“Thailand Best Blog Awards by CP ALL” ผลักดันสังคมออนไลน์สู่สังคมคอนเทนต์คุณภาพ
01 Dec 2017

 

          ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดงานประกาศรางวัล “Thailand Best Blog Awards by CP ALL” งานรางวัลคุณภาพ เพื่อบล็อกเกอร์มืออาชีพ โดยเชิดชูผลงานคุณภาพและสร้างกำลังใจให้แก่วงการบล็อกเกอร์ไทย พร้อมผลักดันให้ผลิตผลงานสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมออนไลน์ต่อไป โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ Mission to The Moon ผู้คว้ารางวัล BLOG OF THE YEAR,  Spaceth.co รางวัล BEST NEW BLOG, วิทย์สนุกรอบตัว รางวัล BEST KNOWLEDGE BLOG และเพจ “เครือข่ายจิตอาสา” คว้ารางวัลพิเศษ บล็อกสร้างสรรค์สังคม BLOG SOCIAL RESPONSIBILITY 

 


          สุวิทย์  กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ว่า ซีพี ออลล์ ยังได้ดำเนินงานควบคู่กับกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ด้วยโมเดล CSV (Creating Shared Value) คือการพัฒนาและสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่ผ่านมา ได้มีการมอบรางวัลแก่นักเขียนปลายปากกามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจึงได้สานต่อเจตนารมณ์สู่การพัฒนาสังคมออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดงาน “Thailand Best Blog Awards by CP ALL” งานรางวัลมูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บล็อกเกอร์ไทยที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างสรรค์ งานมอบรางวัลดังกล่าวได้ต่อยอดมาจากโครงการ Blogger’s Bootcamp By CP ALL ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และกิจกรรม Blog-Ger-Day งานสังสรรค์ที่รวมเหล่าบล็อกเกอร์กว่า 200 ชีวิต มาร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอัพเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงบล็อกเกอร์ไทย 


          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมตัดสินรางวัล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณภาพ อาทิ อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA), ศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย), สุนาถ ธนสารอักษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิทส์ เทลล์ จำกัด, สุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ Change Fusion, สุทัศน์ รงรอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด, มาร์ค Blognone ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Blognone และ พิม มณีไทย บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง เป็นต้น ซึ่งได้คัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้นเข้าสู่รอบตัดสินเพียง 50 ชิ้นงาน จาก 120 ชิ้นงาน


          แบ่งรางวัลออกเป็น 4 สาขา และ รางวัลพิเศษ 1 สาขา ดังนี้


          1) BLOG OF THE YEAR บล็อกแห่งปีที่มีผลงานดีที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหารูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ Mission to The Moon 
          2) BEST NEW BLOG บล็อกหน้าใหม่ยอดเยี่ยม มีผลงานโดดเด่นที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ ได้แก่ Spaceth.co
          3) BEST KNOWLEDGE BLOG บล็อกให้ความรู้ยอดเยี่ยม สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในชีวิตประจำวัน ได้แก่ วิทย์สนุกรอบตัว
          4) BEST CREATIVE BLOG บล็อกสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม เนื้อหามีความแตกต่างและแปลกใหม่ -ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
          5) BSR BLOG (BLOG SOCIAL RESPONSIBILITY) บล็อกสร้างสรรค์สังคม ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับบล็อกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เครือข่ายจิตอาสา


ด้านผู้ชนะเลิศ “Thailand Best Blog Awards by CP ALL” ทั้ง 4 สาขารางวัล

 


          รวิศ หาญอุตสาหะ ตัวแทนจาก Mission to The Moon ผู้คว้ารางวัล Blog of the year - บล็อกแห่งปี เล่าถึงความรู้สึกว่า “เริ่มจากความชอบเขียนหนังสือ แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้ จึงเขียนเป็นบล็อก ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบ ๆ ตัว ที่สังคมให้ความสนใจ ผ่านคอนเทนต์หลากหลายแพลตฟอร์มตามความสนใจของผู้อ่าน ส่งผลให้วันนี้ได้รับรางวัล ยอมรับว่าตื่นเต้นมาก และดีใจมาก ๆ มันเป็นแรงผลักดันให้อยากทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นอีก ขอบคุณโครงการฯ งานนี้เป็นงานที่ดีมาก เพราะปัจจุบันสื่อยุคใหม่ต้องพัฒนากันอีกมาก การที่ได้เรียนรู้และรู้จักกันไว้นั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก เพื่อที่จะขยายคอนเทนต์ให้แข็งแกร่งขึ้น และสร้างสิ่งดี ๆ ให้ผู้อ่านร่วมกัน”

 


          ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน ตัวแทนจาก Spaceth.co ผู้คว้ารางวัล Best New Blog - Blog หน้าใหม่ยอดเยี่ยม เล่าถึงความประทับใจว่า “ชอบเรื่องอวกาศ เทคโนโลยีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และในไทยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว เลยทำบล็อกขึ้นมาร่วมกับเพื่อน ๆ โดยนำเรื่องที่น่าสนใจมาย่อยให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น สำหรับรางวัลที่ได้รับไม่อยากมองแค่เป็นรางวัล แต่มันคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งคำว่า Best แปลว่าดีที่สุด แต่ไม่ได้หมายถึงตัวเราเองดีที่สุด แต่ตัวเองเป็นเพียง Best among the other ซึ่งทุกคนเป็น Best ได้ในด้านของตัวเอง และที่สำคัญการได้รับรางวัลเป็นเหมือนตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ด้วย ที่กล้าลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริง ๆ”

 


          ดร.พลังพล คงเสรี ตัวแทนจาก วิทย์สนุกรอบตัว ผู้คว้ารางวัล Best Knowledge Blog - Blog ให้ความรู้ยอดเยี่ยม เล่าว่า “จากกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่อยากสื่อสารเรื่องวิทยาศาสตร์ นำเสนอในรูปแบบที่สังคมต้องการ ย่อยเรื่องที่เข้าใจยากให้น่าสนใจมากขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างเพจที่มีประโยชน์แก่คนอ่าน เมื่อนึกถึงเรื่องวิทยาศาสตร์อยากให้นึกถึงเพจเรา และอยากเห็นคนที่มีความรู้ลุกขึ้นมาทำแบบนี้กันเยอะ ๆ นำความรู้ที่มีเสนอให้แก่สังคมในมุมมองของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องสร้างเพจ หรือบล็อกก็ได้ แต่ทำให้สิ่งที่สร้าง Social Movement ร่วมกันจะช่วยขับเคลื่อนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 


          พูลปรีชา เอื้อตันรังสี ตัวแทนจาก เครือข่ายจิตอาสา ผู้คว้ารางวัล BSR Blog (Blog Social Responsibility) เล่าถึงแรงบันดาลใจว่า “เราอยากเห็นสังคมจิตอาสาของเมืองไทยพัฒนามากขึ้น และพัฒนาขึ้นไปอีกเพื่อให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ที่ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้ สำหรับบล็อกเกอร์ผมว่าทุกคนมีความเป็นจิตอาสาอยู่ในตัว แต่สิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คือ หยิบเอาความสามารถของเขามาทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบของตัวเอง แต่ก็เป็นการทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกัน สุดท้ายขอขอบคุณสำหรับรางวัล มันเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำงานภาคสังคมต่อไปครับ”

 


          นอกเหนือจากการมอบรางวัลดังกล่าว ภายในงานยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเสวนาในคอนเซ็ปต์ “Blog to the Future เมื่อโลกไม่หยุดขยับ บล็อกจะปรับตัวยังไง!” โดยมี Guest Speakers ที่มาร่วมแชร์แนวคิดดี ๆ ได้แก่ สโรจ เลาหศิริ เจ้าของเพจสโรจขบคิดการตลาด, ทีปกร วุฒิพิทยามงคล บรรณาธิการเว็บไซต์ The Matter และ วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Happening และยังมีการอัพเดท “Content Creation Trend” อีกด้วย

 

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการจุดประกายพลังความร่วมมือของเหล่านักเขียนและบล็อกเกอร์ไทยในการขับเคลื่อนสังคมออนไลน์สู่สังคมคอนเทนต์คุณภาพ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่วงการนักเขียนและบล็อกเกอร์ให้ผลิตผลงานออนไลน์ที่มีคุณค่าแก่สังคมสืบไป

 

          ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์: Blogger CP All Facebook: Bloggers Society by CP All

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือห้าง สยาม ทาคาชิมายะเปิดบัตรเครดิตใหม่ตั้งเป้า 1แสนใน 5 ปี
“จังซีลอน” อัดอีเว้นท์ใหญ่โค้งสุดท้าย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
เคทีซี "โตก้าวกระโดด" 9 เดือน กำไร 3,911 ล้าน
เอ็ม-150 รับรางวัล “เวิลด์ แบรนด์ดิ้ง อวอร์ด 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
เอสซีจีโชว์นวัตกรรมโซล่าร์ฟาร์มลอยน้ำ ในงานประชุมพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย
“สเมอร์นอฟ” ตอกย้ำความระทึกขวัญ พร้อมความมันส์แบบไปให้สุด
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved