กรุงไทย คว้า 67 รางวัลแห่งความสำเร็จ ปักธงผู้นำนวัตกรรม เดินหน้าสู่ความยั่งยืน
16 Feb 2024


นับเป็นการสร้างสถิติครั้งสำคัญสำหรับธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับประเทศ ที่เป็นมากกว่าธนาคารและอยู่เคียงข้างคนไทยมาเกือบ 6 ทศวรรษ ด้วยการคว้า 67 รางวัลจากองค์กรชั้นนำในประเทศและต่างประเทศในปี 2566 30 รางวัลระดับสากล และ 37 รางวัลระดับประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางการเงินที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน”

 

ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ธนาคารกรุงไทย เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลัก ผ่านการสร้างมูลค่าจากการทำธุรกิจกับคู่ค้าของลูกค้า หรือ X2G2X ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสริมศักยภาพการทำงาน สร้างเสถียรภาพให้แพลตฟอร์มต่างๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย ในโลกยุคปัจจุบันที่ภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ควบคู่ไปกับการปฏิวัติวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจและรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไป ยืดหยุ่น ปรับตัว เข้ากับทุกสถานการณ์ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม

 

67 รางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงผลสำเร็จของความตั้งใจในการดำเนินงานที่ผ่านมา 7 ด้าน

 

 

ด้านผู้นำองค์กร (CEO Award) 11 รางวัลที่ได้รับ อาทิ รางวัล Best Banking CEO จากนิตยสาร International Finance สหราชอาณาจักร ถือเป็นเกียรติยศและเป็นความภาคภูมิใจในการยกระดับการทำงาน สามารถอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ประชาชนผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ควบคู่ไปกับบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางส่งผ่านความช่วยเหลือจากภาครัฐไปถึงลูกค้า ประชาชน ในช่วงวิกฤติโควิด-19 และเดินหน้าสู่การก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำดิจิทัลแบงกิ้งของประเทศไทย

 

 

ด้านความยั่งยืน (Sustainability / CSR) 22 รางวัล ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการกรุงไทยรักชุมชน ผ่านความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ โครงการกรุงไทยรักเกาะเต่า โครงการกรุงไทยรักโคกไคร ที่สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธนาคารได้รับรางวัล Best Social Impact Bank Thailand จาก Capital Finance International (CFI) สหราชอาณาจักร ถึง 3 ปีซ้อน นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service) จำนวน 8 รางวัล อาทิ รางวัล Excellence in Customer Service (Banking) - Thailand 2003 จากนิตยสาร The Global Economics สหราชอาณาจักร สะท้อนถึงความสำคัญในการเป็นฟันเฟืองหนึ่ง เพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ปานกลางและลดความเหลื่อมล้ำ”

 

 

โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้เข้าไปขับเคลื่อนการสร้างระบบการเงินที่สามารถจัดสรรเงินทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหลากหลายประเภทที่รองรับการปรับตัวของภาคธุรกิจให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และโปร่งใส เช่น การทำระบบเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้า SME กว่า 1.6 ร้านค้าทั่วประเทศ กับ Digital Economy ผ่านโครงการ สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG) เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนด้วยดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

 

 

ขณะเดียวกัน ยังพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ ตรงใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วย WE CARE บริการรับฟังความคิดเห็นลูกค้าที่ใช้บริการในสาขา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ตลอดปี 2566 มีลูกค้ากว่า 500,000 ราย ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งพบว่า 99.7% พอใจกับการให้บริการ และธนาคารสามารถลดข้อร้องเรียนได้กว่า 28% จากปี 2565

 

 

ด้าน Digital Banking จำนวน 5 รางวัล เช่น รางวัล Top Publisher Awards 2023 จากบริษัท Data.ai สหรัฐอเมริกา สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้งแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และแอปฯ เป๋าตัง ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานรวมกันเกือบ 60 ล้านราย ส่งผลให้แอปฯ เป๋าตัง กลายเป็น Thailand Open Digital Platform ที่สำคัญ ถือเป็น Game Changer ในยุคที่มรสุมแห่งการเปลี่ยนแปลงถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยให้ประชาชนคนไทยผ่านพ้นในช่วงวิกฤตแล้ว ยังเป็นตัวเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังมีแอปฯ ถุงเงิน สำหรับพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการตัวเล็ก ที่ช่วยบริหารจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 2 ล้านร้านค้า และบริการ Krungthai Connext บริการแจ้งเตือนธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE แบบเรียลไทม์ มีผู้ใช้งานกว่า 20 ล้านราย

 

 

ธนาคารกรุงไทย ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มสมรรถนะของระบบให้มีความเสถียรอยู่เสมอ รองรับธุรกรรมในทุกช่วงเวลา ซึ่งการปรับปรุงระบบให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทักษะของบุคลากรให้สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์

ส่งผลให้ได้รับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จำนวน 7 รางวัล อาทิ รางวัล Human Resources Excellence Awards 2023 - Excellence in the Use of HR Tech จาก Human Resources Online สิงคโปร์ ตอกย้ำการให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้มีศักยภาพอยู่เสมอ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรมภายในองค์กร รวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตามหลักการ Zero Tolerance ยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็นกรอบสำคัญในการปฏิบัติงาน

พร้อมกับการพัฒนาแอปฯ ONE Krungthai ให้เป็นซูเปอร์แอปฯสำหรับพนักงาน ในการเป็นเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกการทำงานทุกๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับรูปแบบวิธีการทำงานเป็นลักษณะ Agility มีความคล่องตัว กระฉับกระเฉง โดยอาศัยหลักการแบบ Fail Fast Learn Fast เพื่อสร้างบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการทำงาน เพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

ด้าน Marketing & Branding ยังคงให้ความสำคัญกับการรุกตลาดเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้คว้ารางวัลได้ถึง 10 รางวัล เช่น รางวัล Marketing Team of the Year ระดับ Gold จาก MARKETING-INTERACTIVE จากแคมเปญการตลาด “กรุงไทยใจป้ำ” สินเชื่อดิจิทัลที่ช่วยให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ Krungthai NEXT สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านการออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จจากการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ลูกค้าทุกมิติ พร้อมให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน

 

ด้าน Corporate 3 รางวัล โดยเฉพาะรางวัล Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR ระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และดำเนินงานภายใต้ความโปร่งใสและเที่ยงธรรม

 

ก้าวต่อจากนี้ ในปี 2567 ธนาคารกรุงไทย ยังคงไว้ซึ่งภารกิจในการเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับประเทศ ที่พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลักที่ลงลึกมากขึ้น เพื่อนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ รวมถึงภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นสถาบันการเงินที่พร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างจริงใจ ภายใต้แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจน เสริมเกราะสร้างแกร่ง ด้วยการให้ความรู้ในด้านการออม การลงทุน และสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับการดำเนินชีวิต ที่พร้อมเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

[อ่าน 5,894]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
โครงการเพื่อสตรีของคาร์เทียร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 33 คน ประจำปี 2024
แอ็กซ์ จัดงานเปิดตัวใหม่! AXE Fine Fragrance Collection เสิร์ฟความหอมพรีเมียมเกินขั้น ติดทนนานเกินคาด
ทรูบิสิเนส คัดสรรเบอร์มงคล 7 กลุ่มธุรกิจ 5 สายอาชีพ
SSRG เปิดตัวโครงการอสังหาฯ ยักษ์ใหญ่ในกัมพูชา
AP-SCG พันธมิตรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว
ICONCRAFT ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์งานคราฟต์ล้ำค่าจากช่างฝีมือไทย
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 0-2751-4995-6
Mobile : 062-194-4561
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 0-2751-4995-6
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved