กลยุทธ์พิชิตใจลูกน้องในยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น
15 Jun 2018

          การอยู่ร่วมกันของคนในองค์กรนั้นประกอบไปด้วยความหลากหลาย  โดยเฉพาะองค์กรในปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ทำให้แต่ละองค์กรมีความเป็นสากลมากขึ้น  มีความแตกต่างของบุคคลในองค์กรทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และอายุ  ทำให้แต่ละองค์กรต้องมีระบบการจัดการที่ดีในการปกครองและการอยู่ร่วมกัน เช่นระบบอาวุโส หรือ ระบบคุณธรรมหรือระบบต่างๆ  เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายขององค์กร


แมนพาวเวอร์กรุ๊ป แนะนำกลยุทธ์พิชิตใจลูกน้องยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นด้วยเทคนิคการให้ 5 ประการ

 
1. การให้โอกาส การให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่ง เพราะหากเราไม่ให้โอกาสคน เราจะไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพของบุคคลผู้นั้นได้เลย โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงต่างทั้งทางด้านเทคโนโลยี ระบบ ทำให้ลูกน้องกล้าคิด ลองทำมากขึ้น

 
2. การให้ใจ การให้ใจกับลูกน้องด้วยการร่วมหัวจมท้าย ไปใหนไปกันทำใหนทำกัน เป็นสิ่งสำคัญอันจะนำมาซึ่งความเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของผู้ร่วมงาน พร้อมเคียงข้างและปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกต้องมีเหตุและผล

 
3. การให้อภัย ในการทำงานย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ ต้องพร้อมจะให้อภัยในความผิดพลาดตลอดจนหาแนวทางป้องกันแก้ไขข้อบกพร่อง ชี้แนะหาแนวทางที่ถูกต้องในการทำงานให้แก่เขา อันจะก่อให้เกิดผลดีในการปฎิบัติหน้าที่และภาพรวมที่ดีขององค์กรต่อไป

 
4. การสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในที่ทำงาน เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง การให้ความเป็นกันเองกับลูกน้อง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้น เพราะ งานทุกงานท่ามกลางยุคเปลี่ยนผ่านย่อมมีความกดดัน เราควรเสร้างบรรยากาศในการทำงานให้อบอุ่น พร้อมให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ดีที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกน้องเข้าถึงได้ง่าย
 

5. การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน การให้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ผู้ให้จะได้รับคืนมา การคิดถึงผู้รับมากกว่าผู้ให้ก่อนเสมอ การให้แบบนี้จะเป็นการแสดงตัวตนและภาวะการเป็นผู้นำยุคดิจิทัลขององค์กรนั้นๆอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

 
          นี้คือกลยุทธ์ หรือ แนวทางปฎิบัติในการพิชิตใจลูกน้อง เพียงเปิดใจรับความแตกต่างตอบสนองทุกการเปลี่ยนแปลง โดยไม่เอาความชอบส่วนตัวมาเป็นบรรทัดฐานในการชี้วัดคุณค่าของคนคน เท่านี้ลูกน้องก็น่าจะให้ความร่วมมือในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างไม่ยากและบรรลุผลสำเร็จต่อไป 

          สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัทแมนพาวเวอร์ โทรศัพท์ 02-634-7291

 

* Photo By Startup Stock Photos  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีก ในยุคที่ออนไลน์เติบโต
ลดปริมาณขยะ ทำเถอะมันเท่มาก
Booking.com เผยผลการสำรวจว่าสไตล์การแต่งกายส่งผลกับทริปท่องเที่ยวของชาวไทย
ผู้ประกอบการต้องรู้ Online to Offline เสริมธุรกิจให้สตรอง
เครื่องประดับแหวกแนว กับการเจาะตลาดทุกกลุ่มผู้บริโภค
เทคนิคการสร้างไอเดียใหม่ๆ ในที่ทำงาน
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved