“เที่ยวไป วิ่งไป ไม่ทำเวลา” ททท.-พันธมิตร ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
10 Jan 2019

“ททท. – เวเคลิสต้าร์ – ไทยรัน” จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสู่ชุมชนในโครงการ “เที่ยวไป วิ่งไป Like a Local” หนุนการท่องเที่ยวเมืองรองกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมยกระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง วิ่งไปแบบใช้เวลาในพื้นที่ให้นานที่สุด เพื่อให้ได้สัมผัสและซึมซับประสบการณ์ท้องถิ่นแบบลึกซึ้งในมิติร่วมสมัย

วิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมเมืองรองว่า ด้วยปี 2561 รัฐบาลมีนโยบายต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเสริมสร้างและยกระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จากการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพิจารณาเมืองรองจากจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรน้อยกว่า 4 ล้านคน โดยในช่วงปี 2558-2561 ททท. ได้ส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยวนำร่องในพื้นที่เมืองรอง ภายใต้แคมเปญ “12 เมืองต้องห้ามพลาด” และ “12 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส” ซึ่งเป็นเมืองรองที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจ

“ผลตอบรับดีเกิดการเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก สะท้อนได้จากในปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางทั่วประเทศตัวเลขสูงถึง 228.94 ล้านคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้น 5.02%) มีรายได้อยู่ที่ 1.08 ล้านล้านบาท และมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด อยู่ที่ 83.92 ล้านคนต่อครั้ง (เพิ่มขึ้น 5.16%) มีรายได้อยู่ที่ 2.30 แสนล้านบาท

ดังนั้น ตามแผนในปี 2562 ททท. จึงต่อยอดจากแคมเปญเมืองต้องห้ามพลาดดังกล่าว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการกระจายการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่เมืองรอง และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป”

สำหรับความร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ เที่ยวไปวิ่งไป Like a Local ของ ททท.มีแนวคิดที่ต่างจากงานวิ่งทั่วๆ ไป โดยเปลี่ยนการจัดงานในเมืองหลัก มาเป็นการจัดงานในพื้นที่ที่เป็นเมืองรองที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจ อีกทั้งเป็นการวิ่งที่ไม่มีการแข่งขัน ไม่จับเวลา แต่เป็นการวิ่งที่ได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ชมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ของ ททท. ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ท้องถิ่นแบบลึกซึ้งในมิติร่วมสมัย และเพื่อต่อยอดให้สามารถสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน

อัยย์ ฐณัณญาญ์ ไอยราถิรศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวเคลิสต้าร์ จำกัด เปิดเผยว่า เวเคลิสต้าร์เป็นผู้ออกแบบเส้นทางเที่ยวไปวิ่งไป โดยมองเห็นความงดงามในพื้นที่เมืองรองของแต่ละภาคในประเทศไทย ที่งดงามทั้งภูมิทัศน์ ศิลปกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และน้ำใจของผู้คนในชุมชน

“โครงการเที่ยวไปวิ่งไป Like a Local เป็นโครงการที่ชวนคนชอบวิ่งออกมาเที่ยว และชวนคนชอบเที่ยวออกไปวิ่ง โดยมีแนวคิดหลักคือ “Sustainable Tourism” ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนในทุกมิติ ใช้ทรัพยากรในท้องที่อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทำให้เกิดมลพิษและขยะให้น้อยที่สุด คำนึงถึงความสามารถและขีดจำกัดในการรองรับของทรัพยากรและชุมชน จึงเป็นเหตุผลที่ เที่ยวไปวิ่งไป Like a Local ครั้งนี้ รับสมัครเพียง 300 คนเท่านั้น”

โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่พะเยาเป็นจังหวัดแรก ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยงานวิ่งจะมีในวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2562 แบ่งการรับสมัครเป็น 2 รูปแบบ คือ

  • แบบที่ 1 เที่ยวไปวิ่งไป 3 วัน 2 คืน เป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆ ของอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง ราคา 6,850 บาทต่อคน (รวมค่าที่พัก อาหารทุกมื้อพร้อมชมการแสดง ค่าเดินทางและประกันการเดินทาง ค่าวิ่ง เสื้อวิ่ง และผ้าพันคอฝ้ายทอมือ)
  • แบบที่ 2 เที่ยวไปวิ่งไป 1 วัน ราคา 900 บาทต่อคน (รวมค่าวิ่ง เสื้อวิ่ง ผ้าพันคอฝ้ายทอมือ อาหาร 3 มื้อพร้อมชมการแสดง และประกันอุบัติเหตุ)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ในเมืองรองของแต่ละภาคในประเทศไทย ด้วยการวิ่งและท่องเที่ยวไปในเวลาเดียวกัน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรื่องราวดีๆ ของชุมชนตลอดเส้นทาง เพราะการวิ่งในครั้งนี้ จะเป็นการวิ่งแบบ City Run โดยเส้นทางจะวิ่งผ่านบ้านเรือนของคนในชุมชน ผ่านทุ่งนาป่าเขา ที่ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่ในการประกอบอาชีพ การทำมาหากิน เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของท้องถิ่น เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ซึ่งจะทำให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองมากยิ่งขึ้น รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร แบ่งจุดพักทำกิจกรรมเป็น 4 จุด 

ขณะเดียวกัน กิจกรรมนี้ยังช่วยพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดความแข็งแรง พร้อมกระจายรายได้สู่เมืองรอง ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รายได้ทั้งหมดของโครงการครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับโรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา

ปธิกร จารุโกศล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับโปรเจ็คเที่ยวไป วิ่งไป Like A Local นี้ เกิดจากไอเดียผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวเที่ยวกับวิ่ง โดยจะเป็นการวิ่งสำหรับนักวิ่งและยังชื่นชอบการท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยวที่กำลังสนใจการวิ่งมาร่วมกิจกรรมกัน

“จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ นักวิ่งที่สนใจการวิ่งออกกำลังกายและอยากจะไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยลื้อ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา มาร่วมเที่ยวและไปวิ่งด้วยกัน”

วิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปิดเผยในภาพรวมของอำเภอภูซางว่า ทางพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและนักวิ่ง โดยมีการประชุมกับทางหมู่บ้าน ทางทีมสาธารณสุข ทางโรงพยาบาล ทางตำรวจ เพื่อดูแลความปลอดภัย โดยทั้งหมดมาร่วมวิ่งด้วยกับนักท่องเที่ยว

“เรื่องความปลอดภัยไม่น่าห่วง ส่วนทางชุมชนมีความตื่นตัวให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม โดยทั้งกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มชุมชนที่ผู้เข้ากิจกรรมจะวิ่งในหลายชุมชนได้เตรียมความพร้อม โดยมีการปรึกษาหารือในแต่ละกลุ่มว่าจะโชว์นักท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง สุดท้ายที่เป็นไฮไลท์คืองานภาคค่ำ ทางชาวบ้านยืนยันจะจัดเต็มที่ ทั้งเรื่องอาหารการกินการแสดงและพิธีการต้อนรับต่างๆ ดังนั้น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมวิ่งร่วมเที่ยวด้วยกันในพื้นที่อำเภอภูซาง”

ขณะที่ด้านพันธมิตร ชัยพล กฤตยาวาณิชย์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ส่งผลทำให้ลูกค้าบัตรเครคิตกรุงศรี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ

“ทั้งนี้ บริษัทได้มอบสิทธิพิเศษในการรับ Gift Voucher มูลค่า 300 บาทต่อท่าน สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซื้อแพ็คเกจทัวร์ เที่ยว – วิ่ง มูลค่า 6,850 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 แพ็คเกจเท่านั้น”

ปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายเชิงพาณิชย์ และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นกแอร์ในฐานะสายการบินของคนไทย ยินดีสนับสนุนแนวทางการท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่แพ้จังหวัดใหญ่ที่เป็นที่นิยม เพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นที่นิยมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

“กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เข้ากับแนวทางของ Run Club ซึ่งเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์คลับภายใต้โครงการสมาชิก Nok Fan Club ซึ่งเป็นโครงการสมาชิกของสายการบินนกแอร์ ที่เกิดขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจเข้ากับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางและผู้โดยสารในปัจจุบัน โดยมีการแบ่งไลฟ์สไตล์คลับออกเป็นหลายๆ คลับตามความสนใจของสมาชิก และ Run Club ก็เป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์คลับที่สมาชิกและผู้โดยสารให้ความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและซื้อบัตรโดยสาร สายการบินนกแอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดมูลค่า 200 บาท”

เดชา รินทพล ผู้จัดการ ส.ทร.เอฟ.เอ็ม.106 เมกกะเฮิร์ทซ์ วิทยุครอบครัวข่าว เปิดเผยว่า โครงการ เที่ยวไป วิ่งไป Like a Local นับเป็นความท้าทายใหม่ของปีนี้ นอกเหนือจากรายการ เที่ยวไป วิ่งไป Like a Local ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 19:30-20:00 น. ทางวิทยุครอบครัวข่าว

“กิจกรรมครั้งนี้จะทำให้แฟนๆ รายการเข้าร่วมกิจกรรม มีความพร้อมที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้น เพราะการวิ่งช้าๆ จะทำให้หัวใจคุณแข็งแรงขึ้น รวมถึงการซึมซับทัศนียภาพอย่างละเมียดละไมผ่านทางการเดินแต่ละก้าววิ่งของคุณ”

ศุทธวีร์ กาญจนภัคพงค์ บรรณาธิการ Ride Explorer เปิดเผยว่า Ride Explorer ในฐานะเป็นสื่อที่มีไลฟ์สไตล์การเดินทางท่องเที่ยว ที่มีการเดินทางเชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงกิจกรรมวิ่งด้วย โดยกิจกรรมเที่ยวไป วิ่งไป Like a local ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับนักวิ่ง ตอบโจทย์กลุ่มนักวิ่งที่ชอบการท่องเที่ยว ชอบชีวิตแบบ Slow life ได้เห็นวัฒนธรรมพื้นถิ่น ได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้ออกกำลังกาย แบบไม่เร่งรีบ

“เชื่อว่า Ride Explorer จะเป็นสื่อในการเชื่อมต่อกลุ่ม Community และเป็นพันธมิตรในด้าน Content Promoter ให้คนได้รู้จักกับเที่ยวไป วิ่งไป Like a local ได้อย่างมีสีสัน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ชุนชนได้ต่อยอดวัฒนธรรมและวิถีพื้นถิ่นไปด้วยกัน"

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://race.thai.run/like-a-local

[อ่าน 378]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โรงแรมระดับท็อป สำหรับการจัดประชุมและงานเลี้ยงในเอเซียแปซิฟิกจาก Cvent
การบินไทย ร่วมงาน TOYOTSU JAPAN FESTIVAL 2019
ลิ้มรสเมนู “อาหารปักษ์ใต้” ต้นตำรับรสชาติร้อนแรงในวันฟ้าฉ่ำฝน
ลิ้มรส “ลาเมี่ยน” บะหมี่เส้นสดสูตรต้นตำรับ โดยเชฟจากแดนมังกร
โว้ก ประเทศไทย จัดงาน “Vogue Gala 2019” จับมือ 15 แบรนด์ดัง รังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซ ร่วมประมูลนำเงินสนับสนุนดีไซเนอร์ไทย
DIAGEO Reserve World Class Thailand 2019 ค้นหาสุดยอดบาร์เทนเดอร์ไทยประชันเวทีโลก
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved