“ทีเส็บ” เชื่อมไมซ์ทั่วไทย สร้างโอกาสทั่วประเทศ
19 Jul 2019

ทีเส็บ เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 4.0 ต่อเนื่อง สร้างอีมาร์เก็ตเพลสธุรกิจไมซ์ (E-MICE Marketplace) ครั้งแรกในประเทศไทย เปิดตลาดไมซ์ให้ผู้ประกอบการทุกระดับมีโอกาสเท่าเทียมกัน

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า ธุรกิจไมซ์เป็นเวทีหลักเชื่อมโยงหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก อุตสาหกรรมการบริการและโลจิสติกส์ทั้งระบบ ทีเส็บในฐานะหน่วยงานรัฐมีบทบาทส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ภายใต้วิสัยทัศน์การทำงานตามนโยบายรัฐบาล 3 เป้าหมายหลัก คือ การสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ไทยอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

“ล่าสุดทีเส็บเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาข้อมูลไมซ์ระดับชาติสอดคล้องกับแนวทางการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับธุรกิจไมซ์สร้างศูนย์กลางข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศทำการตลาด การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจไมซ์ในระดับมหภาคร่วมกัน

ทีเส็บจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 10 หน่วยงานเดินหน้ายกระดับธุรกิจไมซ์ผ่านนวัตกรรมข้อมูล ริเริ่มโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ “Thai MICE Connect” หรือแพลทฟอร์มรวบรวมฐานข้อมูลสินค้าบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำครบถ้วน ด้วยการพัฒนาให้เป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย”

โครงการ “Thai MICE Connect” หรือโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้า บริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรกในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเฟสสองในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 2 พื้นที่ คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก

นอกจากนี้ ทีเส็บวางแผนจัดอบรมวิธีการใช้งาน Thai MICE Connect ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ เพื่อเข้าถึงการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำธุรกิจบนอีมาร์เก็ตเพลสได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายใน 3 ภูมิภาค

  • ภาคกลาง จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร, พระนครศรีอยุธยา, กาญจนบุรี และเพชรบุรี
  • ภาคใต้ จัดที่ภูเก็ต, สงขลา, สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่ขอนแก่น, อุดรธานี, นครราชสีมา และอุบลราชธานี

โดยเริ่มการอบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม จนถึง 9 กันยายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย 

โครงการ “Thai MICE Connect” มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ E-MICE Marketplace ของอุตสาหกรรมไมซ์ครั้งแรกของไทย ทำการสำรวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานไมซ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ และประมวลผลข้อมูลด้านไมซ์สองภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ

เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เข้าถึงผู้สนใจใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูล สินค้า บริการ ผู้ขาย ผู้ผลิต ในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ตรงตามความต้องการ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้การจัดงานไมซ์ในประเทศไทยตอบรับเทรนด์ไมซ์ดิจิตัล เพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการทำการตลาดและสามารถขยายตลาดไปยังลูกค้าในและต่างประเทศได้ครบจบในแพลทฟอร์มเดียว

“โครงการ “Thai MICE Connect” จะเป็นแพลทฟอร์มนวัตกรรมใหม่สำหรับวงการไมซ์ไทยในการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถแข่งขันได้บนแพลทฟอร์มการตลาดโลกใหม่ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมเรียนรู้และพัฒนา สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการเพื่อพร้อมเป็นตัวเลือกในแพลทฟอร์มรูปแบบ E-MICE Marketplace ที่จะมีการติดดาวสำหรับผู้ประกอบการที่มีความถี่สูงในการอัพเดตข้อมูลสินค้าและบริการ ทั้งรูปภาพ ข้อความ โปรโมชั่น เพื่อให้สินค้าบริการเป็นที่น่าสนใจ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในโครงการฝึกฝนพัฒนาธุรกิจ และมีระบบที่ประเมินผลได้ด้วยตนเอง

ในขณะเดียวกัน ทีเส็บได้พัฒนาการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในรูปแบบ Workshop ทั้งความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการทำการตลาดดิจิตัล โดยผู้ร่วมอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง”  ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวต่อ

ทั้งนี้ โครงการ Thai MICE Connect: E-MICE Marketplace เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ โดยเป็นแพลทฟอร์มสร้างโอกาสทางธุรกิจไมซ์กระจายทั่วถึงไปยังทุกภูมิภาค เชื่อมโลกการค้าระหว่างผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานไมซ์ให้รวมกันเป็นหนึ่งได้บนรูปแบบ E-MICE Marketplace ครั้งแรกของไทย ขับเคลื่อนให้ธุรกิจไมซ์ไทยก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์โลก

โดยภายในปี 2562 นี้ตั้งเป้าหมายการสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการผู้ขาย (Seller) ไว้ที่ขั้นต่ำ 10,000 รายกระจายใน 3 ภูมิภาคคือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในปี 2563 จะขยายไปยังอีก 2 ภูมิภาค คือ ภูมิภาค ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เพื่อให้ข้อมูลไมซ์แห่งชาติสมบูรณ์ครบทั่วประเทศ

[อ่าน 2,216]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คนพันธุ์ดิจิทัล ถ้าอยากกินต้องได้กิน แต่ต้องกินแบบใช้เงินเป็น
KBTG เฟ้นหา “ตัวจริง” ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ
กรมพัฒน์ฯ ดัน SME นำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ นำร่องกลุ่มธุรกิจฟู้ดทรัค
ดีแทค แอคเซอเลอเรท เดโมเดย์ ปี 7 ประกาศผลผู้ชนะ Best Performing Startup
AddVentures by SCG คว้ารางวัล Investor of the Year จากเวที Startup Thailand 2019
‘Course Square Mine’ ระบบที่จะยกระดับการเรียน-การสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved