แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กางกลยุทธ์ พิชิตงานยุค Next Normal เด็กจบใหม่ หางานอย่างไรให้ได้งาน
28 Apr 2021

ตลาดงานในปัจจุบันกำลังเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ เข้าสู่โลกแห่งการทำงานอย่างแท้จริง พวกเขาส่วนใหญ่อาจเคยทำงานเป็นนักศึกษาฝึกงานในองค์กรต่างๆ ในขณะที่พวกเขายังเป็นนักศึกษา แต่ต่อจากนี้ไปพวกเขาจะต้องรับหน้าที่เป็นพนักงานเต็มเวลาในขณะที่วัฒนธรรมการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการระบาดของโรคแต่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นใหม่ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายการจ้างงาน และทำงานให้กับองค์กรในฝันได้ด้วยการสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นในเชิงบวก และการเตรียมตัวอย่างละเอียด

นอกจากนี้ยังจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาแผนอาชีพอย่างรอบคอบเพิ่มพูนทักษะ และเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ นั่นคือ ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการออกแบบอาชีพที่ประสบความสำเร็จให้กับตนเอง แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะผู้นำที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงาน จะมาแบ่งปันกลยุทธ์แนวโน้มและเคล็ดลับล่าสุดเพื่อเตรียมบัณฑิตของเราให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน

 

สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่าหากจะพูดถึงสนามการแข่งขันในการทำงานนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในช่วงนี้ จากสถานการณ์การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างรวดเร็วในช่วงความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่ผ่านมา ก้าวต่อไปในยุคถัดไป (Next Normal) ยิ่งต้องเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงาน เปิดเผยกลยุทธ์เพื่อเป็นอาวุธให้บัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษาในช่วงนี้ได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่สนามงานด้วยความมั่นใจ

 

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์อันดับแรกที่ต้องเริ่มต้นคือถามตัวเอง 5 คำถามต่อไปนี้:

คำถามที่ 1 รู้เขา อีกนัยยะหนึ่งคือ เรารู้จักตลาดงานหรือไม่อย่างไร เราควรรู้ว่างานอะไรที่มีความต้องการสูงธุรกิจอะไรที่กำลังโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูงทั้งกลุ่มอีคอมเมิร์ซ, โลจิสติกส์ และไอที เป็นต้น รู้ว่ามีช่องทางไหนที่จะสมัครงาน ทั้งเว็บไซต์หางาน เว็บไซต์องค์กร ช่องทางในโซเชียลต่างๆ รวมถึง บริษัทจัดหางาน

คำถามที่ 2 รู้เรา คือ เรารู้จักตัวเองเพียงพอหรือยัง ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการเป็นอะไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไร การทำงานที่ตัวเองถนัดจะทำให้เรามีความสุข สนุกไปกับการทำงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชอบหรือสนใจสิ่งใดบางเรื่องสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะได้ เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน นอกจากนี้อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญของรู้เรา ก็คือ การจัดเตรียมประวัติส่วนตัว หรือ Resume  เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัว  ประวัติการศึกษา การฝึกงานต้องเขียนให้น่าสนใจ นำเสนอจุดเด่น ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก รางวัลต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมดต้องครอบคลุม, กระชับ นำเสนอจุดแข็งของตัวเองได้ทั้งทักษะและประสบการณ์ของตัวเองได้ในหนึ่งหน้า 

คำถามที่ 3 คือ คุณเป็นคนหางานจริงจังหรือไม่ ถ้าคุณไม่จริงจังแสดงว่าคุณกำลังให้โอกาสตัวเอง สิ่งนี้อาจฟังดูตรงกันข้ามกับคำถามก่อนหน้านี้ แต่การจริงจังกับเป้าหมายของคุณจะเป็นโอกาสที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการ คุณอาจแปลกใจที่รู้ว่าคุณสามารถทำงานได้ดีขึ้นมากเช่นกัน

คำถามที่ 4 คุณได้สร้างมูลค่าเพิ่มในตัวเองแล้วหรือยัง มูลค่าเพิ่มในที่นี้ก็คือ ทักษะทั้งด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ภาษาที่ 3 ที่ 4 ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบคู่แข่ง   

คำถามที่ 5 วันนี้คุณเตรียมความตัวเตรียมใจกับโลกการทำงานหรือยัง ทักษะความรู้ที่จำเป็นการทำงานในยุคความปกติถัดไป (Next Normal) ต้องอาศัยทั้งทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skill) รวมถึงทักษะที่ใช้ในการทำงาน (Hard Skill) ซึ่งเป็นทักษะในการทำงาน

 

ทั้ง 5 คำถามเป็นเรื่องแรกๆ ที่นักศึกษาจบใหม่ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสมัครงาน...

เรื่องที่สองมาสู่ในหัวข้อ การเตรียมตัวให้พร้อมในด้านทักษะ ส่วนนี้ขอขยายความในส่วนของทักษะที่จำเป็นสำหรับยุคนี้ เริ่มจากทักษะที่ใช้ในการทำงาน (Hard Skill) ซึ่งเป็นทักษะความรู้ความสามารถโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ควรมีทั้งในด้านภาษาในการสื่อสาร

นอกจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล การเรียนรู้ภาษาที่สามจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวคุณในการได้งานมากยิ่งขึ้น ทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องมี จะได้เปรียบในการลงสนามงาน และอีกหนึ่งทักษะที่เรียกว่า ทักษะเฉพาะทางในสายอาชีพ เนื่องจากในบางสายงานต้องการทักษะเฉพาะ อาทิ โปรแกรมเมอร์ ต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาแอปพลิเคชัน

สายงานบัญชี ควรมีความรู้พื้นฐานของการทำบัญชีทั้งไทย และต่างประเทศ รวมถึงความเชี่ยวชาญโปรแกรมทางบัญชีการเงิน อาทิ Express, SAP, ERP และ Oracle ในส่วนของสายงานการตลาด และการขาย ควรเพิ่มเติมความรู้เฉพาะทางการตลาดดิจิทัลการบริการลูกค้าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในส่วนงานด้านโลจิส ติกส์ ต้องมีทักษะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแง่กฎระเบียบ BOI การนำเข้าส่งออกสินค้า เป็นต้น

ทางด้านทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skill) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานในปัจจุบัน ได้แก่ การสื่อสารให้เข้าใจ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม การปรับตัวให้รวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการทำงานได้หลากหลายโดยต้องโฟกัสและจัดลำดับความสำคัญของการทำงานให้เป็นระบบ ทักษะเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นเพื่อช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ที่แมนพาวเวอร์กรุ๊ป นำมาแนะนำดังกล่าวข้างต้น ยังขอฝากข้อคิด และคำแนะนำให้กับบัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษาในขณะนี้ ความสำเร็จ..เราทุกคนออกแบบได้ หากทุกคนมีสติ รู้จักตัวเรา เข้าใจงานและตลาดงาน พร้อมเตรียมตัวและวางแผนโดยการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วลงมือทำโดยไม่ต้องกลัวความผิดพลาด เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกวัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ขอเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้นำองค์ความรู้การมีงานทำมาส่งมอบให้กับบัณฑิตป้ายแดงทุกคนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำแนะนำในครั้งนี้จะเป็นตัวช่วยที่ช่วยให้ทุกคนได้ก้าวไปสู่ตลาดงานในสายอาชีพและประสบความสำเร็จต่อไป

[อ่าน 734]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Airbnb ชวนเที่ยวญี่ปุ่นสุดฟินผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์
จับชีพจรตลาดอสังหาฯ ไทย หวัง 'วัคซีนต้านไวรัส' ช่วยบรรเทาพิษโควิด-19
Airbnb เปิดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ ให้คนท่องโลกได้จากบ้านของตนเอง
TMB Analytics ส่องราคาคอนโดมิเนียมช่วงสถานการณ์โควิด'ฟุบ' แล้วจะ'ฟื้น'หรือไม่?
ฮาคูโฮโด เผยคนไทยพร้อมเปย์ ดับร้อน สร้างสุข ช่วงสงกรานต์
จับเทรนด์ธุรกิจอสังหาฯ ตลาดปล่อยเช่าพื้นที่บ้านเก็บสินค้ากระแสมาแรง
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved