"DITP" เดินจัดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ต่อเนื่องปีที่ 10
10 Mar 2017

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดันนักออกแบบและผู้ประกอบการไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2560 (DEmark Award 2017) ต่อเนื่องปีที่ 10 ในคอนเซปต์ “A Decade of DEmark ๑๐ ปี ดีไซน์ ดีมาก” ตอกย้ำความสำเร็จของงานออกแบบโดยคนไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมเชิญชวนนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยในทุกสาขาอาชีพ ร่วมส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าชิงรางวัลสุดยอดผลงานที่มีการออกแบบดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2560 

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award  (DEmark 2017) ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จุดประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อ ผลักดันนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยที่มีผลการการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แสดงศักยภาพสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าไทยถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สินค้าของไทยเป็นที่ต้องการในตลาดโลก อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศมากยิ่งขึ้น ในแต่ละปีรางวัล DEmark จึงเป็นสิ่งที่การันตีในระดับสากลได้ว่าผลงานที่ได้รับรางวัลคือผลงานที่มีการออกแบบดีที่สุดในปีนั้นๆ” 

ความพิเศษของปีนี้คือการเปิดกว้างให้มีประเภทของผลงานเข้าประกวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในหมวดหมู่สินค้าแฟชั่นที่เปิดกว้างให้กับงานออกแบบแฟชั่นที่เน้นเชิงนวัตกรรมด้วย และในหมวดหมู่บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำกัดแค่ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงานเท่านั้นแต่เปิดกว่างสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท  โดยในปีนี้ได้แบ่งหมวดหมู่การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์คือ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft), กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items), กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Fashion Innovations / Apparel / Jewelry / Textile / Etc. ), กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Etc.), กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และ กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์  (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)

สำหรับคอนเซปต์การจัดงานในปีนี้คือ “A Decade of DEmark ๑๐ ปี ดีไซน์ ดีมาก” เพื่อตอกย้ำถึงความสำเร็จในการจัดงาน DEmark อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดเสวนา นำโดย 4 กูรู ด้านการออกแบบของเมืองไทยและต่างประเทศ ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวงการการออกแบบ คือ  คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Oner Industrial Design จำกัด และเจ้าของแบรนด์สินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านที่เป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ “Qualy” คุณเอียด จารุรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภันฑ์ในห้องน้ำระดับโลก คุณนภนีรา รักษาสุข นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทยินดีออกแบบ จำกัด ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์ให้แก่ SME โด่งดังระดับสากลมาแล้วมากมาย ได้รับรางวัลดีมาร์ค 4 ปีซ้อน และ Ms.Ricca Tezuchi  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Designer Propeller Design Director มีผลงานออกแบบมากมายให้กับแบรนด์ Muji และเป็นกรรมการตัดสินรางวัล G-mark จากประเทศญี่ปุ่น

ในปีนี้ โครงการ DEmark 2017 ยังคงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล

“ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการจัดงาน DEmark มีกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดทั้งจากผู้ประกอบการเองและจากลูกค้าที่สนใจในงานดีไซน์ ทั้งนี้ศักยภาพของนักออกแบบไทยในช่วงปีหลังมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอีกทั้ง มีการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วงการการออกแบบในเมืองไทยมีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก” นายสมเด็จ กล่าวเพิ่มเติม

จากสิบปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าการออกแบบของไทยมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและเกิดวิวัฒนาการการออกแบบเรื่อยมา ตามเทรนด์และเอกลักษณ์ของแต่ละยุคสมัย จนเกิด เป็นรูปแบบ การออกแบบไทย 3 รูปแบบได้แก่ 

 


Prestigious Heritage งานออกแบบที่เฉลิมฉลอง วัฒนธรรมไทยที่วิจิตร และ ละเมียดละไม เช่นเดียวกันกับ ความเคารพในภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีต ขณบธรรมเนียม ประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตกาล และความสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย Contemporary Twist งานออกแบบที่หยิบยกเอาบทสนทนาในอดีตเข้ามาประยุกค์ให้มีความร่วมสมัย เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างจับใจ มีองค์ประกอบของความเรียบง่ายในขนะเดียวกัน ก็ชวนแฝงความคิด และรอยยิ้มและอารมณ์ขันในแบบไทยๆเอาไว้ Sustainable Mind งานออกแบบที่มองไปยังความเป็นไปได้ ในอนาคต เอื้อหนุนให้เกิดปฎิสัมพันธ์ของผู้ใช้ และสังคมโลก โดยยังคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม การหยิบเอาสิ่งเหลือใช้ หรือสิ่งที่ถูกมองข้ามมาพูดด้วยรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยผลงานการออกแบบที่มีลูกเล่นเฉพาะตัว ถือเป็นการการันตีได้ว่านักออกแบบของไทยมีศักยภาพทัดเทียมระดับโลกและการสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นไทย เพียงแค่มีพื้นที่ในการแสดงผลงานเพื่อให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น

ในแง่ของผู้ประกอบการรางวัล DEmark ถือเครื่องหมายการันตีคุณภาพและช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพราะรางวัล DEmark เป็นที่รู้จักในฐานะรางวัลด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงในระดับสากล สำหรับเกณฑ์การตัดสินในปีนี้จะพิจารณาจาก 5 เกณฑ์คือ 
1. Design Story 
2. Innovation 
3. Emotional/Aesthetics 
4. User impacts 
5. Social & Environmental Impacts 

สำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2560 (DEmark 2017)

สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.demarkaward.net

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
OPPO เตรียมวางจำหน่าย OPPO A57 ที่สุดแห่งสมาร์ทโฟนเพื่อการถ่ายภาพเซลฟี่
“วีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน” สร้างปรากฎการณ์ใหม่ Pre-sale วันแรกยอดจองทะลุเป้า
“บ้านลุมพินี” ปักหมุดราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า ผุดทาวน์โฮม 2 ชั้น จอง 29 เม.ย. นี้
“กฤษฎา ล่ำซำ” นำทีมผู้บริหาร ออดี้ ไทยแลนด์ ชวนแฟนร่วมครอบครัวคนรักออดี้
สาวกเตรียมจัด อาดิดาสเผยโฉม Futurecraft 4D วางขายเพียง 5,300 คู่ทั่วโลก
แว่นตาอัจฉริยะ Moverio BT-300 คว้ารางวัลสุดยอดดีไซน์จาก Red Dot Award 2017
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved