"​​ไทยพาณิชย์" ผนึก "ร.ฟ.ท." พลิกโฉมตลาดนัดสวนจตุจักรสู่ยุค 4.0
25 Aug 2017

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร่วมสานต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่ภาคสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกขั้น ผนึกกำลังร้านค้าร่วมพลิกโฉมตลาดนัดสวนจตุจักรหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยสู่ดิจิทัลไปด้วยกัน โดยมี บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาฟินเทคในเครือธนาคารฯ เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล สร้างร้านค้าดิจิทัลในรูปแบบใหม่ช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงร้านค้าทุกแห่งในจตุจักรได้ง่ายๆ จากโทรศัพท์มือถือ เปิดมิติใหม่ของการผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง การพลิกโฉมร้านค้าในตลาดฯ จตุจักรนี้จะเป็นโมเดลต้นแบบให้กับดิจิทัลแพลตฟอร์มไปยังเอสเอ็มอีอื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคต

 

 
          อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ คือ การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ซึ่งไม่ได้หมายถึงการมุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดอีกต่อไป ธนาคารจึงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน อย่างไรก็ตามภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันเอสเอ็มอีกำลังถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเอสเอ็มอีรายเล็กที่ต้องล้มเลิกกิจการเนื่องจากขาดความรู้และไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ธนาคารจึงมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีขนาดเล็กให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งภายใต้เป้าหมายการเดินหน้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตามแนวนโยบายรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่และผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ร.ฟ.ท.จึงจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Products of Chatuchak เพื่อร่วมกันยกระดับร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรในเชิงดิจิทัล โดยมีบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เป็นผู้พัฒนาดิจิทัล แพลตฟอร์ม ที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถมีหน้าร้านอยู่ในโลกออนไลน์ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวสนุกกับการช้อปปิ้งในตลาดนัดจตุจักรมากยิ่งขึ้น


          เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว ธนาคารฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือผู้ดูแลทางด้านฟินเทคและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้กับธนาคารฯ ได้เข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์มสำคัญ 2 ส่วนหลักสำหรับการยกระดับตลาดจตุจักรสู่โลกดิจิทัล ประกอบด้วย 1. แอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้า ที่เปรียบเสมือนเป็นระบบช่วยในการขาย หรือ POS ที่ครบวงจรให้แก่ร้านค้า โดยผู้ขายสามารถบริหารจัดการสต๊อกสินค้า เช็ครายงานการขายรายวัน และรับชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ได้ ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเพิ่มความคล่องตัวในการรับชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 2. แอพพลิเคชั่นสำหรับลูกค้า ที่ได้รับการพัฒนาให้ลูกค้าสามารถค้นหา และเดินหาร้านค้าโดยไม่หลง ด้วยแผนที่อัจฉริยะที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Geomagnetic ซึ่งสามารถนำทางให้ลูกค้าเดินหาร้านค้าโดยง่าย นอกจากนี้ยังสามารถรับโปรโมชั่นจากร้านค้าได้แบบเรียลไทม์

 

 
          ทั้งยังสามารถรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยวางแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและลูกค้าได้ใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบภายในพฤศจิกายนนี้ มั่นใจผู้ประกอบการในตลาดนัดสวนจตุจักรจะให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากการค้าขายในปัจจุบันการมีหน้าร้านเพียงช่องทางเดียวและดำเนินธุรกิจด้วยรูปแบบเดิมนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปในอนาคตธนาคารจะขยายผลนำโมเดลต้นแบบจตุจักรบนดิจิทัลแพลตฟอร์มไปใช้กับเอสเอ็มอีทั่วประเทศต่อไป

 
          ผศ. ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน ประธานกรรมการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาตลาดจตุจักรระหว่าง ร.ฟ.ท. และธนาคารไทยพาณิชย์ นับเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาตลาดเปิดไปสู่รูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยร้านค้าได้รับประโยชน์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากแพลตฟอร์มที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้พัฒนาขึ้น อีกทั้งยังได้รับโอกาสนำเสนอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าต่างๆ ไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง พร้อมยังได้โอกาสที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นจากหน้าร้าน ออนไลน์ และระบบนำทาง  ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ขณะที่ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการค้นหาสินค้า ตลอดจนค้นหาร้านค้าแต่ละแห่งได้อย่างง่ายดาย ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ร.ฟ.ท.ที่กำลังเร่งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของตลาดจตุจักร เพื่อตอบสนองนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล พร้อมเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แวะเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ร.ฟ.ท. เชื่อว่าหลังจากความร่วมมือของทั้งสององค์กรเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จะกระตุ้นให้มีผู้สนใจเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดจตุจักรมากยิ่งขึ้น และประเมินว่าตลาดจตุจักรซึ่งมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอยู่แล้วจะสามารถยกระดับเป็นแลนด์มาร์คด้านการช้อปปิ้งในระดับเอเชียได้ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"ไปรษณีย์ไทย" ย้ำมาตรการ ‘สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง’ ชี้ ‘สิ่งมีชีวิต’ ห้ามส่ง
"คาร์มานา" เดินหน้าปั่นแบรนด์ เจาะตลาด C2C ซื้อขายรถบ้านมือสองออนไลน์เบอร์ 1
POWER MALL ขนทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไอทีกว่า 200 แบรนด์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปี
กสิกรไทย จับมือ สสว.เวียดนาม ดันเอสเอ็มอีเวียดนาม เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
"โตชิบา ไทยแลนด์" รุกหนักครึ่งปีหลัง 2018 เปิดตัวสินค้าใหม่ 34 รุ่น หวังรายได้โต 2 ดิจิต
“IKEA Mid-Year Sale” ลดกระหน่ำสูงสุดถึง 70%
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved