เทรนด์วัสดุฯ ยุคใหม่ต้องเน้นนวัตกรรม- ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งาน
11 Jul 2017


         ปัจจุบันกระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในแทบทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ทั้งวัสดุก่อสร้างหลัก เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีต หลังคา และวัสดุก่อสร้างรองประเภทตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นสีทาอาคาร วัสดุปุพื้นหรือผนัง สุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ที่พบว่าผู้ประกอบการโรงงานผลิตและจำหน่ายต่างได้นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาโปรดักส์ เพื่อให้ตอบสนองทุกความต้องของผู้บริโภค และตอบโจทย์ธุรกิจยุคภาคแรงงานมีปัญหา เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจในภาวะที่ตลาดทรงตัวและมีการแข่งขันกันสูง


         ทั้งนี้ เห็นได้จากข้อมูลจาก ฝ่ายวิชาการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่ระบุว่า วัสดุก่อสร้างและตกแต่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคยุคใหม่ที่พบว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านได้เปลี่ยนจากกลุ่มที่มีอายุ 45-60 ปีมาเป็นกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 40 ปีมากขึ้น กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ นอกจากต้องการแบบบ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์และความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันแล้ว โดย   เทรนด์ความต้องการวัสดุก่อสร้างและตกแต่งต่างๆ ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค “ใช้งานได้ง่าย -มากประโยชน์ และต้องตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งาน” นั้นพร้อมที่จะโชว์นวัตกรรมเหล่านี้งาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ: Home Builder&Materials Expo 2017”  ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะสะท้อนการปรับตัวรับเทรนด์วัสดุฯยุคใหม่ดังนี้


         เทรนด์ Eco-Friendly ...บ้านประหยัดพลังงาน : ด้วยกระแสรักษ์โลก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ไม่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะออกแบบบ้านให้โล่ง โปร่ง สบายเพื่อรับลมจากธรรมชาติแล้วในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆก็ต้องช่วยประหยัดพลังงานและฝ่ายวิชาการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเชื่อว่าปี 2020 เทคโนโลยีเพื่อช่วยประหยัดพลังงานหรือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเก็บพลังงานทดแทนและกระแสดังกล่าวเริ่มมีมากขึ้น รวมถึงการใช้ฟิล์มกรองแสงเพื่อช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านหรืออาคาร ซึ่งการป้องกันความร้อนจากแสงแดดที่นอกจากจะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ที่เป็นอีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังแล้ว ยังช่วยชะลอความซีดจางของวัสดุเครื่องใช้ภายในบ้าน และวันนี้นวัตกรรมการผลิตฟิล์มติดกระจกยังล้ำถึงขั้นกันกระสุนได้ด้วย


         เทรนด์สำหรับบ้านที่มีพื้นที่บางพื้นที่ที่ล็ก นอกจากจะออกแบบเพื่อลดทอนบางห้องเข้าด้วยกันแบบ มัลติฟังก์ชั่นแล้ว การเลือกใช้สีทาผนังก็มีอิทธิพลที่จะช่วยทำให้บ้านนั้นดูสว่างขึ้น และปัจจุบันนวัตกรรมการผลิตสียุคใหม่ก็ง่ายต่อการทำความสะอาดและการดูแลรักษา นอกจากนี้ ยังมีวัสดุอุปกรณ์สำเร็จรูปอื่นๆได้เข้ามามีบทบาทต่อการปลูกสร้างบ้านหรืออาคารนั่นคือวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป ซึ่งนอกจากจะคงไว้ชึ่งประโยชน์การใช้สอยแล้ว ยังช่วยทำให้ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงานด้วย

 


         เทรนด์ Home Tech : ด้วยกระแสของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ในการออกแบบปลูกสร้างบ้านก็ต้องคำนึงถึง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีระบบเทคโนโลยีรองรับ โดยฝ่ายวิชาการของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเชื่อว่าในปี 2020 แทบทุกบ้านของคนรุ่นใหม่จะมีการใช้เทคโนโลยีมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายสำหรับอยู่อาศัยมากขึ้น บ้านทุกหลังจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ อาทิ การควบคุมระบบไฟด้วยรีโมต หรือการสั่งการด้วยเสียง ฯลฯ


         นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆในการก่อสร้างบ้านและนวัตกรรมการสร้างบ้านที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆเข้ามาใช้ เช่น บ้านโครงสร้างเหล็ก การเลือกใช้วัสดุประเภทปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต ที่มีนวัตกรรมสารผสมที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมชั้นสูงเพิ่มความหนืดของเนื้อคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียว นอกจากจะช่วยให้การทำงานเทหล่อคอนกรีตทำให้ง่ายแล้วยังสามารถประยุกต์การใช้งานต่างๆได้ เช่น การตกแต่งผิวคอนกรีต จะช่วยการทำงานได้ง่าย มีความรวดเร็วและประหยัดต้นทุน เป็นต้น


         เทรนด์บ้านสำหรับผู้สูงอายุ : ด้วยเพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุของไทยจะมีมากถึง 20% ของประชากรทั้งหมด และอีก 20 ปีข้างหน้าก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์นั่นก็คือจะมีประชากรที่มีอายุ 25% ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นการออกแบบ หรือการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุปูพื้น สุขภัณฑ์ สีสำหรับทาผนังห้อง ฯลฯ จะต้องคำนึงถึงสมาชิกครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ จึงต้องปรับแบบหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ 


         อีกหนึ่งนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่เข้ามามีบทบาท นั่นคือ ลิฟต์ สำหรับบ้านพักอาศัย ซึ่งนอกจากจะยกระดับความสุขภายในบ้านแล้ว ยังเติมเต็มไลฟ์สไตล์ เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย เปลี่ยนการขึ้นลงระหว่างชั้นภายในบ้านได้ง่ายขึ้น จากเทรนด์การออกแบบหรือการวัสดุก่อสร้างและตกแต่งยุคใหม่ ซึ่งก็รวมถึงลิฟท์สำหรับบ้านก็จะเป็นแบบ Universal Design ที่คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานของทุกกลุ่มในสังคมอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
จุดหมายลับสุดยอดทั่วโลกที่จะทำให้คุณร้องว้าว
#ของมันต้องมี กับ 5 ไอเท็มสุดกรีนที่ชาวออฟฟิศต้องมี
“จ๊อบไทย” เผยสวัสดิการแบบไหนถึงได้ใจคนทำงาน
"วีซ่า" เผยคนไทยเที่ยวบ่อยกว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉลี่ย
อโกด้า เผยอันดับที่เที่ยวสุดฮิตของคนไทยในช่วงซัมเมอร์
"ดีลอยท์" เผยผลสำรวจล่าสุดชี้ชัด คนกลุ่มมิลเลนเนียลมีความรู้สึกต่อธุรกิจเปลี่ยนไป
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved