จริยธรรมและความยั่งยืน มาตรฐานใหม่ของอัญมณีและเครื่องประดับ
05 Apr 2021

 

อุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลกต่างเฝ้ารอวันที่จะกลับมาฟื้นตัวได้หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 หนึ่งในหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด คือ การพัฒนาไปสู่ความมีจริยธรรม และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเองก็มีการสร้างความตระหนักรู้และนำไปสู่การปฏิบัติไว้ด้วย โดยครอบคลุมตั้งแต่การทำเหมืองอย่างโปร่งใส มีการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้คนงาน การตรวจสอบถึงแหล่งที่มาได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งระมัดระวังต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียงการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่อาจนำกลับมาใช้ใหม่(Reuse)หรือรีไซเคิลได้ และการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสม

 

ซึ่งกระแสดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับผลสำรวจของ Ex Jewel (บริษัทศึกษาข้อมูลเพื่อส่งเสริมจริยธรรม และความโปร่งใสในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ) ที่ได้เปิดเผยว่า ในปี 2020 มีการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมกับอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนี้ Ethical Jewelry, Ethical Diamond และ Ethical Gold เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 75%, 75% และ 73% ตามลำดับ

การค้นหาคำว่า Lab Grown Diamond เพิ่มขึ้น 83% ขณะที่คำว่า Sustainable Engagement Ring ได้รับความสนใจเพิ่มจากปีก่อน 65% และสไตล์เครื่องประดับที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างมากคือ Art Nouveau Jewelry ที่ถูกค้นหาสูงขึ้นถึง 113% แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่หันมาให้ความสนใจต่อเครื่องประดับที่มีจริยธรรม การมองหาเพชรสังเคราะห์ที่ใช้ทดแทนเพชรธรรมชาติ หรือแม้แต่สไตล์ที่สื่อถึงธรรมชาติอย่าง Art Nouveau ก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าอานิสงส์ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนตระหนักในเรื่องนี้ตามไปด้วย

 

ที่มา : https://exjewel.com/insight-the-2020-conscious-jewelry-report/

 

Tiffany & Co. แบรนด์ชั้นนำด้านจริยธรรม            

Tiffany & Co แบรนด์เครื่องประดับชื่อดังที่ดำเนินการด้านจริยธรรม และความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน สามารถย้อนไปได้ถึงปี 1995 ในการผลักดันไม่ให้มีการสร้างเหมืองทองใน Yellowstone National Park นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่สำคัญในการผลักดัน เรื่องจริยธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเป็นผู้นำในการผลักดันให้สหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมใน Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) ยกเลิกการขายเครื่องประดับที่ทำจากปะการังและหินปะการัง เป็นผู้นำแบรนด์แรกที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทองคำที่เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับแบรนด์อื่นๆ ในการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็น 0 ภายในปี 2050

และล่าสุดในปี 2020 ทำโครงการ Diamond Craft Journey สำหรับลูกค้าที่ซื้อเพชรขนาดตั้งแต่ 0.8 กะรัตขึ้นไป และลงทะเบียนข้อมูล จะได้รับรายละเอียดการเดินทางของเพชรตั้งแต่แหล่งกำเนิดเพชร สถานที่เจียระไน การคัดเกรด ตรวจสอบคุณภาพ กระทั่งมาเป็นเครื่องประดับสู่มือลูกค้าภายในกล่องสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่ผลิตด้วยกระดาษจากแหล่งผลิตที่ใส่ใจความยั่งยืน ภายใต้สัญลักษณ์ FSC (มาตรฐานด้านการจัดการป่าไม้และปลูกไม้ทดแทนที่นำไปใช้ในการผลิต) รวมทั้งมีการใช้วัสดุรีไซเคิลอีกด้วย

 

ที่มา : https://www.tiffany.com

SOKO แบรนด์ทางเลือกเพื่อชุมชน

แบรนด์เครื่องประดับที่น่าสนใจอย่าง SOKO ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาในปี 2013 เพื่อต้องการช่วยเหลือกลุ่มช่างฝีมือเครื่องประดับในเคนยาที่มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก SOKO จึงเข้าไปช่วยเหลือด้วยการใช้ Virtual Factory แอปพลิเคชั่นมือถือ สนับสนุนการทำตลาด ดูแลคำสั่งซื้อและการจ่ายเงิน ซึ่งช่วยให้ช่างฝีมือเหล่านี้เชื่อมโยงกับลูกค้าทั่วโลก

โดยการผลิตเครื่องประดับของ SOKO จะใช้ช่างฝีมือชาวเคนยาที่มีทักษะงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างสรรค์งานเครื่องประดับที่สวยงามด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น วัตถุดิบหลักเลือกใช้ทองเหลืองรีไซเคิลกว่า 90% ของการผลิต ด้านการผลิตและแรงงาน มีทีมงานลงพื้นที่เพื่อควบคุมการผลิตและฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ด้วย

 

ภาพจาก https://shopsoko.com/

 

สำหรับในประเทศไทยนั้น มีกรณีตัวอย่างบริษัท KWAHM SUMPAN CO. LTD เป็นบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งมีดีไซน์ที่หลากหลายมากกว่า 3,000 รูปแบบ รวมทั้งการผลิตเครื่องประดับสำหรับเด็ก โดยเป็นสมาชิกของ RJC เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 รวมทั้งยังผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้า Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) อีกด้วย

 

คุณรัตน์ติพร นุชประไพ ผู้จัดการสำนักงานของบริษัท KWAHM SUMPAN CO. LTD ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเดิมที่ทำธุรกิจกันมายาวนานด้วยความมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับมีผลจากแล็บยืนยันในความปลอดภัย มีการเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับ โดยในทุกขั้นตอนมีระบบควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานรวมถึงการบรรจุและจัดส่งสินค้าที่เน้นความปลอดภัยเพื่อให้สามารถส่งถึงมือลูกค้าทั่วโลกได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้

 

ที่มา : https://www.ks925jewelry.com/

 

และกรณีบริษัท Natasha Creations Co., Ltd. ซึ่งรับจ้างผลิตเครื่องประดับทองคุณภาพสูงตั้งแต่ 10-18 กะรัต ประดับด้วยเพชรหรืออัญมณีมีค่าอื่นๆ เป็นสมาชิกของ RJC เมื่อเดือนเมษายน 2015

โดยคุณนำโชค อุนทรีจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท Natasha Creations Co.,Ltd. กล่าวว่า บริษัทมีมาตรฐานด้านจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้าในการรักษาความลับทางการค้า มีการตั้งมาตรฐาน ด้านจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบมาตรฐานผ่าน Audit ของลูกค้าเป็นประจำทุกปี รวมทั้งผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อนอย่างตะกั่วในเครื่องประดับ ซึ่งลูกค้าในสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยความมีมาตรฐานนี้ทำให้มีลูกค้าทั้งจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา : https://www.natasha-creations.com/

 

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กลายเป็นกระแสที่สร้างความตื่นตัวในเรื่องจริยธรรม และความยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั่วโลก อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเองก็มีการตอบสนองและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น ดังที่เราได้เห็นหลายองค์กรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกระดับการค้าตลอดจนกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น CIBJO, Ethical Metalsmith, Fair Jewelry Action, Fairmined, Fairtrade, Responsible Jewellery Council (RJC) และ Natural Diamond Council (NDC) ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานและให้ความรู้ในการสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้น

ทั้งนี้เครื่องประดับที่มีจริยธรรมและความยั่งยืนจะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและจะกลายเป็นกระแสหลักที่มาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่นอกจากดีต่อใจแล้วยังรักษ์โลก และสิ่งแวดล้อมด้วย

 


ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

>>> https://infocenter.git.or.th <<<

[อ่าน 1,721]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
'เป๊ปซี่โค'ประกาศแผน10 ปี ขยายแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรเชิงบวกกว่า 17 ล้านไร่ทั่วโลก
AIS ชวนคนไทย ขจัด E-Waste ผูกมิตรสิ่งแวดล้อม “ทิ้งรับพอยท์” ต่อเนื่อง รับวันคุ้มครองโลก
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน “ไทยประกันชีวิต” เป็นแนวโน้มมีเสถียรภาพ
เจาะ 4 กลยุทธ์ ‘เฮียฮ้อ’ พา RS Group ขึ้นแท่น Game changerใช้ Entertainmerce ก้าวสู่เส้นทางหมื่นล้านใน 2 ปี
'realme' เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด realme 8 Series เติบโตแบบก้าวกระโดดอันดับ4ในไทย
TMBAM Eastspring เชื่ออสังหาฯยังน่าสนใจ เดินหน้าจ่ายปันผลกอง TMBPIPF
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved