Think Earth
“Mazda” พาสัมผัสวิถีชุมชนพอเพียง ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สัตว์ทะเลเพื่อชุมชนยั่งยืน
บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ปลูกจิตอาสานำพนักงานและผู้บริหาร กว่า 160 ชีวิต ลงพื้นที่สัมผัสวิถีแห่งชุมชน การดำรงชีวิตตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เรียนรู้ความเป็นอยู่กับธรรมชาติของชุมชน ส่งเสริมให้พนัก ...
'ธนชาต' ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจในวัฒนธรรมไทย
ภาษาไทยและมารยาทไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งควรอนุรักษ์และทำนุบำรุงรักษาไว้ให้ยั่งยืนโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจึงอาจจะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับอิทธิพลทั้งทางด้านภาษาพูดและภาษาเขียนผิดเพี้ยน ...
‘ฟอลคอนประกันภัย’ รวมพลจิตอาสา สัมผัสวิถีชีวิตช้างที่ถูกทอดทิ้ง
จากสภาพปัญหาของช้างชราและช้างเร่ร่อนซึ่งถูกใช้งานเมื่อตอนมีกำลัง แต่เมื่อแก่ตัวหลายเชือกกลับถูกทิ้งให้อดโซ บาดเจ็บ การหาสถานที่ที่มีความพร้อมในการเลี้ยงดู มีธรรมชาติ มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับช้าง จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และอนุรักษ์ประชาก ...
‘สาทร โมเดล’ เดินหน้าแก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน
ปัญหารถติดยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกของคนกรุง ซึ่งแม้จะมีความพยายามในการแก้ปัญหาจากภาครัฐอยู่หลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นแค่เพียงการบรรเทาปัญหาได้ชั่วครั้่งชั่วคราวเท่านั้น เพราะสุดท้ายแล้วต้นตอของปัญหานี้เกิดจากปริมาณรถยนต์ที่เพ ...
‘แยก แลก ยิ้ม’ กับ ‘ปตท.’ แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อรอยยิ้มของชุมชน
เนื่องจากปัจจุบัน ‘ขยะ’ ยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วคน 1 คน จะสร้างขยะได้ 1.42 กิโลกรัมต่อวัน ใน 1 เขต มีจุดทิ้งขยะประมาณ 40-50 จุด มีถังขยะรองรับ 3 - 4 ถัง หนึ่งถังมีน้ำหนักราว 70 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 14,000 กิโลกรัมหรื ...
เปิดภารกิจ “สิงห์อาสาโมเดล” สูภัยแล้ง
แม้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ 20 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและการดำรงชีวิตของผู้คนในหลายพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทีม “สิงห์อาสา” จึงรวมต ...
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved