“5GCT” สตาร์ทอัพไทย…ชูนวัตกรรมเมืองเพื่อความยั่งยืนของไทย บนเวที Smart city ระดับโลก
18 Jul 2022

'5G Catalyst Technologies' หรือ '5GCT' http://5gct.co พร้อมให้บริการ Urban Data Platform แพลตฟอร์มเดียวที่รวมความสามารถการบริหารการจัดการเมืองในรูปแบบ Data Visualization and Dashboard ที่ครบครัน ซึ่งเราเป็นสตาร์ทอัพไทยรายแรกและรายเดียวที่ชูนวัตกรรม Smart City ในSDG# 11 ของ United Nations ซึ่งถือเป็นเวทีระดับโลก พร้อมขยายความร่วมมือใน 10 เมืองทั่วประเทศไทยภายในปี2567 

 


Urban Data Platform ถือเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อผู้บริหารเมืองสามารถจัดสรรทรัพยากรและบริหารจัดการเมืองผ่านข้อมูลดิจิทัล การแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์การเชื่อมโยงข้อมูลระบบการจราจรรวมถึงการวิเคราะห์สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการแสดงผลที่จุดเดียวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ       


 

(Data Visualization and Dashboard) ส่งเสริมทำให้เกิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City)โดยข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำเมือง ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัด นำไปพัฒนา ออกแบบและช่วยปรับปรุงเมืองยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

 

ผ่านผู้นำความเป็นเลิศระดับโลก 5GCT ซึ่งคือเป็นไทยสตาร์ทอัพแรกที่ได้การคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Sustainable Development Goals – SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อทำให้โลกดีขึ้นภายในปี 2030 ผ่านการประชุมกลุ่ม SDG# 11 ของ United Nations ในหัวข้อทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make Cities Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable) ที่ถูกจัดขึ้นที่เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วงการประชุม World Economic Forum ปี 2022
 

 

ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการนำเทคโนโลยีล้ำสมัย Urban Data Platform กับการบริหารเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นได้จริงผ่าน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ซึ่งรวมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมงาน Thailand 5G Summit 2022 : The 5G Leader in the Region ด้วยการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ NT ตั้งแต่ปี 2020 5GCT ได้เปิดตัวโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะที่เปิดใช้งาน 5G อย่างเป็นทางการครั้งแรกของประเทศไทยในบ้านฉาง จังหวัดระยอง โครงการนี้ได้รับการดัดแปลงอย่างกว้างขวางโดยประเทศ เนื่องจากเป็นโซลูชันแรกที่ช่วยสร้างโซลูชันแบบรวมศูนย์ได้สำเร็จโดยเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญโดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ e-governance โดยวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญสำหรับ รากฐานของแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองแบบเปิดสำหรับการเติบโตของเมืองในอนาคต

 


5GCT มีความมุ่งมั่นสานต่อความตั้งใจของ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอที่ต้องการให้อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย โดยเฟสแรกจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 
 

นิพัทธ์ ยมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี หรือ Chief Technology Officer กล่าวว่า

เราได้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อบรรลุภารกิจในการช่วยเหลือเมืองเพื่อเกิดความยืดหยุ่น (Interoperability) ในการบริหารงาน และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกมิติของข้อมูลเมืองที่สำคัญ จากหลายผู้ให้บริการให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ( All in One Single Platform ) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถื่นให้ยั่งยืนผ่านแพลตฟอร์ม Urban Data Platform เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับชาติอย่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อระบบการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างระบบนิเวศของเมืองเข้าด้วยกัน

 

 

ชาริณี แชนน่อน กัลยาณมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปีนี้เราได้ดำเนินการเริ่มงานติดตั้งแพลตฟอร์ม Urban Data Platform อัจฉริยะต้นแบบ 3 เมืองและตั้งเป้าที่จะขยายเป็น 10 เมืองภายในปี 2567เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองและส่งเสริมเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยการนำเคสในการปฏิบัติงานจริงไปจัดแสดงในงาน Sustainable Development Goals – SDGs เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และที่ World Urban Forum เพื่อนำประเทศไทยและพลเมืองไทยไปสู่มาตรฐานเมืองระดับโลก 

สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ยังมีคำถามและสนใจทํางานร่วมหรือใช้งานแพลตฟอร์ม Urban Data Platform เพื่อนำไปติดตั้งทุกเมืองทั่วประเทศไทย รวมถึงผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่พร้อมร่วมงานสร้างเมืองอัจฉริยะ ( Smart City )

 


สามารถติดต่อได้ที่ Marketing@5gct.co สําหรับนักลงทุนติดต่อ ir@5gct.co

 

[อ่าน 1,487]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
'จัสโค' ตอบรับการทำงานแบบไฮบริดที่เพิ่มสูงขึ้น เปิดตัวโคเวิร์คกิ้งสเปซแห่งใหม่ ณ สีลมเอจ
เปิดตัว mywawa.me แพลตฟอร์ม ซื้อ-ขายสินค้า B2B ทุกอุตสาหกรรม ปลดล็อกธุรกิจสู่การค้าบนโลกออนไลน์ ฟรี!!
ศศินทร์ และ SCGC เปิดเวที “SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 - Global Competition” ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคมนี้
AIS แท็กทีม ดัชมิลล์ - บีลิงค์ มีเดีย เปิดเวทีอีสปอร์ตมัธยม “AIS eSports S series 2022 by Dutch Mill” ก้าวสู่มาตรฐานการแข่งขันในเวทีระดับโลก
เดอะฟินแล็บโดย ยูโอบี เปิดตัว The Greentech Accelerator บ่มเพาะสตาร์ทอัพ และ บริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
J Ventures เดินหน้าลงทุนใน KogoPAY สตาร์ตอัปโมบายเพย์เมนต์ ต่อยอดศักยภาพเทคโนโลยีการเงิน
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved