"DITP" เดินจัดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ต่อเนื่องปีที่ 10
10 Mar 2017

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดันนักออกแบบและผู้ประกอบการไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2560 (DEmark Award 2017) ต่อเนื่องปีที่ 10 ในคอนเซปต์ “A Decade of DEmark ๑๐ ปี ดีไซน์ ดีมาก” ตอกย้ำความสำเร็จของงานออกแบบโดยคนไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมเชิญชวนนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยในทุกสาขาอาชีพ ร่วมส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าชิงรางวัลสุดยอดผลงานที่มีการออกแบบดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2560 

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award  (DEmark 2017) ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จุดประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อ ผลักดันนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยที่มีผลการการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แสดงศักยภาพสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าไทยถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สินค้าของไทยเป็นที่ต้องการในตลาดโลก อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศมากยิ่งขึ้น ในแต่ละปีรางวัล DEmark จึงเป็นสิ่งที่การันตีในระดับสากลได้ว่าผลงานที่ได้รับรางวัลคือผลงานที่มีการออกแบบดีที่สุดในปีนั้นๆ” 

ความพิเศษของปีนี้คือการเปิดกว้างให้มีประเภทของผลงานเข้าประกวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในหมวดหมู่สินค้าแฟชั่นที่เปิดกว้างให้กับงานออกแบบแฟชั่นที่เน้นเชิงนวัตกรรมด้วย และในหมวดหมู่บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำกัดแค่ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงานเท่านั้นแต่เปิดกว่างสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท  โดยในปีนี้ได้แบ่งหมวดหมู่การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์คือ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft), กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items), กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Fashion Innovations / Apparel / Jewelry / Textile / Etc. ), กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Etc.), กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และ กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์  (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)

สำหรับคอนเซปต์การจัดงานในปีนี้คือ “A Decade of DEmark ๑๐ ปี ดีไซน์ ดีมาก” เพื่อตอกย้ำถึงความสำเร็จในการจัดงาน DEmark อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดเสวนา นำโดย 4 กูรู ด้านการออกแบบของเมืองไทยและต่างประเทศ ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวงการการออกแบบ คือ  คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Oner Industrial Design จำกัด และเจ้าของแบรนด์สินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านที่เป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ “Qualy” คุณเอียด จารุรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภันฑ์ในห้องน้ำระดับโลก คุณนภนีรา รักษาสุข นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทยินดีออกแบบ จำกัด ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์ให้แก่ SME โด่งดังระดับสากลมาแล้วมากมาย ได้รับรางวัลดีมาร์ค 4 ปีซ้อน และ Ms.Ricca Tezuchi  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Designer Propeller Design Director มีผลงานออกแบบมากมายให้กับแบรนด์ Muji และเป็นกรรมการตัดสินรางวัล G-mark จากประเทศญี่ปุ่น

ในปีนี้ โครงการ DEmark 2017 ยังคงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล

“ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการจัดงาน DEmark มีกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดทั้งจากผู้ประกอบการเองและจากลูกค้าที่สนใจในงานดีไซน์ ทั้งนี้ศักยภาพของนักออกแบบไทยในช่วงปีหลังมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอีกทั้ง มีการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วงการการออกแบบในเมืองไทยมีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก” นายสมเด็จ กล่าวเพิ่มเติม

จากสิบปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าการออกแบบของไทยมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและเกิดวิวัฒนาการการออกแบบเรื่อยมา ตามเทรนด์และเอกลักษณ์ของแต่ละยุคสมัย จนเกิด เป็นรูปแบบ การออกแบบไทย 3 รูปแบบได้แก่ 

 


Prestigious Heritage งานออกแบบที่เฉลิมฉลอง วัฒนธรรมไทยที่วิจิตร และ ละเมียดละไม เช่นเดียวกันกับ ความเคารพในภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีต ขณบธรรมเนียม ประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตกาล และความสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย Contemporary Twist งานออกแบบที่หยิบยกเอาบทสนทนาในอดีตเข้ามาประยุกค์ให้มีความร่วมสมัย เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างจับใจ มีองค์ประกอบของความเรียบง่ายในขนะเดียวกัน ก็ชวนแฝงความคิด และรอยยิ้มและอารมณ์ขันในแบบไทยๆเอาไว้ Sustainable Mind งานออกแบบที่มองไปยังความเป็นไปได้ ในอนาคต เอื้อหนุนให้เกิดปฎิสัมพันธ์ของผู้ใช้ และสังคมโลก โดยยังคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม การหยิบเอาสิ่งเหลือใช้ หรือสิ่งที่ถูกมองข้ามมาพูดด้วยรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยผลงานการออกแบบที่มีลูกเล่นเฉพาะตัว ถือเป็นการการันตีได้ว่านักออกแบบของไทยมีศักยภาพทัดเทียมระดับโลกและการสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นไทย เพียงแค่มีพื้นที่ในการแสดงผลงานเพื่อให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น

ในแง่ของผู้ประกอบการรางวัล DEmark ถือเครื่องหมายการันตีคุณภาพและช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพราะรางวัล DEmark เป็นที่รู้จักในฐานะรางวัลด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงในระดับสากล สำหรับเกณฑ์การตัดสินในปีนี้จะพิจารณาจาก 5 เกณฑ์คือ 
1. Design Story 
2. Innovation 
3. Emotional/Aesthetics 
4. User impacts 
5. Social & Environmental Impacts 

สำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2560 (DEmark 2017)

สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.demarkaward.net

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สตีเบล เอลทรอน เผยผลประกอบการปี 2560 สูงเป็นประวัติการณ์
“Pepsi presents ครัวคุณต๋อยเอ็กซ์โป ซีซั่น 3” เสิร์ฟความพิเศษ เต็มอิ่มความอร่อย จากร้านดังในตำนาน
ไพร์มบ็อกซ์ เปิดแผน CSR ติดตั้งโซลาร์เซลล์ เดินหน้าโครงการโรงงานประหยัดพลังงาน
"เจมาร์ท โมบาย" เขย่าวงการมือถืออีกครั้งด้วยแคมเปญฟรีประกันตลอดอายุการใช้งาน
เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง อาร์เธอร์ ลี เป็นประธานภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกตเวย์ เอกมัย ฉลองเทศกาล ‘วาเลนไทน์-ตรุษจีน’ ในงาน ‘CHINESE IN LOVE 2018’
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved