"​​ไทยพาณิชย์" ผนึก "ร.ฟ.ท." พลิกโฉมตลาดนัดสวนจตุจักรสู่ยุค 4.0
25 Aug 2017

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร่วมสานต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่ภาคสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกขั้น ผนึกกำลังร้านค้าร่วมพลิกโฉมตลาดนัดสวนจตุจักรหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยสู่ดิจิทัลไปด้วยกัน โดยมี บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาฟินเทคในเครือธนาคารฯ เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล สร้างร้านค้าดิจิทัลในรูปแบบใหม่ช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงร้านค้าทุกแห่งในจตุจักรได้ง่ายๆ จากโทรศัพท์มือถือ เปิดมิติใหม่ของการผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง การพลิกโฉมร้านค้าในตลาดฯ จตุจักรนี้จะเป็นโมเดลต้นแบบให้กับดิจิทัลแพลตฟอร์มไปยังเอสเอ็มอีอื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคต

 

 
          อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ คือ การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ซึ่งไม่ได้หมายถึงการมุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดอีกต่อไป ธนาคารจึงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน อย่างไรก็ตามภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันเอสเอ็มอีกำลังถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเอสเอ็มอีรายเล็กที่ต้องล้มเลิกกิจการเนื่องจากขาดความรู้และไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ธนาคารจึงมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีขนาดเล็กให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งภายใต้เป้าหมายการเดินหน้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตามแนวนโยบายรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่และผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ร.ฟ.ท.จึงจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Products of Chatuchak เพื่อร่วมกันยกระดับร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรในเชิงดิจิทัล โดยมีบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เป็นผู้พัฒนาดิจิทัล แพลตฟอร์ม ที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถมีหน้าร้านอยู่ในโลกออนไลน์ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวสนุกกับการช้อปปิ้งในตลาดนัดจตุจักรมากยิ่งขึ้น


          เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว ธนาคารฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือผู้ดูแลทางด้านฟินเทคและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้กับธนาคารฯ ได้เข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์มสำคัญ 2 ส่วนหลักสำหรับการยกระดับตลาดจตุจักรสู่โลกดิจิทัล ประกอบด้วย 1. แอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้า ที่เปรียบเสมือนเป็นระบบช่วยในการขาย หรือ POS ที่ครบวงจรให้แก่ร้านค้า โดยผู้ขายสามารถบริหารจัดการสต๊อกสินค้า เช็ครายงานการขายรายวัน และรับชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ได้ ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเพิ่มความคล่องตัวในการรับชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 2. แอพพลิเคชั่นสำหรับลูกค้า ที่ได้รับการพัฒนาให้ลูกค้าสามารถค้นหา และเดินหาร้านค้าโดยไม่หลง ด้วยแผนที่อัจฉริยะที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Geomagnetic ซึ่งสามารถนำทางให้ลูกค้าเดินหาร้านค้าโดยง่าย นอกจากนี้ยังสามารถรับโปรโมชั่นจากร้านค้าได้แบบเรียลไทม์

 

 
          ทั้งยังสามารถรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยวางแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและลูกค้าได้ใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบภายในพฤศจิกายนนี้ มั่นใจผู้ประกอบการในตลาดนัดสวนจตุจักรจะให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากการค้าขายในปัจจุบันการมีหน้าร้านเพียงช่องทางเดียวและดำเนินธุรกิจด้วยรูปแบบเดิมนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปในอนาคตธนาคารจะขยายผลนำโมเดลต้นแบบจตุจักรบนดิจิทัลแพลตฟอร์มไปใช้กับเอสเอ็มอีทั่วประเทศต่อไป

 
          ผศ. ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน ประธานกรรมการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาตลาดจตุจักรระหว่าง ร.ฟ.ท. และธนาคารไทยพาณิชย์ นับเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาตลาดเปิดไปสู่รูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยร้านค้าได้รับประโยชน์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากแพลตฟอร์มที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้พัฒนาขึ้น อีกทั้งยังได้รับโอกาสนำเสนอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าต่างๆ ไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง พร้อมยังได้โอกาสที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นจากหน้าร้าน ออนไลน์ และระบบนำทาง  ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ขณะที่ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการค้นหาสินค้า ตลอดจนค้นหาร้านค้าแต่ละแห่งได้อย่างง่ายดาย ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ร.ฟ.ท.ที่กำลังเร่งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของตลาดจตุจักร เพื่อตอบสนองนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล พร้อมเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แวะเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ร.ฟ.ท. เชื่อว่าหลังจากความร่วมมือของทั้งสององค์กรเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จะกระตุ้นให้มีผู้สนใจเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดจตุจักรมากยิ่งขึ้น และประเมินว่าตลาดจตุจักรซึ่งมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอยู่แล้วจะสามารถยกระดับเป็นแลนด์มาร์คด้านการช้อปปิ้งในระดับเอเชียได้ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
LINE จับมือ “บุญเติม” สร้างปรากฏการณ์ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยเงินสด ครั้งแรกของโลก
ส่องแฟชั่นการแต่งกาย เตรียมนับถอยหลังสู่งาน เดอะ ดิสธิงกวิช เจนเทิลแมน ไรด์ 2017
เปิดตัว “STADIUM ONE” ไลฟ์สไตล์ สปอร์ต คอมมูนิตี้ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ
"ทรูมันนี่" ผนึก "ไทยพาณิชย์" ส่งบริการเติมเงินพร้อมเพย์ ขยายช่องทางการชำระเงินสู่ประชาชน
“Samsung The Frame” ทีวีหนึ่งเดียวที่มอบประสบการณ์ดุจงานศิลป์
ยู-กตัญญู สว่างศรี คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กับบทบาทใหม่แห่งวงการสแตนด์อัพคอมเมดี้
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved