แอ็กซิส เผยโซลูชั่นวิเคราะห์ภาพจากกล้อง ตอบโจทย์การสร้างเมืองอัจฉริยะ
11 Jul 2017


          “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “สมาร์ท ซิตี้” แนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ ที่ผสานเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาร่วมกับการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ทุกเมืองจะต้องมี ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองด้านอื่นๆให้ดียิ่งขึ้น


         ปัจจุบัน การติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นหนึ่งในมาตรการพื้นฐานที่หลายๆ เมืองนำมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชนแต่ภายใต้แนวคิดการสร้างเมืองอัจฉริยะ กล้องวงจรปิดไม่ได้มีหน้าที่แค่ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพย์สินสาธารณะหรือการก่ออาชญากรรมโดยช่วยพิสูจน์หลักฐานหลังเกิดเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุร้าย เพื่อรักษาสร้างสภาพคล่องทางการจราจร ช่วยสนับสนุนการวางแผนบริหารพื้นที่ และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะในมหานครใหญ่ที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาที และเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว การตอบสนองต่อเหตุการณ์ ด้วยการนำเอาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดมาใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชน 


         ด้วยเหตุนี้ วิดีโอเครือข่ายอัจฉริยะครบวงจรและเทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดจึงเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนให้พลวัตของเมืองดำเนินไปได้อย่างราบรื่นพร้อมทั้งสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับผู้คนในเมือง


         แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมระบบวิดีโอแบบเครือข่ายครบวงจร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะของเมืองใหญ่ทั่วโลกมานานกว่า 15 ปี เทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดเครือข่ายของแอ็กซิส และระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องโดยซิติล็อก (Citilog) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มีส่วนสำคัญในการปรับโฉมและยกระดับความปลอดภัย โดยเฉพาะบนท้องถนนของหลายๆ เมืองให้ดียิ่งขึ้น

 


         แมกนัส เซเดอร์เฟลด์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ กล่าวว่า “การเดินทางสัญจรในแต่ละวันและอุบัติเหตุทางรถยนต์คือสาเหตุหลักของปัญหาการจราจร ปัจจุบัน หลายๆ เมืองที่แอ็กซิสเข้าไปดำเนินงาน มีการติดตั้งเซนเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับและรวบรวมข้อมูลการจราจรได้ในแบบเรียลไทม์ อาทิ จำนวนรถยนต์บนถนน สภาพคล่องทางการจราจร จุดที่มีงานซ่อมถนน ตลอดจนความผิดปกติต่างๆ บนท้องถนน ด้วยเทคโนโลยีภาพวีดีโอที่คมชัดและรายงานการแจ้งเตือนเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเมืองสามารถเข้าใจและประเมินสถานการณ์การจราจรบนท้องถนนได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นจึงสามารถเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การติดขัดทางจราจรคลี่คลายได้เร็วตามมา” 


         แม็กนัส อธิบายเพิ่มเติมถึงโซลูชั่นเทคโนโลยีระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) ที่แอ็กซิสและซิติล็อกร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินทางสัญจรในแต่ละวัน ซึ่งประกอบด้วย โซลูชั่นระบบตรวจจับอุบัติเหตุโดยอัตโนมัติ (Automatic Incident Detection: AID) ที่สามารถระบุเหตุการณ์ผิดปกติ อาทิ รถที่หยุดวิ่งบนทางด่วน รถที่วิ่งสวนเลน สิ่งกีดขวางบนถนน ควันไฟในอุโมงค์ ตลอดจนอุบัติเหตุบนทางด่วนหรือสะพานได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังเกิดเหตุการณ์ด้วยความสามารถของกล้องในการตรวจจับความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการจราจรส่วนกลางสามารถติดตามอุบัติเหตุและความผิดปกติบนท้องถนนได้ในแบบเรียลไทม์และสามารถคาดการณ์สภาพคล่องทางการจราจรได้ ขณะเดียวกันเมื่อคนขับรถได้รับแจ้งเตือนอุบัติเหตุข้างหน้าได้อย่างทันท่วงทีก็จะสามารถคาดการณ์ ปรับลดความเร็ว และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซ้ำสองได้ เหตุการณ์จราจรติดขัดก็จะลดลง เกิดสภาพคล่องในการจราจร และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินสาธารณะลงได้อีกด้วย

 


         นอกจากนี้ แอ็กซิสยังมีโซลูชั่นระบบรวบรวมข้อมูลการจราจร (Traffic Data Collection) ที่สามารถดึงข้อมูลและสถิติ อาทิ ความคล่องตัวของการจราจร ประเภทของรถที่วิ่งผ่านความเร็วโดยเฉลี่ย อัตราความหนาแน่นของการจราจรมาใช้ได้ในแบบเรียลไทม์ เพื่อการวางแผนการจัดการจราจรในแต่ละช่วงเวลาโซลูชั่นระบบควบคุมการจราจรสี่แยก (Intersection Control) ซึ่งประกอบด้วยกล้องระบบเซ็นเซอร์เหนือพื้นดินที่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจรได้ทุกรุ่น ทั้งยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องมือตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนนแบบ inductive loops (ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กมาตรวจจับโลหะ) และสามารถตรวจจับการเข้าคิวของรถแต่ละคันบริเวณสี่แยกได้ในแบบเรียลไทม์ ตลอดจนแอพพลิเคชั่นระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องที่สามารถตรวจจับและให้ข้อมูล อาทิ จำนวนรถที่รอคิวอยู่ที่สี่แยก ความเร็วของรถที่แล่นมา และความผิดปกติต่างๆ ได้ตามเวลาจริง และโซลูชั่นระบบบริหารจัดการภาพวิดีโอ (Video ManagementSystem: VMS)แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภาคคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นและสภาพการณ์ที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน และรองรับแอพพลิเคชั่นและระบบ ITS ต่างๆ ได้อย่างลงตัว


         “ความรู้สึกปลอดภัยคือปัจจัยพื้นฐานต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขของคนในสังคมอุปกรณ์กล้องวิดีโอแบบเครือข่ายและระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด ได้เข้ามาปรับโฉมและยกระดับระบบกล้องวงจรปิดให้กลายเป็นอุปกรณ์บริหารจัดการการจราจรที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นในแบบเรียลไทม์ แอ็กซิสมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความปลอดภัยในที่สาธารณะทั่วโลก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้องวิดีโอเครือข่ายอัจฉริยะและนำเสนอโซลูชั่นเพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรของเรา” แมกนัส กล่าวทิ้งท้าย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“เคทีซี” จัดขบวนทัพรุกปี 62 ขยายไลน์ธุรกิจใหม่-สร้างโอกาสรายได้แบบก้าวกระโดด
“แอร์เอเชีย” เปิดเส้นทางบินใหม่ 4 เส้นทางรวด จาก "เชียงราย" สู่ในและนอกประเทศ
“โออิชิ” เปิดกลยุทธ์รุกปี 2562 มุ่งสู่เป้า VISION 2020
เอสซีจี เดินหน้าจับมือชุมชนและเครือข่าย ต่อยอดโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”
มอบผิวกระจ่างใสเป็นของขวัญปีใหม่ กับวิธีทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบ DIY
“ตลาดยิ่งเจริญ” เดินหน้าตลาดยุค 4.0 รับพรีออเดอร์ผ่านบริการ “ส่งสด” รับเทศกาลปีใหม่
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved