"เคทีซี" กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 1,519 ล้านบาท โตขึ้น 25%
11 Aug 2017

 

          เคทีซี ประกาศผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกเติบโตน่าพอใจ กำไรสุทธิ 1,519 ล้านบาท เติบโต 25% ปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรขยายตัวสูงกว่าอุตสาหกรรม อยู่ที่ 6.8% พอร์ตลูกหนี้คุณภาพดี ยอดลูกหนี้รวมขยายตัว 10% ในขณะที่ NPL ลูกหนี้รวมหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าอุตสาหกรรมเท่ากับ 1.57% ส่วนฐานสมาชิกรวมบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเติบโตมากกว่า 3 ล้านบัญชี 


          ระเฑียร  ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ภาพรวมของธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของไทยในช่วงครึ่งปีแรกถือว่าขยายตัวดี สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 เป็น 3.5% จาก 3.4% ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา”


          ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ เคทีซียังคงความสามารถในการสร้างรายได้และการทำกำไร จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เติบโต และจากยอดลูกหนี้ทั้งธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงยังสามารถควบคุมให้สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม โดยกำไรสุทธิ 6 เดือนเท่ากับ 1,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.89 บาท ส่วนไตรมาส 2/2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 787 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 7% และเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 580 ล้านบาท ผลจากรายได้โต 12% มากกว่าค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้น 8% จากค่าธรรมเนียมจ่ายให้แก่บริษัทภายนอก รวมถึงการตัดหนี้สูญและสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของพอร์ต


          ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมสุทธิเท่ากับ 61,645 ล้านบาท เติบโต 10% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ฐานสมาชิกรวม 3.0 ล้านบัญชี ขยายตัว9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น บัตรเครดิต 2,180,786 บัตร ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิรวม 40,991 ล้านบาท สินเชื่อบุคคล 850,383 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิรวม 20,503 ล้านบาท ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมอยู่ที่ 1.57% ลดลงจาก 1.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย NPL บัตรเครดิตและ NPL สินเชื่อบุคคล อยู่ที่ 1.22% และ 0.88% ตามลำดับ


          บริษัทฯ มีรายได้รวมไตรมาส 2/2560 เท่ากับ 4,820 ล้านบาท เพิ่มจากการขยายตัวของพอร์ตลูกหนี้รวมที่เพิ่มขึ้น 10% ทำให้รายได้ดอกเบี้ย (รวมค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน) เพิ่มที่ 13% และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มที่ 9% ขณะที่ค่าใช้จ่ายการบริหารงานเท่ากับ 1,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าธรรมเนียมจ่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอื่นที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก ขณะที่ค่าใช้จ่ายการตลาดลดลงมาก ประกอบกับบริษัทฯ มีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าค่าใช้จ่ายทางการเงินจะเพิ่มขึ้นที่ 8% แต่ฐานจำนวนเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ทำให้ต้นทุนเงินทุนลดลงจาก 3.30% ในไตรมาส 2/2559 เหลือเพียง 3.23% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้


          ไตรมาสที่ 2/2560 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) 24,890 ล้านบาท เป็นวงเงินจากธนาคารกรุงไทย 18,030 ล้านบาท และจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ 6,860 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนการเงินครึ่งปีลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 3.20% และมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5.12 เท่า ซึ่งต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่ 10 เท่า


          ระเฑียรกล่าวเพิ่มเติม “สำหรับแผนงานของเคทีซีในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะเตรียมปรับกลยุทธ์รองรับเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมาย เรามองว่ามาตรการใหม่นี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคคำนึงถึงความสำคัญของการมีวินัยในการบริหารค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของพอร์ตลูกหนี้ทั้งอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น และยังส่งผลดีต่อเนื่องให้กับพอร์ตลูกหนี้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน รวมทั้งยังมีส่วนสนับสนุนให้สมาชิกมีความผูกพันกับแบรนด์และบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดที่ถืออยู่มากขึ้น” 


          “นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์กับฐานสมาชิกที่มีอยู่ ถึงแม้ว่าสมาชิกเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจากกฎเกณฑ์ใหม่นี้ก็ตาม โดยบริษัทฯ จะรุกทำการตลาดแบบไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้สมาชิกทุกพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ได้รับความคุ้มค่าและความสุขทุกครั้งจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเคทีซี ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ หรือผ่านร้านค้าออนไลน์ ด้วยแคมเปญการตลาดแบบผสมผสานที่ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายหลัก และตอบสนองไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่ม พร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับกระแสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้บัตรเคทีซีเป็นบัตรหลักที่ตอบโจทย์การใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วยประสบการณ์ที่น่าพอใจ” 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
DITP เปิดตัว ‘STYLE’ มิติใหม่ของงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ รวม 3 งานใหญ่ไว้ที่เดียว
ซัมซุง เปิดตัว “กาแลคซี่ โน้ต8” ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก
"เอปสัน" ครองเจ้าตลาดอิงค์แท็งค์และโปรเจคเตอร์ ปูพรมสินค้าใหม่จับตลาดองค์กรธุรกิจ
"VRW ONE" เปิดตัว "VRX" สวนสนุกโลกเสมือนจริงสัมผัสได้
แฟมิลี่มาร์ท ผนึก Kerry Express ฝากส่งพัสดุ 24 ชม. ตั้งเป้าขยาย 300 สาขาภายในสิ้นปี
วิศวะ จุฬาฯ เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเมกะเทรนด์ ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved