โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ทางเลือกใหม่ของมาตรฐานการศึกษาระดับโลก
08 Mar 2018


  

         จากการให้ความสำคัญด้านภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยดังๆ ในต่างประเทศ และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ดีตั้งแต่เด็ก  โรงเรียนอินเตอร์จึงเป็นทางเลือกที่มาแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันชาวต่างชาติที่มาทำงานในเมืองไทยก็มักส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ ซึ่งสำหรับเมืองไทยแล้ว โรงเรียนอินเตอร์ที่มีมาตรฐานชั้นนำระดับโลกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองยังมีช่องว่างอีกมาก
  

         จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดโรงเรียนอินเตอร์ จึงเปิดตัว โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ (Wellington College International School Bangkok)  โรงเรียนชั้นนำด้านการศึกษาจากประเทศอังกฤษ เป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกันนี้ได้จัดงาน “The Infinite Possibilities” เพื่อแนะนำตัวกับผู้ปกครองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียมท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของแขกวีไอพีและเซเลบริตี้ที่สนใจส่งลูกเรียนในโรงเรียนอินเตอร์

 


         ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธานกรรมการ ร.ร.นานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ตลาดโรงเรียนอินเตอร์ของโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย 20 ปีที่แล้วมี 1,000 กว่าแห่ง แต่เมื่อสิ้นเดือนธ.ค. 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 8,600 กว่าแห่ง โรงเรียนอินเตอร์ที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบเอเชียและสำหรับประเทศไทย อัตราการเติบโตของโรงเรียนอินเตอร์อยู่ที่ปีละ 5% ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี และแสดงเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเติบโตได้อีก โดยทางเวลลิงตันจากอังกฤษได้ประเมินแล้วว่า เรามีความพร้อมที่จะนำหลักสูตรโรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจมาใช้ในเมืองไทย ซึ่งพิจารณาจากสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีความเหมาะสมในการเริ่มต้นมีโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน


         “10 ปีที่ผ่านจำนวนเด็กที่เข้าเรียนอินเตอร์ในไทยเพิ่มขึ้น 5-6% ทุกปี แต่โรงเรียนอินเตอร์ขนาดใหญ่ที่รองรับนักเรียนได้  1,500 คนยังมีน้อย เราจึงมองหาแบรนด์ต่างประเทศมาเปิดในไทย จึงได้เจอกับเวลลิงตัน ซึ่งติดท็อป 5 ของโรงเรียนในอังกฤษ เราเห็นว่าที่นี่ไม่ได้มุ่งวิชาการอย่างเดียว แต่เน้นเรื่องดุลยภาพ (Wellness) มาก อีกทั้งเวลลิงตันมีหน่วยงานที่ดูแลด้านการดำเนินงานในต่างประเทศ (International Business Unit) ที่แข็งแรง และมีระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ชัดเจนและโดดเด่น ทำให้เรามั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จได้เหมือนโรงเรียนแม่”  ผู้บริหารสาว กล่าว  

 

 

          สำหรับรูปแบบและแนวคิดการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจาก เวลลิงตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษนั้น มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ และเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ  การมีสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง ในการเผชิญกับความท้าทายทั้งในการเรียน และดำรงชีวิตในสังคม การรู้จักตนเอง และการเป็นผู้ที่มีความใส่ใจต่อผู้อื่นสังคมและโลก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 


   

         ด้าน คริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่ ร.ร.นานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ให้ข้อมูลถึงการเรียนการสอนว่า เป็นระบบ GCSE และ A level หรือ International Baccalaureate (IB) โดยให้ความสำคัญกับวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาจีน โรงเรียนมีปรัชญา 5 I ได้แก่ Inspired, Intellectual, Independent, Individual และ Inclusive ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กับครูและนักเรียน

 


         “เราไม่ได้โดดเด่นแค่ด้านวิชาการ แต่ยังให้ความสำคัญ และสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกีฬา ดนตรี ศิลปะ ละคร เพราะต้องการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ไม่ใช่กิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อช่วยนักเรียนค้นหาตัวตน และมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพในด้านที่ทำได้ดี หรือสนใจเป็นพิเศษ”  คริสโตเฟอร์ กล่าว พลางบอกต่อว่า  เพราะแนวคิดของเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ไม่ใช่การเตรียมเด็กเพื่อแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย แต่ต้องการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้น นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่จะเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียว และสามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบความคิด การเข้าสังคม และการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในอนาคต

 


         โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ถ.กรุงเทพกรีฑา  ซึ่งจะพร้อมเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึง Year 6 ตั้งแต่อายุ 2-11 ขวบ ในเดือนสิงหาคม 2561 และจะเปิดสอนเฟสที่ 2 ในระดับ Year 13 หรืออายุ 18 ปี ในปี 2563 ซึ่งทั้งหมดจะสามารถรับนักเรียนได้ 1,500 คน โดยใช้งบลงทุนรวมของทั้ง 2 เฟส จำนวน 2,500 ล้านบาท และในปี 2565 คาดว่าเฟสที่ 3 จะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเฟสนี้จะจัดการเรียนการสอนแบบประจำ โดยผู้ปกครองที่สนใจสามารถ ติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook : Wellington College International School Bangkok หรือ www.wellingtoncollege.in.th หรือ LINE ID: @wellingtonbangkok โทรศัพท์ 02-087-8888

 


         โรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจได้รับเกียรติจากนิตยสาร The Week โหวตให้เป็นโรงเรียนที่มีความคิดก้าวหน้าสูงสุดในประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2558 และนิตยสาร The Tatler ได้มอบรางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในอังกฤษและล่าสุด เวลลิงตันคอลเลจได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดของปี  2561 ในการจัดอันดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนอิสระของ Times Education Supplement (TES) โดย TES ให้เหตุผลในการมอบรางวัลนี้ครั้งว่า นักเรียนของเวลลิงตันได้รับการดูแลเรื่องความเป็นอยู่และบริการด้านต่างๆ ที่เป็นเลิศ และได้มีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมฝึกความเป็นผู้นำและกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
8 คู่มือม้วนเดียวจบ สำหรับคนอยากปลูกผัก
จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ร่วมสร้างสีสันแห่งความสุขในงาน “IN CONFETTI WE TRUST”
“อิมแพ็ค” ลุยงานสัตว์เลี้ยงส่งท้ายปี เอาใจทาสสุนัขและแมว
เตรียมพบกับ "ไอคอนสยาม" อภิมหาโครงการที่ดีที่สุดอย่างไม่เคยมีมาก่อน
กัปตัน ชวนสร้างโลกสีเขียว กับกิจกรรม “เอส เอฟ แจกกล้า รักษ์โอโซนโลก”
ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม “TMB Exclusive Kart Challenge” วัดความเร็วในสนามแข่งรถโกคาร์ท
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved