กลุ่มบริษัทเอไอเอ เปิดตัวโครงการการแข่งขัน “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” เพื่อช่วยให้เยาวชนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น
27 Jun 2022

 

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท”; รหัสหลักทรัพย์: 1299) เปิดตัวโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของเอไอเอที่มีความตั้งใจจะสนับสนุนผู้คนหลายล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อชุมชนในภูมิภาคเอเชีย

 

โครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) ของเอไอเอ ที่ตั้งใจจะเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง 5 - 16 ปี โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉง มีสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภาพกายที่ดีและเกิดเป็นความยั่งยืนขึ้นในโรงเรียน ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน เด็กๆ ทั่วโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายที่เกิดจากการใช้ชีวิตและทานอาหารที่ผิดหลักโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ การบาดเจ็บ ความรุนแรง และความไม่เท่าเทียม โดยงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในสุขภาพ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน

 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทเอไอเอได้ตั้งปณิธานที่จะช่วยให้ผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี ค.ศ. 2030 ผ่านพันธกิจ AIA One Billion ซึ่งโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายนั้น ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

 

 

นายหลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า

"การช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เป็นคำมั่นสัญญาที่เรายึดเป็นหลักในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้คนทั่วโลก ด้วยพลังแห่งการศึกษา ผ่านโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools จะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพให้แก่เยาวชนตั้งแต่เล็ก ๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนรุ่นต่อไป”

 

นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า

“ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย เป็น 1ใน 4 ตลาดที่ได้เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ที่ทางกลุ่มบริษัทเอไอเอริเริ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้โรงเรียนใส่ใจและดูแลสุขภาพของนักเรียนมากขึ้นอย่างเป็นระบบแบบแผน พร้อมทั้งยังจะได้รับองค์ความรู้มากมายที่จะส่งเสริมให้คุณครูและนักเรียนดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งทางด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำกิจกรรมที่แอคทีฟ รวมถึงกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี นั่นจะเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนไทยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ”

 

 

กลุ่มบริษัทเอไอเอได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา EVERFI เพื่อออกแบบโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา EVERFI ได้ทำการวิจัยครู 800 คนจากประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทย และเวียดนาม ผลการวิจัยพบว่า 89% เห็นด้วยว่า จำเป็นต้องมีทรัพยากรและการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ครอบคลุมสุขภาพทั้งทางกาย ใจ และสภาพแวดล้อม อีกทั้ง ครู 87% ยังชี้แนะว่า โรคระบาดสร้างผลกระทบในแง่ลบต่อจิตใจของนักเรียน

 

โครงการนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบการแข่งขันระหว่างโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแสดงผลงานและความสำเร็จของแต่ละโรงเรียนในการผลักดันผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นของนักเรียนการแข่งขันจะมีแพลตฟอร์มให้กับโรงเรียนไว้สำหรับแบ่งปันวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่สุดและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีภายในชุมชนการศึกษา โรงเรียนที่ชนะทั่วทั้งภูมิภาคจะได้รับรางวัลเป็นอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันด้านการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพต่อไป

 

โครงการการแข่งขัน AIA Heathiest Schools จะมอบองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ใช้ง่าย และเชื่อมโยงกับหลักสูตรให้กับครูอาจารย์เพื่อนำไปปรับใช้กับแผนการสอนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งพัฒนาโดยนักการศึกษา ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ครูอาจารย์สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพของทั้งชุมชนในโรงเรียนให้ดีขึ้น อีกทั้งสโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ หนึ่งในทีมฟุตบอลชั้นนำของพรีเมียร์ลีก พร้อมด้วยเอไอเอแอมบาสเดอร์ทั่วทั้งภูมิภาคจะมาร่วมแบ่งปันวิธีออกกำลังกาย สูตรอาหาร และคำแนะนำด้านสุขภาพของแต่ละคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนอีกด้วย

 

โครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools จะเปิดรับสมัครโรงเรียนประถมและมัธยม เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2565/2566 ในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทย และเวียดนาม โดยตั้งเป้าที่จะขยายโครงการไปยังตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ahs.aia.com  

 

[อ่าน 253]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
อลิอันซ์ อยุธยา เปิดกิจกรรม Allianz Ayudhya Healthy Champion Challenge 2022 ชวนลูกค้าร่วมภารกิจฟิตร่างกาย อย่างถูกวิธี
“ลุมพินี วิสดอมฯ” ชี้ 4 ปัจจัยหลักในการการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบชีวิตคนเมือง
ไรมอน แลนด์ โชว์ยอดขาย “ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์” ซุเปอร์ลักซ์ชัวรี่คอนโดฯ กวาดยอดขาย 70% พร้อมเข้าอยู่ภายใน Q4 ปีนี้
โอกิลวี่ ประเทศไทย ตั้ง ชาตรี โชคมงคลเสถียร รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์คนใหม่
Jeep ราชารถยนต์ออฟ-โรด พันธุ์แกร่งสัญชาติอเมริกัน ส่งชุดแต่งสไตล์ ‘Adventure’ บุกงาน Big Motor Sale 2022
“ยันฮี” ตั้งรับแรงปะทะ “สังคมผู้สูงวัย” ชูศักยภาพ “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยันฮี” แบบองค์รวมใส่ใจดุจญาติมิตร
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved