลไม้แท้ ...
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved