พาณิชย์มอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2564 Design Excellence Award 2021 (DEmark)
05 Oct 2021

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดพิธีมอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2564 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2021 (DEmark) เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการออกแบบดีเด่นในสาขาต่างๆในปีนี้ จำนวน 98 ราย เป็นการส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมทั้งยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก โดยเป็นการจัดงานผ่าน Live Streaming บน Facebook page : DEmark’Thailand ในรูปแบบ Virtual Event

 

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า 

“รางวัล DEmark ถือเป็นโครงการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับสินค้าและบริการของไทย เป็นการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของผู้ประกอบการ ทั้ง SME และ Micro SME อีกทั้งเปิดโอกาสทางการค้าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลักดันการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุก ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล

โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างตราสัญลักษณ์ DEmark ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น” 

 

 

โครงการ DEmark 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด REGENERATIVE DESIGN FOR THE NEXT สะท้อนดีไซน์ เชื่อมวิถีใหม่ สื่อถึงการปฏิรูปกระบวนการออกแบบ โดยให้คุณค่าและความสำคัญกับความต้องการ ในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ตอบโจทย์วิถีใหม่ของผู้คนในโลกที่ทุกคนต้องปรับตัว ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 มีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน ที่สมัครเข้าร่วมการพิจารณารางวัลในปีนี้ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 590 ผลงาน ภายใต้ชื่อ DEmark Show Online 2021 ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 และมีการพิจารณาตัดสิน รางวัลในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2564

 

 

โดยในปีนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในสาขา ต่างๆ รวม 98 รายการ ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)  จำนวน 20 รายการ

2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items) จำนวน 16 รายการ

3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / etc.) จำนวน 13 รายการ

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/Smart Product-Service Solutions/ User-Oriented IOTs/ Wearables, Automated Services, Medical & Health Design, Sustainable Innovation, Etc.) จำนวน 14 รายการ

5. กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) จำนวน 13 รายการ

6. กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design) จำนวน 17 รายการ

7. กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทางานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space /Condominium Project) จำนวน 5 รายการ

 

จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานออกแบบไทยออกสู่สายตา ของผู้บริโภคในตลาดสากลมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2551 – 2564 ณ ปัจจุบัน มีผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark จำนวนทั้งสิ้น 991 รายการ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล G-mark จำนวนทั้งสิ้น 485 รายการ โดยในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัล G-Mark 2021 จำนวน 21 รายการ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมสินค้าไทยที่ได้รับรางวัลได้จากการจัดแสดงในหน้าเว็บไซต์ demarkaward.net  ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ  อีกช่องทางหนึ่ง

 

“เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การค้าไทย 5 ปี ตามแนวนโยบายของ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  กรมฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนและแบ่งปันข้อมูลเพื่อการพัฒนาทางการค้า ซึ่งการจัดโครงการ DEmark ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Japan Institute of Design Promotion (JDP) ผู้จัดการประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่น

และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน TAIWAN Design Research Institute หรือ TDRI ผู้จัดรางวัล  Golden Pin Design Award และหน่วยงานจาก The HongKong Exporters’ Association หรือ HKEA ผู้จัดรางวัล Hong Kong Smart Design Awards มาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลในปีนี้ พร้อมทั้งกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ DEmark มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังว่าการพัฒนาความร่วมมือกับรางวัลด้านการออกแบบ จากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นของโครงการ DEmark จะได้ช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้ และสามารถเผยแพร่ผลงานออกแบบให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้น เพื่อความสำเร็จทางการค้าต่อไป”  นายนันทพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

 

 

รางวัล DEmark เป็นรางวัลที่ส่งเสริมผลงานออกแบบไทยสู่ระดับสากล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบและใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการในการสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมทั้งยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าไทย เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

[อ่าน 330]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กรุงศรี เผยผลกำไรสุทธิ 9 เดือนแรก จำนวน 27,409 ล้านบาทสินเชื่อพาณิชย์โต หนุนสภาพคล่องลูกค้าฟื้นธุรกิจ
เอพี ร่วมมือ อิเกีย ประเทศไทย เปิดตัวต้นแบบสเปซ Multi-Functional Future เจาะตลาดแมสคอนโด
ทีเอ็มบีธนชาต มีกำไรสุทธิ 2,359 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2564
ทำความรู้จัก mini RECs แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานและคาร์บอนเครดิตรายย่อย ที่คว้ารางวัลสตาร์ทอัพยอดเยี่ยม
ธุรกิจฟื้นตัว ! บสย. ค้ำทะลุ 2 แสนล้านบาท หนุนจ้างงานกว่า 2 ล้านราย ลุยโค้งสุดท้าย เติมทุน SMEs Restart กิจการ
'เซ็นทรัลพัฒนา' รุกเจาะใจกลางศรีราชาสร้างย่านดาวน์ทาวน์แห่ง EEC ปั้น 'เซ็นทรัล ศรีราชา' พร้อมเปิดตัว 27 ต.ค. 64 นี้
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved