อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศผลประกอบการ ปีงบประมาณ 2565
29 May 2022

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (NYSE: BABA และ HKEX: 9988, “อาลีบาบา” หรือ “อาลีบาบา กรุ๊ป”) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับสำหรับปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

“อาลีบาบา บรรลุเป้าหมายในการให้บริการผู้ใช้งานต่อปีจำนวนกว่าหนึ่งพันล้านคนในประเทศจีนในไตรมาสที่ผ่านมา และสถิติยอดขายออนไลน์ทั่วโลกก็สามารถทำยอดได้ถึง 8,317 พันล้านหยวนในปีงบประมาณ แม้จะมีความท้าทายในระดับมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เรายังคงให้ความสำคัญกับการนำเสนอคุณค่าของลูกค้าและสร้างประสิทธิภาพในการส่งมอบคุณค่าเหล่านั้น อาลีบาบามองเห็นความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมในธุรกิจต่าง ๆ ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในสิ่งที่เป็นกลยุทธ์หลัก” แดเนียล จาง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบากรุ๊ปกล่าว “เราจะยังคงดำเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนาแบบพร้อมกันหลายช่องทางต่อไป โดยการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเรา และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในอีโคซิสเท็มของเรา”

 

“เราได้รับผลประกอบการที่ได้ในไตรมาสนี้จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้รวมสำหรับปีงบประมาณก็เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีเช่นกัน แม้จะมีสภาพแวดล้อมโดยรอบแบบภาพใหญ่จะมีความท้าทายมากก็ตาม นอกจากนี้ การลงทุนอย่างต่อเนื่องของเราในโครงการด้านกลยุทธ์ได้สร้างแรงผลักดันในการพัฒนา และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น” โทบี้ ซู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของอาลีบาบากรุ๊ป กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูง และจะปรับโครงสร้างต้นทุนการดำเนินงานของเราให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมท่ามกลางช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้”

 

ผลประกอบการทางธุรกิจที่น่าสนใจ

ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

·      รายได้ อยู่ที่ 204,052 ล้านหยวน (32,188 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนหลักจากการเติบโตของรายได้จากการค้าในจีน 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 140,330 ล้านหยวน ( 22,137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนบริการผู้บริโภคในพื้นที่เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 10,445 ล้านหยวน (1,647 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และส่วนของคลาวด์เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 18,971 ล้านหยวน (2,993 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 

  • ผู้บริโภครายปี ทั่วโลกมีจำนวนถึงประมาณ 1.31 พันล้านคนในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น 28.3 ล้านคนจากช่วง 12 เดือนที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยนับรวมผู้บริโภคกว่า 1 พันล้านคนในจีน ซึ่งถือว่าทุบสถิติเป็นประวัติการณ์ และผู้บริโภคในต่างประเทศ 305 ล้านคน แสดงถึงการเพิ่มขึ้นสุทธิรายไตรมาสกว่า 24.6 ล้านคนและ 3.7 ล้านคนตามลำดับ และเพิ่มขึ้นสุทธิรายปี 113 ล้านคนและ 64 ล้านคนตามลำดับ

 

·      รายได้จากการดำเนินงาน อยู่ที่16,717 ล้านหยวน (2,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับผลประกอบการที่ขาดทุนจากการดำเนินงาน 7,663 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการอื่น ๆ บางรายการตามที่ระบุไว้ใน “ผลประกอบการด้านการดำเนินงานและการเงินของไตรมาสเดือนมีนาคม” ด้านล่าง โดยรายได้จากการดำเนินงานจะลดลง 6,894 ล้านหยวนเมื่อเทียบปีต่อปี สาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของเราใน เถาไช่ไช่ และ เถาเป่า รวมไปถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่องจาก COVID-19 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Asset Impairment) และการที่ Sun Art ช่วยเหลือแจกจ่ายเสบียงให้แก่ชาวจีน ดังนั้น กำไรก่อนการปรับปรุง (Adjusted EBITA) ซึ่งเป็นการวัดแบบ non-GAAP จึงลดลง 30% หรือ 6,801 ล้านหยวนเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 15,811 ล้านหยวน (2,494 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 

·      กำไรขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ อยู่ที่ 16,241 ล้านหยวน (2,562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ ขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ 18,357 ล้านหยวน (2,896 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นผลอันเนื่องมาจากการลดลงของราคาตลาดของเงินลงทุนในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่รวมอยู่ในมาตรฐาน non-GAAP ของเรา โดยถูกหักบางส่วนด้วยรายได้จากการดำเนินงาน ดังนั้น รายได้สุทธิแบบ non-GAAP จึงอยู่ที่ 19,799 ล้านหยวน (3,123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

·      ขาดทุนปรับลดต่อ ADS อยู่ที่ 6.07 หยวน (0.96 ดอลลาร์สหรัฐ) และ ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด อยู่ที่ 0.76 หยวน (0.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.9 ดอลลาร์ฮ่องกง) รายได้ปรับลดแบบ Non-GAAP ต่อ ADS อยู่ที่ 7.95 หยวน (1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 23 % เมื่อเทียบเป็นรายปี และ กำไรต่อหุ้นปรับลดแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 0.99 หยวน (0.16 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.22 ดอลลาร์ฮ่องกง) ลดลง 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

·      เงินสดสุทธิที่ใช้ในการดำเนินงาน คิดเป็นมูลค่า 7,040 ล้านหยวน (1,111 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กระแสเงินสดอิสระ ซึ่งเป็นการวัดสภาพคล่องแบบ non-GAAP มีการไหลออก 15,070 ล้านหยวน (2,377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับการไหลออก 658 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการชำระเงินงวดสุดท้ายจำนวน 9,114 ล้านหยวน (1,438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากค่าปรับ 18,228 ล้านหยวน ซึ่งเรียกเก็บโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของจีนตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน ( “ค่าปรับต่อต้านการผูกขาด”) และกำไรที่ลดลง

 

ปีงบประมาณ สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

·      รายได้ อยู่ที่ 853,062 ล้านหยวน (134,567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนหลักจากการเติบโตของรายได้จากการค้าในจีน 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 592,705 ล้านหยวน (93,497 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนคลาวด์เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 74,568 ล้านหยวน (11,763 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 61,078 ล้านหยวน (9,635 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไม่รวมการรวมกิจการของ Sun Art ที่ทำให้รายรับของเราเติบโตขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 770,734 ล้านหยวน (121,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 

·      รายได้จากการดำเนินงาน อยู่ที่ 69,638 ล้านหยวน (10,985 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการอื่น ๆ บางรายการตามที่ระบุไว้ใน “ผลประกอบการด้านการดำเนินงานและการเงินของไตรมาสเดือนมีนาคม” ด้านล่าง รายได้จากการดำเนินงานจะลดลง 41,683 ล้านหยวนเมื่อเทียบปีต่อปี สาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของเราใน เถาเป่า ดีลส์ และ เถาไช่ไช่ รวมถึงการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเติบโตของผู้ใช้ ลดลง 23% หรือ 40,056 ล้านหยวนเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 130,397 ล้านหยวน (20,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 

·      รายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ อยู่ที่ 61,959 ล้านหยวน (9,774 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ รายได้สุทธิ อยู่ที่ 47,079 ล้านหยวน (7,427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งลดลง 59% และ 67% เมื่อเทียบปีต่อปีตามลำดับ สาเหตุหลักมาจาก ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดจากการลดลงของราคาตลาดของการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการลงทุนเหล่านี้ในปีที่แล้ว ซึ่งไม่รวมอยู่ในมาตรฐาน Non-GAAP ของเรา ดังนั้น รายได้สุทธิที่คำนวณแบบ Non-GAAP จึงอยู่ที่ 136,388 หยวน (21,515 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

·      รายได้ปรับลด ต่อ ADS อยู่ที่ 22.74 หยวน (3.59 ดอลลาร์สหรัฐ) และ กำไรต่อหุ้นปรับลด อยู่ที่ 2.84 หยวน (0.45 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3.50 ดอลลาร์สหรัฐ) รายได้ปรับลดแบบ non-GAAP อยู่ที่ 52.69 หยวน (8.31 ดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 19 % เมื่อเทียบเป็นรายปี และ กำไรต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP อยู่ที่ 6.59 หยวน (1.04 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 8.13 ดอลลาร์ฮ่องกง) ลดลง 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

·      เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน คิดเป็นมลูค่า 142,759 ล้านหยวน (22,520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 38% เมื่อเทียบกับ 231,786 ล้านหยวนในปีงบประมาณ 2564 กระแสเงินสดอิสระที่คำนวณแบบ Non-GAAP คิดเป็นมูลค่า 98,874 ล้านหยวน (15,597 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 43% เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 172,662 ล้านหยวนในปีงบประมาณ 2564 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรและการชำระค่าปรับต่อต้านการผูกขาด 18,228 ล้านหยวน

 

กระบวนการเปรียบเทียบของหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (GAAP) กับหลักการวัดรายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ที่นำเสนอข้างต้นจะรวมอยู่ในส่วนท้ายของการประกาศนี้

 

[อ่าน 1,481]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
TOD โคเปนเฮเกน กับการพัฒนาเส้นทางจักรยานอันดับหนึ่งของโลก
วิเคราะห์ TOD เมืองฉงชิ่ง มหานครแห่งการขนส่ง บนเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21
Luckin Coffee กำลัง ‘ฟื้นจากความตาย’
ปฏิบัติการ ‘อีลอน มัสก์’ จับ ‘ Twitter’ เข้ากรง ในเวลาเพียง 1 เดือน
วิกฤติของ Netflix ในวันที่ ‘ฐานลูกค้า’ ลดลงเป็นครั้งแรกใน ‘ทศวรรษ’
ธนาคารหงเหลียงสาขากัมพูชา เซ็นเอ็มโอยูกับสมาคมเอสเอ็มอีแห่งมาเลเซีย หวังเร่งภาคเอสเอ็มอีกัมพูชาให้เติบโต
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved