"ออมสิน" จัด Workshop 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup
04 Sep 2017

          ออมสินคัด 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงเข้าร่วม workshop ดึงนักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ไฟแรง ติวเข้มกลยุทธ์-การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดยุคประเทศไทย 4.0พร้อมแนะแนวทางแต่ละทีมนำไปปรับแผนก่อนส่งกลับรอบต่อไปภายในวันที่ 10ก.ย.เพื่อเฟ้นหา10 ทีมสุดท้าย  


          วิทัย รัตนากร รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดตัวโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้คอนเซปต์ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและประชาชน อายุ 16-30 ปีที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านธุรกิจ มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ส่งผลงานเข้ามาประกวดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฎว่ามีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ทีมขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 100 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ โดยธนาคารได้เชิญวิทยากรทั้งผู้บริหารธุรกิจคลื่นลูกใหม่ ที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้มีเนื้อหาที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการผลิตที่มีมูลค่าสูง ทั้งในเชิงการผลิตนวัตกรรม ตลอดจนบริการต่างๆที่ทันสมัย ซึ่งทำได้ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัย และนวัตกรรมซึ่งผู้เข้ารอบทั้งหมดจะนำข้อมูลไปปรับปรุงผลงาน และนำเสนอแผนงานเข้ามาภายในวันที่ 10ก.ย. และคณะกรรมการจะพิจารณาและประกาศผลผู้เข้ารอบให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 16 ก.ย.

 


          โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงเป็นเวทีที่สร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปนอกจากเงินทุนประเดิมมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท ที่ธนาคารมอบให้แล้วธนาคารยังพร้อมที่จะเป็นแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งการให้เงินกู้และการร่วมลงทุนในการประกอบธุรกิจดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจจึงเป็นแนวทางที่ธนาคารเน้นย้ำและให้ความสำคัญพร้อมจัดบรรยายแบบเข้มข้นและทันสถานการณ์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจการวางแผนด้านต่างๆ การสร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้มุมมองการทำธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และให้คำปรึกษาแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์ที่ไม่สามารถหาได้ในบทเรียนเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดทักษะเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจให้อยู่รอดและก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

 

 


          

สำหรับหัวข้อการอบรมพิเศษ Workshop รอบ 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงประกอบด้วย 

 

 การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด โดย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

 Digital Playground 4.0 Smart Startup Smart CEO โดย

          - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

          - คุณชิตพล มั่งพร้อม ผู้ก่อตั้ง “Zanroo” สตาร์ทอัพแนว Social Listening

 กลยุทธ์ชนะโลก คิดแบบ Lean Startup (GSB Startup Clinic)

          - ทดสอบแนวคิด Product - Market Fit

          - เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจนักลงทุน

          - การเขียนโมเดลธุรกิจ Lean Canvas

          - Ask The Coach

 การแบ่งกลุ่มธุรกิจ

          - ธุรกิจประเภท ออนไลน์ โดย คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและ CEO แห่ง Ookbee

          - ธุรกิจประเภท อุปโภค-บริโภค โดย ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

          - ธุรกิจประเภท บริการและอื่นๆ โดย คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERAWAN)

 แมวมอง จ้องลงทุน โดย -คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้ก่อตั้ง Stock2morrow

          - คุณอนิก ลินช์ Partner บริษัท เอกซ์พารา (ไทยแลนด์) จำกัด

 Strategy Wrap-up สำรวจจุดอ่อน สร้างจุดขายโดย ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร ที่ปรึกษาโครงการประกวดฯ


          “ปีนี้รูปแบบการอบรมมีความแตกต่างจากที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นพัฒนาการของโครงการประกวด นอกจากสาระที่อัดแน่นด้วยองค์ความรู้พื้นฐานโดยรวมที่ทุกทีมควรรู้แบบเท่าเทียมกัน เราได้จัดให้มีการอบรมแบบโฟกัสกรุ๊ป โดยจัดแบ่งประเภทผลงานเป็นกลุ่มใหญ่ ประกอบด้วยธุรกิจประเภทออนไลน์ ประเภทบริโภค และประเภทบริการและอื่นๆ เพื่อจัดวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ทีมผู้เข้าประกวด นอกเหนือจากประโยชน์ที่จะได้จากคอนเซปต์“ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”แล้ว ธนาคารยังได้จัด Business Matching ซึ่งจะมีนักธุรกิจเข้าร่วมสังเกตการณ์แผนงานที่ตรงความต้องการเพื่อเจรจาธุรกิจกันด้วยทั้งนี้ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามในเฟซบุ๊กโครงการกว่า 105,554 ไลค์ ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของโครงการ ที่มีส่วนร่วมในการสานต่อโครงการดีๆเพื่อมุ่งสร้างนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ที่มีฝีมือมีความรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงมากยิ่งขึ้น” วิทัย กล่าว


          ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ ได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"มาสด้า" เปิดตัว NEW CX-3 ดึงเซเลบริตี้ดังของเมืองไทยร่วมพรีเซนต์ตัวตนลูกค้า
"เอมิเรตส์" เปิดเส้นทางบินใหม่สู่ซานเตียโกเดชีเล ผ่านทางเซาเปาโล
"นิด้า โบรกเกอร์" จับมือ "เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย" เปิดตัวเว็บไซด์น้องใหม่ Askpauls.com เพื่อนคู่คิดประกันภัยออนไลน์
เอ็มจี โกยยอดขายครึ่งปีแรกทะลุ 12,000 คัน
"เจาะตลาดแดนซามูไรไปกับ สสว.” เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและลูกค้าชาวญี่ปุ่น
"แอดไวซ์ ทุ่มงบ 20 ล้านบาท ลุยจัด FIFA Online 4 การแข่งขันอีสปอร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved