Ideas Box : ห้องสมุดไร้พรมแดน เพื่อชีวิตใหม่อีกครั้งของผู้ลี้ภัย
10 Feb 2017

          ขณะที่สังคมยุคเทคโนโลยีดิจิดัล ขับเคลื่อนข้อมูล ข่าวสารตลอดจนความรู้ต่างๆ มากมายมหาศาล เข้าสู่ทุกประตูบ้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จนกลายเป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิตคนในปัจจุบัน นั่นหมายถึงโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ที่กว้างไกลและไร้ขอบเขตมากขึ้น แต่....ในอีกหลายมุมบนโลกใบนี้ พบว่ายังมีกลุ่มคนจำนวนมากที่ขาดโอกาสและหนทางในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่ง “ห้องสมุด” ที่เป็นคลังความรู้ที่จำเป็นด้านการศึกษา นั่นคือ กลุ่มผู้อพยพลี้ภัย และผู้พลัดถิ่น รวมไปถึงเขตผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และชุมชนยากไร้ที่กระจายอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน

 


          เจเรมี ลาชาล ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กรห้องสมุดไร้พรมแดน (Libraries Without Borders – LWB) จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อกำจัดความไม่เท่าเทียมด้านการเรียนรู้และการเข้าถึงสารสนเทศ ด้วยการก้าวข้ามนิยามดั้งเดิมของห้องสมุดและการขยายกรอบที่ห้องสมุดจะเข้าไปมีบทบาทและสร้างนวัตกรรมที่ชื่อว่า Ideas Box เพื่อนำห้องสมุดไปในทุกหนทุกแห่งบนโลก เพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้และการเข้าถึงสารสนเทศ เพื่อฟื้นฟูศักดิ์ศรีและสร้างชีวิตใหม่อีกครั้งให้กับพวกเขา จนได้รับรางวัล Google Impact Challenge เมื่อปี 2015 และเพิ่งได้รับรางวัล WISE Awards ประจำปี 2016 จากองค์กรสุดยอดนวัตกรรมโลกด้านการศึกษา (World Innovation Summit for Education) ซึ่งล่าสุดเขาได้นำแนวคิดเรื่อง Ideas Box มาจุดประกายความคิดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด ในงานประชุมสหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ของอุทยานการเรียนรู้ TK park ที่ผ่านมา


          Ideas Box หรือ กล่องความคิด คือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดจิ๋ว เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2014 โดยใช้หีบเหล็กเพียง 2 ใบ ซึ่งเคลื่อนที่และติดตั้งง่ายแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่ยากลำบากและท้าทายที่สุดบนพื้นที่ 100 ตารางเมตร ถูกอัดแน่นด้วยลักษณะการใช้งานมากมาย ทั้งการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 4 เครื่อง แท็บเล็ตจอสัมผัสกว่า 15 เครื่อง เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 50 เครื่อง หนังสือ 300 เล่ม และเครื่องมือการเรียนรู้อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ด้านการสร้างภาพยนตร์ เกมและวิดีโอเกม ของเล่น หุ่นกระบอก และห้องฝึกซ้อมละคร


          Ideas Box บรรจุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่ เพื่อให้สร้างพลังงานใช้เองได้ 100% เนื้อหาการเรียนรู้ถูกปรับตามภาษาของผู้ใช้บริการ ความต้องการ และวัฒนธรรมของภาคีในชุมชน ดังนั้น แม้ว่ากล่องแต่ละใบจะมีรูปแบบโครงสร้างตามมาตรฐานเดียวกัน แต่ในแต่ละโครงการก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แปรผันตามบริบทและวัตถุประสงค์ Ideas Box เพียงกล่องเดียวให้บริการและมีความพร้อมด้านวัสดุเทียบเท่ากับห้องสมุดขนาดเล็กแห่งหนึ่งของเมือง ที่รองรับผู้ใช้บริการได้ราว 5,000 คน

 


          ทุกวันนี้ มีการดำเนินการโครงการ Ideas Box กว่า 30 โครงการในพื้นที่ปริมณฑลและชนบทห่างไกลของประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งในชุมชนรายได้น้อยของนครปารีส มาร์แซย์ และกาเลส์ ในประเทศฝรั่งเศส เมืองดีทรอยต์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งโครงการการศึกษาข้างทางสำหรับเด็กในสาธารณรัฐเซเนกัล


          แนวความคิดในการสร้าง Ideas Box เริ่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กรุงปอร์โตแปรงซ์ ประเทศเฮติ ซึ่งเป็นพิบัติภัยร้ายแรงที่สุดแห่งหนึ่ง ทำให้ผู้คนกว่า 1.5 ล้านคนต้องมาอาศัยตามท้องถนนและศูนย์พักพิงชั่วคราว ท่ามกลางความช่วยเหลือจากประชาคมนานาชาติที่มุ่งไปที่เรื่องความจำเป็นด้านความอยู่รอด แต่เจเรมี กลับเห็นว่าการศึกษาและวัฒนธรรมก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน รวมทั้งช่วยลดความแปลกแยกและความสิ้นหวังของผู้คนอีกด้วย จึงเป็นห้องสมุด 20 แห่งในศูนย์พักพิงในขณะนั้น ซึ่งโครงการนี้ทำให้เขาตระหนักเป็นครั้งแรกถึงความสำคัญของการเข้าถึงสารสนเทศในสถานการณ์วิกฤติ

 


          ต่อมา ได้เริ่มดำนินการในค่ายผู้ลี้ภัยชาวคองโก ในสาธารณรัฐบุรุนดี และเร็วๆ นี้ก็ดำเนินการในค่ายผู้ลี้ภัยสาหรับชาวซีเรีย ที่ตั้งอยู่ในประเทศจอร์แดน เลบานอน อิรัก และตุรกี รวมทั้งระหว่างเส้นทางลี้ภัยไปยังยุโรป เช่น ประเทศกรีซ อิตาลี เยอรมนี และฝรั่งเศส


          ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นกว่า 65 ล้านคนทั่วโลก โดยราว 28 ล้านคนเป็นเด็ก เฉลี่ยแล้วบุคคลหนึ่งประสบภาวะลี้ภัยเป็นระยะเวลา 17 ปี ในขณะที่ความช่วยเหลือด้านการศึกษาคิดแล้วมีเพียง 2% เท่านั้น


          จากการเก็บข้อมูลการดำเนินการ พบว่า นักเรียนที่เข้าชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสและคณิตศาสตร์ในโครงการ Ideas Box มีพัฒนาการด้านวิชาการดีกว่านักเรียนที่เข้าชั้นเรียนของโรงเรียนทั่วไปถึง 23 เปอร์เซ็นต์ ครูที่เข้าร่วมโครงการระบุว่า ทัศนคติของนักเรียนของพวกเขาเปลี่ยนไป คือมีชีวิตชีวา มีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นที่มีความบอบช้ำทางจิตใจ ก็ได้รับการเสริมสร้างพลังสร้างสรรค์ พวกเขามารวมตัวกันนับพันคนที่ Ideas Box เพื่อสร้างสัมพันธ์กับโลกและสร้างชีวิตใหม่อีกครั้ง


          นอกจากนี้ LWB ยังเตรียมขยายไปสู่กลุ่มชุมชนต่างๆ ทั่วโลก เพราะเชื่อว่า ห้องสมุดพลิกขีวิตให้คนได้ โดยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ได้เริ่มเปิดตัว Ideas Box ในย่านชุมชนผู้มีรายได้น้อยในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา และได้ร่วมกับสมาพันธ์ห้องสมุดรัฐแห่งประเทศออสเตรเลีย ในการเข้าถึงชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมอันห่างไกลและไม่เคยเข้าถึงห้องสมุดได้มาก่อนอีกด้วย LWB จึงตั้งเป้าหมายสร้าง Ideas Box ขึ้นมากกว่า 1,000 กล่องภายในปี 2022


          ทุกวันนี้ LWB มีขอบข่ายการทำงานอยู่ใน 20 ประเทศกระจายอยู่ในทวีปยุโรป แอฟริกา ละตินอเมริกา และออสเตรเลีย มีอาสาสมัครทั่วโลกกว่า 500 คน ดำเนินกิจกรรมกระจายหนังสือไปยังผู้ขาดโอกาสและมีผู้ได้รับประโยชน์ถึงกว่า 5 ล้านคน

 


          “LWB เชื่อว่าห้องสมุดไม่ได้เป็นแหล่งทรัพยากรหนังสือแบบสามัญอีกต่อไป สิ่งสาคัญของห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 คือเป็นสถานที่สำหรับการเข้าถึงสารสนเทศและการศึกษาที่เปี่ยมคุณภาพ และเป็นพื้นที่สาหรับการสร้างความรู้ การก่อร่างสร้างชุมชนและการสร้างนวัตกรรมทางสังคม ห้องสมุดเป็นสถานที่ซึ่งผู้คนมาพบปะกันเพื่อเสกสรรอนาคตและสร้างทางออกสำหรับความท้าทายที่พวกเขาเผชิญ”


          ขณะเดียวกัน เลส วัตสัน ที่ปรึกษาด้านห้องสมุดและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ อีกหนึ่งวิทยากรพิเศษ TK Forum 2017 กล่าวถึงห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ว่า เทคโนโลยีกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเข้าถึงสารสนเทศ ที่สำคัญอีกประการคือการแบ่งพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดแนวคิดใหม่จะต้องมีพื้นที่ที่มีชีวิตชีวามีสีสันมีความคึกคัก สร้างความมีส่วนร่วม เน้นการใช้พื้นที่เปิดโล่งเพื่อสร้างจินตนาการ อาจมีเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งเป็นพื้นที่กึ่งส่วนตัวสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เช่นเดียวกับ ร็อบ เบราซีลส์ ที่ให้ทัศนะว่า ห้องสมุดต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับยุคที่ทันสมัย ห้องสมุดควรส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา พร้อมๆ กับการเป็นสถานที่ที่ให้แรงบันดาลใจกับทุกคน


          ดังนั้น ห้องสมุดจะปิดตัวอยู่หลังกำแพงไม่ได้แล้ว ห้องสมุดต้องอยู่ทุกหนทุกแห่งที่สังคมต้องการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
GIZTIX รับเงินลงทุนจาก AddVentures เดินหน้าปฏิวัติวงการโลจิสติกส์สู่แท่นผู้นำอาเซียน
"สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน" จับมือ "เดกซ์" เนรมิตสวนน้ำเอาใจสาวก "การ์ตูนวันพีช"
'เพย์เลส ชูส์ซอส' ส่งผ้าใบแนวสปอร์ต 'แอร์วอล์ค กัสโต้' รุกตลาดโค้งสุดท้ายส่งท้ายปี
เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป แต่งตั้ง "ปรมาศิริ มโนลม้าย" เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย
"โออิชิ กรีนที" ชวนฟินหนาวหนึบกับ "เป๊ก-ผลิตโชค" ผจญภัยทะเลน้ำแข็งที่ฮอกไกโด
ทุกคนอยากให้โลกนี้เป็นสีชมพู เพราะสีชมพูกำลังอินเทรนด์
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved