อลิอันซ์ อยุธยา เปิดตัวแผนประกันสุขภาพใหม่ล่าสุด วงเงินผลประโยชน์ สูงสุดถึง 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
25 Nov 2021

 

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์ล่าสุด เติมเต็มทุกความต้องการคุ้มครองด้านสุขภาพ ด้วย 4 แผนเหมาจ่ายตามจริง ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม ประกันสุขภาพ แผนบียอนด์แพลทินัม ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม มุ่งเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง ต้องการบริการทางการแพทย์เหนือระดับ ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชนเปิดเผยว่า อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งทำงานอย่างหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและหลากหลายของผู้บริโภค โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเกิดขึ้นของโรคร้ายที่ซับซ้อนมากขึ้น การได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาชีวิตและคุณภาพชีวิตไว้ได้ หากแต่การเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดย่อมตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกันถึงแม้จะเป็นผู้มีรายได้สูงแต่ค่ารักษาพยาบาลที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้อาจกระทบถึงฐานะทางการเงินของผู้ป่วยได้เช่นกัน อลิอันซ์ อยุธยา เข้าใจความต้องการของลูกค้าในทุกเงื่อนไขชีวิต เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มในจุดนี้ เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันมากขึ้น ได้แก่ ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม ประกันสุขภาพ แผนบียอนด์แพลทินัม ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม

 

ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม และแผนบียอนด์แพลทินัม เป็นผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพระดับ High Class ที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้วยวงเงินผลประโยชน์ 80 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์และ 100 ล้านต่อรอบปีกรมธรรม์ตามลำดับ  เหมาะกับชาวไทย ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพมาตรฐานการรักษาระดับโลก มีเทคโนโลยีและดูแลรักษาการเจ็บป่วยด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลในประเทศไทย ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ตั้งแต่การป้องกัน การรักษา ไปจนถึงการติดตามผล อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ทันตกรรม คลอดบุตร สายตา รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. เป็นต้น สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี สำหรับแผน 80 ล้าน และอายุ 6 ถึง 70 ปี สำหรับแผน 100 ล้าน (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

 

สำหรับ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และแผนบียอนด์ แพลทินัม เป็นแผนประกันที่ถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมากขึ้น หลังจากเปิดตัวครั้งแรกไปตั้งแต่ปี 2561 โดยในแผนใหม่นี้ ได้ปรับวงเงินผลประโยชน์เป็น 60 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ และสูงสุดถึง 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามลำดับ และเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (OPD Follow up) เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการรับบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดจากกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลชั้นนำในเครือบีดีเอ็มเอส 44 แห่ง ทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ตั้งแต่การป้องกัน การรักษา ไปจนถึงการติดตามผล อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ทันตกรรม คลอดบุตร สายตา รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. เป็นต้น สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี สำหรับแผน 60 ล้าน และอายุ 6 ถึง 70 ปี สำหรับแผน 120 ล้าน (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

 

นอกจากนั้น สำหรับลูกค้า ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และแผนบียอนด์แพลทินัม ยังได้รับสิทธิประโยชน์และบริการเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลชั้นนำในเครือบีดีเอ็มเอส ที่จะช่วยดูแลลูกค้าคนพิเศษแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเข้ารับการรักษา เช่น การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ การทำนัดหมายล่วงหน้า และระหว่างการพักรักษาตัว เช่น พื้นที่จอดรถ ห้องรับรองพิเศษ บริการ fast track อัพเกรดห้องพัก บริการรถรับ หรือ ส่ง ระหว่างบ้านและโรงพยาบาล รวมทั้งบริการติดตามอาการหลังออกจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่รพ.กำหนด

 

ผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพทั้ง 4 แผนนี้ ถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเติมเต็มกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของ อลิอันซ์ อยุธยา ทำให้ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพที่ครบตั้งแต่วงเงินผลประโยชน์ 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ถึง 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ สามารถ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้าทุกความต้องการด้านความคุ้มครองสุขภาพได้อย่างแท้จริง และด้วยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรา เชื่อว่าจะเป็นอีกกลุ่มแบบประกันที่ประสบความสำเร็จผลักดันให้อลิอันซ์ อยุธยา สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน” นางสาวพัชรา กล่าวทิ้งท้าย

[อ่าน 74]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
‘ไก่ทอดเดชา’ เจ้าตำรับไก่ทอดหาดใหญ่ ต๊าซไม่ไหว! รุกปั้นธุรกิจแฟรนไชส์ ทำเงินได้ทุกสถานการณ์
ดีแทค #ดีทั่วดีถึง Powered by dtac 700 MHz เปิดชีวิตให้ผู้ประกอบการและคนไทย
หุ้น MAKRO ฮอต นักลงทุนจองซื้อคึกคักตั้งแต่วันแรก
เปิดรับสมัครร้านอาหารทั่วไทย อบรมหลักสูตร ‘DBD Booster for Smart Restaurants’ แบไต๋...เทคนิคสร้างธุรกิจให้ปัง!
เริ่มแล้ว Money Expo Hatyai 2021
ทรูคอฟฟี่ เสิร์ฟ “Apple Pie Toffee Latte Series” พร้อมเบเกอรีรสเลิศ “Cranberry Series” วันนี้ – 31 ม.ค. 65 ที่ทรูคอฟฟี่ ทุกสาขา
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved