โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ทางเลือกใหม่ของมาตรฐานการศึกษาระดับโลก
08 Mar 2018


  

         จากการให้ความสำคัญด้านภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยดังๆ ในต่างประเทศ และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ดีตั้งแต่เด็ก  โรงเรียนอินเตอร์จึงเป็นทางเลือกที่มาแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันชาวต่างชาติที่มาทำงานในเมืองไทยก็มักส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ ซึ่งสำหรับเมืองไทยแล้ว โรงเรียนอินเตอร์ที่มีมาตรฐานชั้นนำระดับโลกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองยังมีช่องว่างอีกมาก
  

         จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดโรงเรียนอินเตอร์ จึงเปิดตัว โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ (Wellington College International School Bangkok)  โรงเรียนชั้นนำด้านการศึกษาจากประเทศอังกฤษ เป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกันนี้ได้จัดงาน “The Infinite Possibilities” เพื่อแนะนำตัวกับผู้ปกครองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียมท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของแขกวีไอพีและเซเลบริตี้ที่สนใจส่งลูกเรียนในโรงเรียนอินเตอร์

 


         ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธานกรรมการ ร.ร.นานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ตลาดโรงเรียนอินเตอร์ของโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย 20 ปีที่แล้วมี 1,000 กว่าแห่ง แต่เมื่อสิ้นเดือนธ.ค. 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 8,600 กว่าแห่ง โรงเรียนอินเตอร์ที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบเอเชียและสำหรับประเทศไทย อัตราการเติบโตของโรงเรียนอินเตอร์อยู่ที่ปีละ 5% ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี และแสดงเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเติบโตได้อีก โดยทางเวลลิงตันจากอังกฤษได้ประเมินแล้วว่า เรามีความพร้อมที่จะนำหลักสูตรโรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจมาใช้ในเมืองไทย ซึ่งพิจารณาจากสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีความเหมาะสมในการเริ่มต้นมีโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน


         “10 ปีที่ผ่านจำนวนเด็กที่เข้าเรียนอินเตอร์ในไทยเพิ่มขึ้น 5-6% ทุกปี แต่โรงเรียนอินเตอร์ขนาดใหญ่ที่รองรับนักเรียนได้  1,500 คนยังมีน้อย เราจึงมองหาแบรนด์ต่างประเทศมาเปิดในไทย จึงได้เจอกับเวลลิงตัน ซึ่งติดท็อป 5 ของโรงเรียนในอังกฤษ เราเห็นว่าที่นี่ไม่ได้มุ่งวิชาการอย่างเดียว แต่เน้นเรื่องดุลยภาพ (Wellness) มาก อีกทั้งเวลลิงตันมีหน่วยงานที่ดูแลด้านการดำเนินงานในต่างประเทศ (International Business Unit) ที่แข็งแรง และมีระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ชัดเจนและโดดเด่น ทำให้เรามั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จได้เหมือนโรงเรียนแม่”  ผู้บริหารสาว กล่าว  

 

 

          สำหรับรูปแบบและแนวคิดการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจาก เวลลิงตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษนั้น มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ และเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ  การมีสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง ในการเผชิญกับความท้าทายทั้งในการเรียน และดำรงชีวิตในสังคม การรู้จักตนเอง และการเป็นผู้ที่มีความใส่ใจต่อผู้อื่นสังคมและโลก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 


   

         ด้าน คริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่ ร.ร.นานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ให้ข้อมูลถึงการเรียนการสอนว่า เป็นระบบ GCSE และ A level หรือ International Baccalaureate (IB) โดยให้ความสำคัญกับวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาจีน โรงเรียนมีปรัชญา 5 I ได้แก่ Inspired, Intellectual, Independent, Individual และ Inclusive ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กับครูและนักเรียน

 


         “เราไม่ได้โดดเด่นแค่ด้านวิชาการ แต่ยังให้ความสำคัญ และสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกีฬา ดนตรี ศิลปะ ละคร เพราะต้องการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ไม่ใช่กิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อช่วยนักเรียนค้นหาตัวตน และมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพในด้านที่ทำได้ดี หรือสนใจเป็นพิเศษ”  คริสโตเฟอร์ กล่าว พลางบอกต่อว่า  เพราะแนวคิดของเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ไม่ใช่การเตรียมเด็กเพื่อแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย แต่ต้องการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้น นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่จะเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียว และสามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบความคิด การเข้าสังคม และการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในอนาคต

 


         โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ถ.กรุงเทพกรีฑา  ซึ่งจะพร้อมเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึง Year 6 ตั้งแต่อายุ 2-11 ขวบ ในเดือนสิงหาคม 2561 และจะเปิดสอนเฟสที่ 2 ในระดับ Year 13 หรืออายุ 18 ปี ในปี 2563 ซึ่งทั้งหมดจะสามารถรับนักเรียนได้ 1,500 คน โดยใช้งบลงทุนรวมของทั้ง 2 เฟส จำนวน 2,500 ล้านบาท และในปี 2565 คาดว่าเฟสที่ 3 จะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเฟสนี้จะจัดการเรียนการสอนแบบประจำ โดยผู้ปกครองที่สนใจสามารถ ติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook : Wellington College International School Bangkok หรือ www.wellingtoncollege.in.th หรือ LINE ID: @wellingtonbangkok โทรศัพท์ 02-087-8888

 


         โรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจได้รับเกียรติจากนิตยสาร The Week โหวตให้เป็นโรงเรียนที่มีความคิดก้าวหน้าสูงสุดในประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2558 และนิตยสาร The Tatler ได้มอบรางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในอังกฤษและล่าสุด เวลลิงตันคอลเลจได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดของปี  2561 ในการจัดอันดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนอิสระของ Times Education Supplement (TES) โดย TES ให้เหตุผลในการมอบรางวัลนี้ครั้งว่า นักเรียนของเวลลิงตันได้รับการดูแลเรื่องความเป็นอยู่และบริการด้านต่างๆ ที่เป็นเลิศ และได้มีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมฝึกความเป็นผู้นำและกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“สเมอร์นอฟ” ตอกย้ำความระทึกขวัญ พร้อมความมันส์แบบไปให้สุด
23 พ.ย.นี้ ดื่มด่ำค็อกเทลจากบาร์เทนเดอร์ระดับโลกในบรรยากาศแบบปารีเซียง
เอสซีจี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR ที่มีความเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
“สวอนเลค” เฟส 1 โอนแล้ว!! เดินหน้าส่งมอบต่อ พร้อมจัดโปรฯ เด็ดที่สยามพารากอน
แฟลช เอ็กซ์เพรส ทุ่ม 100 ล้าน เปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์โลจิสติกส์ครบวงจรครั้งแรกในไทย
"จังหวัดนครราชสีมา" ร่วมทอดกฐินสามัคคี "ศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์"
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved