เปิดฉาก “GSB Smart SMEs Smart Startup 2018” หนุนทุน-เพิ่มโอกาส-ต่อยอดธุรกิจ
17 Nov 2018

เริ่มแล้ว “GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018”งานเดียวที่รวมทุกศักยภาพ SMEs และสร้างเสริม Startup ไทย บุกโลกดิจิทัล ยกระดับประเทศไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางพัฒนาเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพภายในภูมิภาคอาเซียน 16 - 18 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการมุ่งเน้นที่จะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาส รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารออมสินมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการออมเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นแหล่งปล่อยสินเชื่อและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการหาตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพรายใหม่ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่า 3 ล้านรายส่งผลให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 10 ล้านคนนับเป็นห่วงโซ่การผลิตและรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันเอสเอ็มอีให้เติบโตสูงขึ้นเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพัฒนาเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ (HUB) เนื่องจากธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกันนี้การดูแลมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ตั้งแต่แหล่งเงินทุน การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจะปูพื้นฐานให้ธุรกิจมีความมั่นคง คาดว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะเป็นโอกาสของธุรกิจไทย 

สำหรับ “GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018” จะเป็นการมอบสิ่งดีให้กับผู้ประกอบเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะมีพื้นที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ สินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ หรือผู้ที่อยู่ในธุรกิจแล้วและต้องการขยายธุรกิจเพิ่มก็สามารถแสวงหาความรู้หรือหาพันธมิตรได้ภายในงานนี้เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่าการจัดงาน “GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018” งานเดียวที่รวมทุกศักยภาพเอสเอ็มอีและสร้างเสริมสตาร์ทอัพไทย บุกโลกดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยใช้จุดแข็งของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพมาเกื้อหนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อผลักดันให้กลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ธนาคารออมสินจะเป็นศูนย์กลางทางด้านแหล่งเงินทุนที่ช่วยต่อยอดและผลักดันธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนและก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 รวมทั้งยกระดับให้งานดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของ INNOVATION HUB ของประเทศไทย

ภายในงาน “GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018” แบ่งเป็น 6 โซน ประกอบด้วย

  • โซนที่ 1 Digital Banking – Digithai Life Solution by GSB พื้นที่การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลแบงก์กิ้งแห่งโลกอนาคตของประเทศไทย รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและบริการด้านสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ เพื่อให้กับผู้ประกอบการ SME และ Startup นำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตนเอง รวมทั้งเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างรวดเร็ว
  • โซนที่ 2 Digital Playground พื้นที่แห่งการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์จากการนำเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  • โซนที่ 3 Smart Digital Park Smart Digital Life พื้นที่แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มพันธมิตรของธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME และ Startup ที่จะมาให้ความรู้และคำปรึกษาในด้านการทำธุรกิจโดยตรง
  • โซนที่ 4 Smart Education พื้นที่แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่าง ๆ ที่จะเข้ามาแสดงผลงาน พร้อมสร้างไอเดียใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ
  • โซนที่ 5 Smart Business พื้นที่แสดงสินค้าของกลุ่มธุรกิจ SME และ Startup ที่ประสบความสำเร็จ
  • โซนที่ 6 Truck Business พื้นที่แสดงของกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านรถทรัคเพื่อนำไปประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น Food Truck ,รถทรัคสำหรับขายเสื้อผ้า และอื่น ๆ 

พร้อมกันนี้ ภายในงานยังเสริมทัพไอเดียสู่โลกดิจิทัลกับกูรูตัวจริงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แบบเจาะลึกทุกประเด็นตลอด 3 วันเต็ม

  • วันแรก (16 พฤศจิกายน) สัมมนาในธีม "Creative & Design" ความคิดสร้างสรรค์ นำมาซึ่งไอเดียที่แปลกใหม่ อาทิ จิรโรจน์ พจนาวราพันธ์ ผู้ก่อตั้งวิถีไทย หัวข้อ “Value Added by Storytelling, สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ เจ้าของธุรกิจ SHIPPOP หัวข้อ “SEE THRU SHIPPOP” และภัทรพร โพธิ์สุวรรณ CEO และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ eventpop.me หัวข้อ “Everyone can be SMEs Startup Product,No Product”
  • วันที่สอง (17 พฤศจิกายน) สัมมนาในธีม "Innovation & Technology" เทคโนโลยีที่นำมาต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ เหล่านั้นให้เป็นจริง อาทิ ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ จำกัด หัวข้อ “Creation by Failure” และพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมการบริหารบริษัท แกร็บ แท็กซี (ประเทศไทย) จำกัด หัวข้อ“Innovation for Better Life”
  • วันสุดท้าย (18 พฤศจิกายน) สัมมนาในธีม "Digital Marketing" แผนการตลาดกับสื่อดิจิตอลที่ช่วยสื่อสาร จากแบรนด์ไปถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เด่นพิพัฒน์ ใจตรง จากบริษัท AIRPORTELs และธฤต ตัณฑเสถียร กรรมการผู้จัดการ MyCloud Fulfillment หัวข้อ “New Solutions come by Technology” ตลอดจนการทำ Business Pitching

ขณะเดียวกันธนาคารออมสินยังจัดการแข่งขัน E-sports เกม RoV สุดยอดเกมมือถือแนว MOBA แห่งปีจาก Garena ไว้ภายในงานดังกล่าวอีกด้วย เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่สนใจได้มีเวทีแสดงความสามารถ รวมทั้งพัฒนาต่อยอดการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Scan QR CODE ครบทุกโซน ลุ้นรับรางวัลใหญ่ อีกทั้งโปรโมชั่นสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษสุด 0% นานถึง 1 ปีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ พร้อมปิดท้ายด้วยความบันเทิงกับมินิคอนเสริต์จากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ กัน ณภัทร - ตู่ ภพธร – ลิปตา ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน

ไปวันนี้ยังทัน!! ที่ห้องเพลนารี่ฮอลล์ 1–3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

[อ่าน 814]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รอดไปด้วยกัน! SOdA PrintinG ปรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ สู่แมสก์ผ้าแฟชั่นสุดฮิตในหมู่วัยรุ่น
ฟรีค่าเทอม! ไอติม พริษฐ์ปล่อยแอป “StartDee” เรียนฟรีจนกว่าโรงเรียนจะเปิดเทอม
ทรู ดิจิทัล พาร์ค สนับสนุนสตาร์ทอัพ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และต่อยอดธุรกิจอย่างไม่สะดุด
BIMINONE Smart 3D Model Library ผู้ช่วยใกล้ชิดลูกค้า 24/7 แม้อยู่ในช่วง “Social Distancing”
“หมอชนะ” แอปพลิเคชันเพื่อการระวังภัยโควิด-19 ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์
Doctor A to Z ร่วมสู้ภัย COVID-19 ด้วยแอป “หาหมอที่บ้านผ่านวิดีโอคอล Teleconsult”
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved