แอ็กซิส เผยโซลูชั่นวิเคราะห์ภาพจากกล้อง ตอบโจทย์การสร้างเมืองอัจฉริยะ
11 Jul 2017


          “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “สมาร์ท ซิตี้” แนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ ที่ผสานเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาร่วมกับการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ทุกเมืองจะต้องมี ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองด้านอื่นๆให้ดียิ่งขึ้น


         ปัจจุบัน การติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นหนึ่งในมาตรการพื้นฐานที่หลายๆ เมืองนำมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชนแต่ภายใต้แนวคิดการสร้างเมืองอัจฉริยะ กล้องวงจรปิดไม่ได้มีหน้าที่แค่ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพย์สินสาธารณะหรือการก่ออาชญากรรมโดยช่วยพิสูจน์หลักฐานหลังเกิดเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุร้าย เพื่อรักษาสร้างสภาพคล่องทางการจราจร ช่วยสนับสนุนการวางแผนบริหารพื้นที่ และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะในมหานครใหญ่ที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาที และเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว การตอบสนองต่อเหตุการณ์ ด้วยการนำเอาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดมาใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชน 


         ด้วยเหตุนี้ วิดีโอเครือข่ายอัจฉริยะครบวงจรและเทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดจึงเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนให้พลวัตของเมืองดำเนินไปได้อย่างราบรื่นพร้อมทั้งสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับผู้คนในเมือง


         แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมระบบวิดีโอแบบเครือข่ายครบวงจร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะของเมืองใหญ่ทั่วโลกมานานกว่า 15 ปี เทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดเครือข่ายของแอ็กซิส และระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องโดยซิติล็อก (Citilog) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มีส่วนสำคัญในการปรับโฉมและยกระดับความปลอดภัย โดยเฉพาะบนท้องถนนของหลายๆ เมืองให้ดียิ่งขึ้น

 


         แมกนัส เซเดอร์เฟลด์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ กล่าวว่า “การเดินทางสัญจรในแต่ละวันและอุบัติเหตุทางรถยนต์คือสาเหตุหลักของปัญหาการจราจร ปัจจุบัน หลายๆ เมืองที่แอ็กซิสเข้าไปดำเนินงาน มีการติดตั้งเซนเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับและรวบรวมข้อมูลการจราจรได้ในแบบเรียลไทม์ อาทิ จำนวนรถยนต์บนถนน สภาพคล่องทางการจราจร จุดที่มีงานซ่อมถนน ตลอดจนความผิดปกติต่างๆ บนท้องถนน ด้วยเทคโนโลยีภาพวีดีโอที่คมชัดและรายงานการแจ้งเตือนเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเมืองสามารถเข้าใจและประเมินสถานการณ์การจราจรบนท้องถนนได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นจึงสามารถเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การติดขัดทางจราจรคลี่คลายได้เร็วตามมา” 


         แม็กนัส อธิบายเพิ่มเติมถึงโซลูชั่นเทคโนโลยีระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) ที่แอ็กซิสและซิติล็อกร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินทางสัญจรในแต่ละวัน ซึ่งประกอบด้วย โซลูชั่นระบบตรวจจับอุบัติเหตุโดยอัตโนมัติ (Automatic Incident Detection: AID) ที่สามารถระบุเหตุการณ์ผิดปกติ อาทิ รถที่หยุดวิ่งบนทางด่วน รถที่วิ่งสวนเลน สิ่งกีดขวางบนถนน ควันไฟในอุโมงค์ ตลอดจนอุบัติเหตุบนทางด่วนหรือสะพานได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังเกิดเหตุการณ์ด้วยความสามารถของกล้องในการตรวจจับความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการจราจรส่วนกลางสามารถติดตามอุบัติเหตุและความผิดปกติบนท้องถนนได้ในแบบเรียลไทม์และสามารถคาดการณ์สภาพคล่องทางการจราจรได้ ขณะเดียวกันเมื่อคนขับรถได้รับแจ้งเตือนอุบัติเหตุข้างหน้าได้อย่างทันท่วงทีก็จะสามารถคาดการณ์ ปรับลดความเร็ว และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซ้ำสองได้ เหตุการณ์จราจรติดขัดก็จะลดลง เกิดสภาพคล่องในการจราจร และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินสาธารณะลงได้อีกด้วย

 


         นอกจากนี้ แอ็กซิสยังมีโซลูชั่นระบบรวบรวมข้อมูลการจราจร (Traffic Data Collection) ที่สามารถดึงข้อมูลและสถิติ อาทิ ความคล่องตัวของการจราจร ประเภทของรถที่วิ่งผ่านความเร็วโดยเฉลี่ย อัตราความหนาแน่นของการจราจรมาใช้ได้ในแบบเรียลไทม์ เพื่อการวางแผนการจัดการจราจรในแต่ละช่วงเวลาโซลูชั่นระบบควบคุมการจราจรสี่แยก (Intersection Control) ซึ่งประกอบด้วยกล้องระบบเซ็นเซอร์เหนือพื้นดินที่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจรได้ทุกรุ่น ทั้งยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องมือตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนนแบบ inductive loops (ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กมาตรวจจับโลหะ) และสามารถตรวจจับการเข้าคิวของรถแต่ละคันบริเวณสี่แยกได้ในแบบเรียลไทม์ ตลอดจนแอพพลิเคชั่นระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องที่สามารถตรวจจับและให้ข้อมูล อาทิ จำนวนรถที่รอคิวอยู่ที่สี่แยก ความเร็วของรถที่แล่นมา และความผิดปกติต่างๆ ได้ตามเวลาจริง และโซลูชั่นระบบบริหารจัดการภาพวิดีโอ (Video ManagementSystem: VMS)แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภาคคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นและสภาพการณ์ที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน และรองรับแอพพลิเคชั่นและระบบ ITS ต่างๆ ได้อย่างลงตัว


         “ความรู้สึกปลอดภัยคือปัจจัยพื้นฐานต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขของคนในสังคมอุปกรณ์กล้องวิดีโอแบบเครือข่ายและระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด ได้เข้ามาปรับโฉมและยกระดับระบบกล้องวงจรปิดให้กลายเป็นอุปกรณ์บริหารจัดการการจราจรที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นในแบบเรียลไทม์ แอ็กซิสมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความปลอดภัยในที่สาธารณะทั่วโลก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้องวิดีโอเครือข่ายอัจฉริยะและนำเสนอโซลูชั่นเพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรของเรา” แมกนัส กล่าวทิ้งท้าย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
GIZTIX รับเงินลงทุนจาก AddVentures เดินหน้าปฏิวัติวงการโลจิสติกส์สู่แท่นผู้นำอาเซียน
"สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน" จับมือ "เดกซ์" เนรมิตสวนน้ำเอาใจสาวก "การ์ตูนวันพีช"
'เพย์เลส ชูส์ซอส' ส่งผ้าใบแนวสปอร์ต 'แอร์วอล์ค กัสโต้' รุกตลาดโค้งสุดท้ายส่งท้ายปี
เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป แต่งตั้ง "ปรมาศิริ มโนลม้าย" เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย
"โออิชิ กรีนที" ชวนฟินหนาวหนึบกับ "เป๊ก-ผลิตโชค" ผจญภัยทะเลน้ำแข็งที่ฮอกไกโด
ทุกคนอยากให้โลกนี้เป็นสีชมพู เพราะสีชมพูกำลังอินเทรนด์
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved