ฉบับล่าสุด Vol.7 Issue 65 Jan-Feb 2558
   
   
 
   
ค้นหา หมวด
 
 
โนเกีย สานต่อกิจกรรม Nokia Helping Hands แบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย

นางสาวนนทวัน สินธวานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในทีมผู้บริหารโนเกีย นำพนักงานราว  40 คนทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ Nokia Helping Hands ประจำปี 2552 โดยโนเกียได้มอบทุนการศึกษาและนำทีมทันตแพทย์ บริการตรวจสุขภาพฟันให้กับน้อง ๆ โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรให้ความช่วยเหลืออุปการะเด็กกำพร้าผู้ขาดที่พึ่ง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ ในชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ อาทิ การล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การแปรงฟันอย่างถูกวิธี และกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนาน ซึ่งโครงการ Nokia Helping Hands เป็นโครงการเพื่อสังคมที่โนเกียทั่วโลกจัดขึ้น เพื่อแสดงจุดยืนและปณิธานที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการและความจำเป็นในสังคมนั้น ๆ สำหรับในประเทศไทย โนเกียได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายด้านอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ กิจกรรมเพื่อการศึกษา กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 15-10-2009
   
Copyright © 2008 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved
บริษัท ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั่น จำกัด
เอเวอร์กรีน วิว ทาวเวอร์ 22/353 ชั้น 4 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 02-751-4994-5 Fax. 02-751-4996
Information support: info@marketplus.in.th