"เคทีซี" กำไรสุทธิปี 2559 พุ่ง 2,495 ล้านบาท มุ่งโฟกัสตลาดออนไลน์ ต่อยอดธุรกิจใหม่
17 Feb 2017

          เคทีซี เผยอนาคตสดใส ทำนิวไฮกำไร-รายได้เติบโต 4 ปีติดต่อกัน ธุรกิจขยายตัวต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ล่าสุดปี 2559 มีกำไรสุทธิเติบโต 20% อยู่ที่ 2,495 ล้านบาท ฐานสมาชิกรวมโต 10.6% อยู่ที่ 2.9 ล้านบัญชี ยอดลูกหนี้รวมเท่ากับ 68,697 ล้านบาท ขยายตัว 13% ส่วน NPL ลูกหนี้รวม (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) ลดลงเหลือ 1.7% ทิศทางปี 2560 รุกขยายกรอบแนวคิดการตลาดรูปแบบใหม่ เน้นตลาดออนไลน์ และการต่อยอดทางธุรกิจใหม่

 

          ระเฑียร  ศรีมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มจะขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ภาวะการเงินที่เริ่มผ่อนคลาย ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายภาคเอกชนทั้งการบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มฟื้นตัว สำหรับอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในภาพรวมเติบโตในลักษณะชะลอตัวลงจากปีก่อน แต่ยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีรายได้สูง และกลุ่มลูกค้า Gen Y ที่เพิ่งเริ่มมีบัตรเครดิต”
 

          “เคทีซี ยังคงขยายตัวต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล โดยมีสัดส่วนของลูกหนี้บัตรเครดิตเทียบกับอุตสาหกรรมที่ 12.9% เพิ่มขึ้นจาก 12.3% ในปี 2558 ส่วนแบ่งการตลาดในด้านมูลค่าของปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรในปี 2559 ที่ 11.1% เติบโตจากปีที่ผ่านมา 10.5% และมีสัดส่วนของลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเคทีซีเทียบกับอุตสาหกรรมเท่ากับ 6.5% เพิ่มขึ้นจาก 5.7% ในปีที่ผ่านมา”
 

          ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 เป็นผลจากรายได้ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ความสามารถในการบริหารต้นทุนการเงินให้ต่ำอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวมคงที่ ตลอดจนการรักษาประสิทธิภาพในการติดตามหนี้และการบริหารควบคุมคุณภาพพอร์ตลูกหนี้
 

          ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรของบริษัทฯ ขยายตัวสูงกว่าอุตสาหกรรมในทุกไตรมาสของปี 2559 โดยมีมูลค่าใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งปีที่ 164,991 ล้านบาท เติบโต 13.2% สูงกว่าอุตสาหกรรมซึ่งเท่ากับ 6.8% บริษัทฯ มีปริมาณซื้อขายผ่านร้านค้ามูลค่า 61,340 ล้านบาท เติบโตที่ 22.2% ฐานจำนวนร้านค้าเพิ่มขึ้น 29.2% เป็น 29,764 ร้านค้า จากโครงการร่วมขยายร้านค้าและติดตั้งเครื่องรูดบัตร โครงการขยายร้านค้าออนไลน์ โครงการรับชำระเงินผ่านระบบ Virtual Terminal และโครงการขยายร้านค้าอาลีเพย์
 

          ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 68,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ 60,179 ล้านบาท โดยพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมสุทธิเท่ากับ 63,303 ล้านบาท ฐานสมาชิกรวม 2.9 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 10.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น บัตรเครดิต 2,095,563 บัตร ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิ 42,988 ล้านบาท สินเชื่อบุคคล 818,068 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลสุทธิ 20,154 ล้านบาท ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม (NPL) ลดเหลือ 1.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ 2.1% NPL บัตรเครดิตลดเหลือ 1.2% จาก 1.3% และ NPL สินเชื่อบุคคลลดเหลือ 0.9% จาก 1%
 

          บริษัทฯ มีรายได้รวมปี 2559 เท่ากับ 17,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มูลค่า 15,559 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ย (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน) เพิ่ม 12% รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 13% และรายได้หนี้สูญได้รับคืนเพิ่ม 18% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Net Interest Margin) เพิ่มขึ้นจาก 14.5% เป็น 15.1% จากการที่บริษัทฯ สามารถจัดหาต้นทุนเงินที่ต่ำลง สัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) เท่ากับ 39.3% อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้สุทธิ (Operating Cost to Income Ratio) เท่ากับ 28.5% ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 

          สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) 26,190 ล้านบาท เป็นวงเงินของธนาคารกรุงไทย 18,030 ล้านบาท และจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ 8,160 ล้านบาท โดยมีต้นทุนการเงิน ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 3.08% ลดลงจาก 3.74% เนื่องจากบริษัทฯ ออกหุ้นกู้ใหม่ชดเชยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอายุ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ประกอบกับการคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับของอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” สะท้อนภาพฐานะการเงินที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง และเป็นผลให้ต้นทุนการเงินของบริษัทฯ ยังคงระดับอยู่ได้ในระดับต่ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5.62 เท่า ซึ่งต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่ 10 เท่า

 
          ระเฑียร กล่าวเพิ่มเติม “เคทีซีเล็งเห็นสภาพการแข่งขันในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่เข้มข้นต่อเนื่อง จึงไม่หยุดนิ่งและมีนโยบายพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้แตกต่างหลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยรูปแบบและกิจกรรมการตลาดจะปรากฏชัดเจนในทุกมิติ โดยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2560 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นขยายฐานสมาชิกบัตรเครดิตในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ทั้งกลุ่มลูกค้าระดับบน (Upper) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generation) ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ชัดเจน พร้อมตอบสนองความต้องการสมาชิกในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น เน้นสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของสมาชิกบัตร ในแง่ของธุรกิจร้านค้าจะมุ่งเป้าหมายไปที่ธุรกิจประเภทใหม่ๆ ธุรกิจออนไลน์ โดยนำเสนอบริการ “เคทีซี เพย์” เพื่อสนองธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และเอ็มคอมเมิร์ซ และขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัด รวมทั้งพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” เพื่อสร้างประสบการณ์ออนไลน์ มุ่งขยายฐานสมาชิกใหม่และสร้างความผูกพันกับสมาชิกในระยะยาว ทั้งนี้ ได้วางเป้าหมายการเติบโตด้วยแผนการขยายตัวของปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมไม่ต่ำกว่า 15% พอร์ตลูกหนี้ขยายตัวประมาณ 10% และจะรักษา NPL ให้อยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า 10% จากปี 2559"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” เปิดตัวโชว์รูม "ไทรอัมพ์ อุบลราชธานี" รับตลาดบิ๊กไบค์พรีเมี่ยมโต
"เอสซีจี รูฟฟิ่ง เซ็นเตอร์" ประเดิมตลาดอาเซียน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ทีโอที –ดีแทค เปิดสัญญาณทดสอบ dtac-T บนคลื่น 2300 MHz 10 แห่ง พื้นที่ใจกลางกทม.
“อิตัลไทยวิศวกรรม” ปรับทัพครั้งใหญ่ เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ บุก Smart Grid เต็มตัว
ฟิลิปส์ ไลท์ติ้ง เปลี่ยนเป็น “ซิกนิฟาย”
โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค คว้า 3 รางวัลจาก อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเทล อวอร์ดส 2018
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved