Think Earth
‘Excellent Model School’ ปลุกพลังอาชีวะ เสริมทัพตลาดแรงงาน
แม้ปัจจุบัน จำนวนผู้เรียนที่จบในระดับอาชีวศึกษาจะมีมากกว่า 1.5 แสนคนต่อปี โดย 30% มุ่งทำธุรกิจของตนเอง และอีก 70% เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตัวเลขดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อตลาดแรงงาน เนื่องจากการเรียนการสอนยังคงเน้นห ...
บีเจซี เดินหน้า ‘บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน’ มุ่งสร้างขวัญ กำลังใจแด่ครูประถมทั่วไทย
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) องค์กรธุรกิจเก่าแก่ที่ก่อตั้งมากว่า 134 ปี ด้วยการยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ที่มุ่งตอบแทนสังคมภายใต้รูปแบบต่างๆ ภายใต้การนำของ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เล็งเห็นและให้ความ ...
SCG Sharing the Dream มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของผู้พิทักษ์ป่า
อาชีพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม่เคยเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะในป่าไพศาลผืนไหน โดยเฉพาะชุดลาดตระเวนที่ต้องเสี่ยงภัยอันตราย ตรงข้ามกับผลตอบแทนอันไม่มากมายนักหากเทียบกับทั้งชีวิตที่เขาพร้อมอุทิศ และทุกครั้งที่ต้องแบกกระบอกปืนเข้าสู่ดงพงไพร นั่นหมายถึงการ ...
“Mazda” พาสัมผัสวิถีชุมชนพอเพียง ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สัตว์ทะเลเพื่อชุมชนยั่งยืน
บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ปลูกจิตอาสานำพนักงานและผู้บริหาร กว่า 160 ชีวิต ลงพื้นที่สัมผัสวิถีแห่งชุมชน การดำรงชีวิตตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เรียนรู้ความเป็นอยู่กับธรรมชาติของชุมชน ส่งเสริมให้พนัก ...
'ธนชาต' ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจในวัฒนธรรมไทย
ภาษาไทยและมารยาทไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งควรอนุรักษ์และทำนุบำรุงรักษาไว้ให้ยั่งยืนโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจึงอาจจะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับอิทธิพลทั้งทางด้านภาษาพูดและภาษาเขียนผิดเพี้ยน ...
‘ฟอลคอนประกันภัย’ รวมพลจิตอาสา สัมผัสวิถีชีวิตช้างที่ถูกทอดทิ้ง
จากสภาพปัญหาของช้างชราและช้างเร่ร่อนซึ่งถูกใช้งานเมื่อตอนมีกำลัง แต่เมื่อแก่ตัวหลายเชือกกลับถูกทิ้งให้อดโซ บาดเจ็บ การหาสถานที่ที่มีความพร้อมในการเลี้ยงดู มีธรรมชาติ มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับช้าง จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และอนุรักษ์ประชาก ...
‘สาทร โมเดล’ เดินหน้าแก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน
ปัญหารถติดยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกของคนกรุง ซึ่งแม้จะมีความพยายามในการแก้ปัญหาจากภาครัฐอยู่หลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นแค่เพียงการบรรเทาปัญหาได้ชั่วครั้่งชั่วคราวเท่านั้น เพราะสุดท้ายแล้วต้นตอของปัญหานี้เกิดจากปริมาณรถยนต์ที่เพ ...
‘แยก แลก ยิ้ม’ กับ ‘ปตท.’ แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อรอยยิ้มของชุมชน
เนื่องจากปัจจุบัน ‘ขยะ’ ยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วคน 1 คน จะสร้างขยะได้ 1.42 กิโลกรัมต่อวัน ใน 1 เขต มีจุดทิ้งขยะประมาณ 40-50 จุด มีถังขยะรองรับ 3 - 4 ถัง หนึ่งถังมีน้ำหนักราว 70 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 14,000 กิโลกรัมหรื ...
เปิดภารกิจ “สิงห์อาสาโมเดล” สูภัยแล้ง
แม้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ 20 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและการดำรงชีวิตของผู้คนในหลายพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทีม “สิงห์อาสา” จึงรวมต ...
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved