"ออมสิน" จัด Workshop 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup
04 Sep 2017

          ออมสินคัด 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงเข้าร่วม workshop ดึงนักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ไฟแรง ติวเข้มกลยุทธ์-การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดยุคประเทศไทย 4.0พร้อมแนะแนวทางแต่ละทีมนำไปปรับแผนก่อนส่งกลับรอบต่อไปภายในวันที่ 10ก.ย.เพื่อเฟ้นหา10 ทีมสุดท้าย  


          วิทัย รัตนากร รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดตัวโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้คอนเซปต์ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและประชาชน อายุ 16-30 ปีที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านธุรกิจ มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ส่งผลงานเข้ามาประกวดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฎว่ามีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ทีมขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 100 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ โดยธนาคารได้เชิญวิทยากรทั้งผู้บริหารธุรกิจคลื่นลูกใหม่ ที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้มีเนื้อหาที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการผลิตที่มีมูลค่าสูง ทั้งในเชิงการผลิตนวัตกรรม ตลอดจนบริการต่างๆที่ทันสมัย ซึ่งทำได้ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัย และนวัตกรรมซึ่งผู้เข้ารอบทั้งหมดจะนำข้อมูลไปปรับปรุงผลงาน และนำเสนอแผนงานเข้ามาภายในวันที่ 10ก.ย. และคณะกรรมการจะพิจารณาและประกาศผลผู้เข้ารอบให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 16 ก.ย.

 


          โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงเป็นเวทีที่สร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปนอกจากเงินทุนประเดิมมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท ที่ธนาคารมอบให้แล้วธนาคารยังพร้อมที่จะเป็นแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งการให้เงินกู้และการร่วมลงทุนในการประกอบธุรกิจดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจจึงเป็นแนวทางที่ธนาคารเน้นย้ำและให้ความสำคัญพร้อมจัดบรรยายแบบเข้มข้นและทันสถานการณ์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจการวางแผนด้านต่างๆ การสร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้มุมมองการทำธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และให้คำปรึกษาแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์ที่ไม่สามารถหาได้ในบทเรียนเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดทักษะเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจให้อยู่รอดและก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

 

 


          

สำหรับหัวข้อการอบรมพิเศษ Workshop รอบ 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงประกอบด้วย 

 

 การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด โดย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

 Digital Playground 4.0 Smart Startup Smart CEO โดย

          - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

          - คุณชิตพล มั่งพร้อม ผู้ก่อตั้ง “Zanroo” สตาร์ทอัพแนว Social Listening

 กลยุทธ์ชนะโลก คิดแบบ Lean Startup (GSB Startup Clinic)

          - ทดสอบแนวคิด Product - Market Fit

          - เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจนักลงทุน

          - การเขียนโมเดลธุรกิจ Lean Canvas

          - Ask The Coach

 การแบ่งกลุ่มธุรกิจ

          - ธุรกิจประเภท ออนไลน์ โดย คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและ CEO แห่ง Ookbee

          - ธุรกิจประเภท อุปโภค-บริโภค โดย ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

          - ธุรกิจประเภท บริการและอื่นๆ โดย คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERAWAN)

 แมวมอง จ้องลงทุน โดย -คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้ก่อตั้ง Stock2morrow

          - คุณอนิก ลินช์ Partner บริษัท เอกซ์พารา (ไทยแลนด์) จำกัด

 Strategy Wrap-up สำรวจจุดอ่อน สร้างจุดขายโดย ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร ที่ปรึกษาโครงการประกวดฯ


          “ปีนี้รูปแบบการอบรมมีความแตกต่างจากที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นพัฒนาการของโครงการประกวด นอกจากสาระที่อัดแน่นด้วยองค์ความรู้พื้นฐานโดยรวมที่ทุกทีมควรรู้แบบเท่าเทียมกัน เราได้จัดให้มีการอบรมแบบโฟกัสกรุ๊ป โดยจัดแบ่งประเภทผลงานเป็นกลุ่มใหญ่ ประกอบด้วยธุรกิจประเภทออนไลน์ ประเภทบริโภค และประเภทบริการและอื่นๆ เพื่อจัดวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ทีมผู้เข้าประกวด นอกเหนือจากประโยชน์ที่จะได้จากคอนเซปต์“ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”แล้ว ธนาคารยังได้จัด Business Matching ซึ่งจะมีนักธุรกิจเข้าร่วมสังเกตการณ์แผนงานที่ตรงความต้องการเพื่อเจรจาธุรกิจกันด้วยทั้งนี้ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามในเฟซบุ๊กโครงการกว่า 105,554 ไลค์ ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของโครงการ ที่มีส่วนร่วมในการสานต่อโครงการดีๆเพื่อมุ่งสร้างนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ที่มีฝีมือมีความรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงมากยิ่งขึ้น” วิทัย กล่าว


          ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ ได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
LINE จับมือ “บุญเติม” สร้างปรากฏการณ์ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยเงินสด ครั้งแรกของโลก
ส่องแฟชั่นการแต่งกาย เตรียมนับถอยหลังสู่งาน เดอะ ดิสธิงกวิช เจนเทิลแมน ไรด์ 2017
เปิดตัว “STADIUM ONE” ไลฟ์สไตล์ สปอร์ต คอมมูนิตี้ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ
"ทรูมันนี่" ผนึก "ไทยพาณิชย์" ส่งบริการเติมเงินพร้อมเพย์ ขยายช่องทางการชำระเงินสู่ประชาชน
“Samsung The Frame” ทีวีหนึ่งเดียวที่มอบประสบการณ์ดุจงานศิลป์
ยู-กตัญญู สว่างศรี คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กับบทบาทใหม่แห่งวงการสแตนด์อัพคอมเมดี้
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved