ฉบับล่าสุด Vol.7 Issue 65 Jan-Feb 2558
   
   
 
   
ค้นหา หมวด
 
 
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

          

ผศ.ชัยมิตร แสวงมงคล รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์วิไลลักษณ์ ชูช่วย อาจารย์ประจำวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โชว์ผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก โดยการเพิ่มมูลค่าหญ้าแฝกด้วยความคิดสร้างสรรค์และฝีมือ จากกลุ่มนักศึกษาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ : 19-08-2010
   
Copyright © 2008 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved
บริษัท ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั่น จำกัด
เอเวอร์กรีน วิว ทาวเวอร์ 22/353 ชั้น 4 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 02-751-4994-5 Fax. 02-751-4996
Information support: info@marketplus.in.th