AIS พา Startup สาย ESG สัญชาติไทย โชว์ศักยภาพบนเวทีโลก
04 Nov 2023

หนึ่งในภารกิจสำคัญของ AIS เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co คือการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจ ผ่านการสร้าง Ecosystem ด้านนวัตกรรม

โดยเฉพาะในแกนด้าน Startup ซึ่ง AIS มีจุดยืนอย่างชัดเจนที่พร้อมสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการ Startup อย่างรอบด้านด้วยแนวคิด Partnership for Inclusive Growth เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้านเอไอเอส สตาร์ทอัพ กล่าวว่า เพื่อให้การทำงานของ AIS The StartUp เป็นไปตามเป้าหมาย Partnership for Inclusive Growth เอไอเอสพา 2 Startup “Muvmi” แพลตฟอร์ม Eco-Mobility ที่ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าปลอดมลพิษ และ “GEPP Sa-Ard” แพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขยะที่เป็นไปตามมาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative) เพื่อช่วยบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมโครงการ Singtel Group Future Maker เวทีระดับโลกที่จะเชื่อมต่อโอกาสให้ Startup ก้าวสู่การเติบโตในธุรกิจ

จากการใช้ศักยภาพของ AIS และกลุ่ม Singtel ทั้งในเรื่อง Digital Infrastructure ที่มีความพร้อมและแข็งแรงมากที่สุด เครื่องมือด้านดิจิทัลโซลูชัน องค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ หรือแม้แต่การขยายตลาดจากการเข้าถึงฐานลูกค้ากว่า 770 ล้านคน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มนักลงทุน

“นอกเหนือจากการพา 2 Startup ไทย เข้าร่วมงานระดับโลกอย่าง Singtel Group Future Makers แล้ว เรายังเปิดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในการเข้าดูงานด้านนวัตกรรมและร่วมพูดคุยกับพาร์ทเนอร์จาก Singtel ที่จะเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อร่วมกันเติมเต็ม Ecosystem ของวงการ Startup ไทยให้ก้าวไปอีกขั้น

และมากไปกว่านั้นเรายังต่อยอดโอกาสให้ Startup ได้เข้าร่วมงาน Singapore Week of Innovation and Technology (SWITCH) ที่จัดโดยรัฐบาลสิงคโปร์ ซึ่งมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว โดย NIA ได้คัดเลือกให้ Muvmi และ GEPP Sa-Ard ร่วมออกบูธใน Thai Pavilions ถือเป็นอีกหนึ่งประตูบานสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสในการพบกับกลุ่มนักลงทุนจากทั่วโลก”

สำหรับการจัดงาน Singtel Group Future Maker ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แนวคิดยังคงเน้นย้ำเรื่อง ESG Business ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs โดยมี Startup จำนวน 9 ราย จาก 6 ประเทศ ในเครือ Singtel ได้แก่ AIS ประเทศไทย, Airtel อินเดีย, Globe ฟิลิปปินส์, Optus ออสเตรเลีย และ Singtel จากประเทศสิงคโปร์ เข้าร่วม

ซึ่ง GEPP Sa-Ard สามารถนำเสนอผลงานที่ชี้ให้เห็นถึงการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาสร้างการเติบโตผ่านการวาง Business Model ที่แข็งแรง ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะ และยังใช้แนวคิดที่สร้าง Positive Impact ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถคว้ารางวัลระดับ Gold พร้อมรางวัลพิเศษได้รับเงินทุนในการพัฒนาโปรเจคเพื่อทดลองตลาดร่วมกันกับ Charopy สตาร์ทอัพจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อการสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต

แอนดรู บอย รองประธานด้านความยั่งยืนกลุ่มบริษัทสิงเทล กล่าว่า Singtel Group Future Makers เป็นหนึ่งในโครงการที่มุ่งพัฒนากลุ่ม Startup โดยนำขีดความสามารถของดิจิทัลเทคโนโลยีมาสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจสังคม หรือแม้แต่ประเด็นด้านสาธารณสุข ในปีนี้ผู้ชนะจากโครงการ Singtel Group Future Maker ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ศักยภาพของโครงข่าย 5G AI และ IoT ที่สามารถพัฒนาออกมาเป็นโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สนับสนุนพวกเขาด้วยพลังเครือข่ายของกลุ่มสิงเทล ทั้งความเชี่ยวชาญ รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเติบโต และส่งมอบนวัตกรรมนี้ไปยังกลุ่มตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทสิงเทลที่ต้องการสร้างโอกาสและพลังให้คนทุกกลุ่ม เราจะเดินหน้าสนับสนุนการทำงานเพื่อให้กลุ่ม Startup ส่งต่อประโยชน์ไปยังผู้คนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

มยุรี อรุณวรานนท์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร GEPP กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วม โครงการ Singtel Group Future Makers เพราะไม่เพียงแต่การได้รับโอกาสทางธุรกิจ แต่ยังเป็นการส่งต่อความเชื่อของพวกเราที่ว่า องค์กรภาคธุรกิจคือจุดเริ่มต้นที่มีส่วนสำคัญ ในการทำให้ผู้บริโภค และ ประชาชน เข้าใจถึงเรื่องของการบริหารจัดการขยะ

ทำให้ GEPP Sa-Ard ถูกพัฒนาขึ้นเป็น Waste Management Platform ที่ประกอบไปด้วย Data Analytics System ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ขายขยะ กับผู้รับซื้อขยะเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการจัดการและรีไซเคิลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ไปจนถึงการจัดเก็บและการติดตามปลายทางของขยะ และสามารถสร้างรายงานตาม Global Reporting Initiative (GRI) ที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ถึงการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ”

ศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ MuvMi กล่าวว่า ขอขอบคุณโครงการ AIS The StartUp ที่มองเห็นถึงความตั้งใจในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาการเดินทางของผู้คน MuvMi ดำเนินธุรกิจภายใต้ Ride Sharing ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ความสามารถของระบบบริหารจัดการเส้นทางที่ตอบโจทย์ผู้คนในย่านต่างๆ แต่ยังมองถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้รถบนท้องถนน

“เราทำงานร่วมกับ AIS มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การผลักดันบริการรถตุ๊กตุ๊กแบบ EV ให้บริการรับ ส่งผู้โดยสารตามแนวรถไฟฟ้าในย่านต่างๆ ทั่วกรุงเทพ ทำให้วันนี้ MuvMi มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MuvMi กว่า 5.4 แสนครั้ง ให้บริการผู้โดยสารมาแล้วกว่า 7 ล้านคน และการเข้าร่วมโครงการ Singtel Group Future Makers ในครั้งนี้ ทำให้ได้รับประสบการณ์และมุมมองที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เราสามารถส่งต่อความตั้งใจในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่อไป”

ดร.ศรีหทัย กล่าวต่อไปอีกว่า ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา AIS เชื่อมั่นเสมอว่า Startup คือ อีกหนึ่งหัวใจหลักในการใช้นวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาที่อาจถูกมองข้าม และสามารถสร้างเป็น Business Model ที่ตอบโจทย์ Stakeholder ทุกกลุ่ม ทั้งหมดเกิดจาก Passion ของกลุ่ม Startup ทั้งสิ้น โดยนอกเหนือจากจะตอบโจทย์แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้แล้ว ยังเท่ากับได้สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้าง Impact ให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย และแน่นอนว่า AIS ยินดีที่จะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ Startup อย่างต่อเนื่อง 

“นั่นเป็นเพราะเราไม่ได้มองความสำเร็จของนวัตกรรม ผ่านมิติของการให้เงินทุนสนับสนุนเท่านั้น แต่เรายังเป็นเพื่อนคู่คิดในการดำเนินธุรกิจ AIS และกลุ่ม Singtel จึงมีความตั้งใจอย่างมากในการใช้องคาพยพทั้งหมดที่มีมาสนับสนุนการเติบโต ช่วยบ่มเพาะ วางรากฐานด้านธุรกิจให้มี Foundation ที่แข็งแรง สร้างโอกาสใหม่ๆ พร้อมให้พื้นที่ได้แสดงขีดความสามารถ

เพราะเหล่านี้คือ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง” ดร.ศรีหทัย กล่าวทิ้งท้าย

[อ่าน 33,681]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
AIS ผนึกพันธมิตร จัดเวทีเสวนาเปิดสูตรเด็ด เคล็ดลับ ต่อยอด อาชีพครีเอเตอร์ สู่ผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน
‘เป๊ปซี่โค’ ประกาศ 10 สตาร์ตอัปที่เข้ารอบสุดท้าย โครงการ Greenhouse Accelerator
เนสท์เล่ ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทย ร่วมโครงการ SPACE-F
ebay ปลดล็อกศักยภาพตลาดออนไลน์ไทยสู่ตลาดโลก
88 Sandbox เปิดโครงการ LEARN LAB: OKMD X 88 Learnovation Program บ่มเพาะสตาร์ทอัพการศึกษา
Elon Musk ตั้งสตาร์ทอัพชื่อ ‘xAI’ มีเป้าหมาย ‘เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของจักรวาล’
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 0-2751-4995-6
Mobile : 062-194-4561
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 0-2751-4995-6
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved