KRUNGSRI PRIVATE BANKING ดูแลความมั่งคั่งโดยผู้เชี่ยวชาญที่รู้ลึก และรอบด้านเพื่อต่อยอดสิ่งที่สร้างให้งอกงามไม่สิ้นสุด
25 Jan 2024

 

“พร้อมต่อยอดสิ่งที่คุณสร้าง ให้งอกงามไม่สิ้นสุด” คือแนวคิดหลักที่ กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง (KRUNGSRI PRIVATE BANKING) ต้องการส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อดูแล และบริหารความมั่งคั่งให้เติบโตและสามารถส่งต่อให้กับรุ่นต่อไปได้ไม่สิ้นสุด เป็นที่มาของเอกสิทธิ์ และบริการอย่างรอบด้าน

โดยเฉพาะบริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่พร้อมดูแลความมั่งคั่งตามความต้องการเฉพาะบุคคลครอบคลุมทุกมิติแบบครบวงจร สำหรับผู้มีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคาร 50 ล้านบาทขึ้นไปในผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน และการลงทุนที่ร่วมรายการ โดยรวมทุกจุดแข็งของทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ จาก Krungsri Group และ BlackRock หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก

รวมถึงทีมที่ปรึกษาการลงทุนและผู้จัดการการเงินส่วนบุคคลที่พร้อมช่วยกำหนดเป้าหมายทางการเงิน แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ และช่วยบริหารการเงินการลงทุนอย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายที่ตั้งไว้ของลูกค้า เพื่อส่งต่อปณิธาน ความมั่งคั่ง และความสุขให้งอกงามสู่สังคม และคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องการเงินและการลงทุน กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง ยังมอบเอกสิทธิ์ด้านบริการธุรกรรมการเงินครบครัน ที่คัดสรรมาให้โดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย รวมถึงเอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์เพื่อการใช้ชีวิตที่เหนือระดับ

 

บริหารอย่างเชี่ยวชาญผ่านกลยุทธ์ ONE Krungsri Investment View

 

วิน พรหมแพทย์ CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“แกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของกรุงศรี คือ การใช้ความได้เปรียบในการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนผ่านกลยุทธ์ ONE Krungsri Investment View ที่ผสานความเชี่ยวชาญจากกูรูในด้านต่างๆ ของธนาคาร และบริษัทในเครือเข้าไว้ด้วยกัน

โดยมีทีม Krungsri Investment Intelligence ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิ และใบอนุญาต ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและดำเนินบทบาทสำคัญในฐานะหัวใจหลักของกลยุทธ์ดังกล่าว เชื่อมผสานกับหน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในมุมของเศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงิน และตลาดทุน มาวิเคราะห์

เพื่อส่งต่อเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน สร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้า รวมถึงการปรับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที และที่สำคัญคือสามารถกระจายข้อมูล ณ ช่วงเวลานั้นๆให้กับหน่วยงานอื่นๆ ไปในทิศทางเดียวกันแบบเป็น Single Message เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”

สำหรับองค์ความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนภายใต้ ONE Krungsri Investment View เกิดขึ้นจากศักยภาพความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนจากหลากหลายส่วนของกรุงศรี  อันได้แก่ทีมวิจัยกรุงศรี ซึ่งประกอบไปด้วย นักเศรษฐศาสตร์ระดับแถวหน้าของไทยที่เชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจมหภาค ภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทีมงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ที่มีข้อมูล และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องการเคลื่อนไหวของค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

ทั้งยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการจัดพอร์ตการลงทุน Krungsri Investment Intelligence ร่วมด้วยทีมงานจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี (KSAM) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน (KCS)

นอกจากนี้ กรุงศรียังมีพันธมิตรที่มีมุมมอง และความเชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง แบล็คร็อค (BlackRock) บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก ที่มีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทั้งหมดจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และผสานความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งมอบมุมมอง และคำแนะนำด้านการลงทุนทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลกที่มีคุณภาพอย่างรอบด้านที่สุด

 

 

และด้วยจุดแข็งเรื่ององค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทำให้กรุงศรีสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับ 

ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความซับซ้อน อาทิ การลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Products) หรือแม้แต่การบริหารกองทุนส่วนบุคคลที่นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาหรือบทวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึกที่ตอบโจทย์การลงทุนขั้นสูง ที่คัดสรรให้เฉพาะลูกค้ากรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง เท่านั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดความมั่งคั่งให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

 

คัดสรรเฉพาะ เพื่อประสบการณ์ที่เหนือระดับ

 

ด้าน กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“ลูกค้ากรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้งทุกท่าน จะมีผู้จัดการการเงินส่วนบุคคลคอยให้คำปรึกษา ซึ่งจะทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญการลงทุน พร้อมทั้งพันธมิตรระดับโลก เพื่อช่วยในการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการลงทุนส่วนบุคคล ออกแบบสัดส่วนการลงทุน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงที่รับได้

โดยมีการติดตามผลการลงทุนอย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการเชิญลูกค้าไพรเวท แบงก์กิ้ง มาฟังหรืออัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจของตลาดการลงทุน ผ่านการจัดงานสัมมนาตลอดทั้งปีอีกด้วย”

 

 

และเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการมากยิ่งขึ้น ลูกค้ากรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง สามารถเข้ารับบริการกับทางผู้จัดการการเงินส่วนบุคคล หรือนัดพูดคุยกับทีมที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ได้โดยสะดวกและเป็นส่วนตัวที่ศูนย์บริการลูกค้ากรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้งทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากลูกค้ากรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง จะมีผู้จัดการการเงินส่วนบุคคลคอยให้คำปรึกษา มีสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวในการรับบริการแล้ว

กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง ยังพร้อมมอบเอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์ผ่านบริการต่างๆ อาทิ บริการอัปเกรดชั้นบัตรโดยสารสายการบิน บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินทั่วโลก บริการรถลีมูซีนส่วนตัวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเอกสิทธิ์เพื่อการใช้ชีวิต (ด้านไลฟ์สไตล์) ทั้งแบบรายเดือน และรายไตรมาส และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับลูกค้าคนพิเศษตลอดทั้งปีอีกด้วย

 

รางวัลแห่งความสำเร็จ สู่การเป็น Investment Wealth Advisory Bank    

 

จากความมุ่งมั่นในการในการพัฒนาโซลูชันด้านการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (Ultra High Net Worth) อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดในปี 2566 กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง ได้รับ 3 รางวัล จาก 3 สถาบันในระดับสากล ประกอบด้วย

1) รางวัล ‘Best Investment and Fund Advisory-Thailand’ จากเวที Citywire ASEAN Awards 2022/23

2) รางวัล ‘Best Private Equity Offering’ จากเวที The Global Private Banking Innovation Awards 2023

3) รางวัล ‘Launch Of The Year’ จากเวที Private Banker International Global Wealth Awards 2023

 

ทั้งสามรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในบทบาทที่ปรึกษาด้านการลงทุน รวมทั้งศักยภาพในการพัฒนา และคัดสรรผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าด้วยอัตราผลตอบแทนที่โดดเด่น ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Investment Wealth Advisory Bank หรือธนาคารที่ลูกค้านึกถึงเมื่อต้องการคำแนะนำการลงทุนอย่างแท้จริง

 

สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถเข้าไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.krungsri.com/th/wealth/krungsri-private-banking/home  หรือโทร.0-2296-4565

[อ่าน 8,966]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
CHARLES & KEITH เผยโลโก้แบรนด์โฉมใหม่ ต้อนรับปี 2024
ซัคเซสมอร์ จัดงานใหญ่ต้นปี 2024 INSPIRATION ครั้งที่ 46 ฉลองความสำเร็จประดับเข็มเกียรติยศ
“ทีทีบี” เดินหน้า LEAD the CHANGE ขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ ปี 2567 มุ่งทรานส์ฟอร์เมชัน
‘มูลนิธิเป๊ปซี่โค’ ผนึก ‘มูลนิธิรักษ์ไทย’ เปิดตัวโครงการ ‘She Feeds the World ประเทศไทย’
THANA รับมือความท้าทายธุรกิจ 
ลุยเปิด 4 โครงการ 2,500 ล้านบาท
GMM SHOW บุกภาคตะวันออก ส่ง Rock on The Beach เทศกาลดนตรีร็อกแบรนด์ใหม่
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 0-2751-4995-6
Mobile : 062-194-4561
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 0-2751-4995-6
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved