อ.ส.ค. เดินหน้ายุทธศาสตร์สู่ “นมแห่งชาติ” ขยายแนวรบสู่ยอดขายหมื่นล้าน
09 Feb 2019

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขยายแนวรบ เปิดไลน์สินค้าใหม่ “แลคโตส ฟรี นมดีไม่แพ้ ของแท้ไม่ผสม” และยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมและการผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) พร้อมเตรียมขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนกล่องนม ยูเอชที

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ “นมแห่งชาติ” ว่า ปัจจุบัน อ.ส.ค. เดินหน้ายุทธศาสตร์องค์กรตามแผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. ปี 2560-2564 สำหรับปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นปีที่ต้องเร่งก้าวไปสู่การเป็นนมแห่งชาติในปี 2564 ให้ได้ โดยมี 4 ภารกิจ คือ

  1. ผลประกอบการทางธุรกิจที่จะต้องทำยอดขายให้ได้ในปี 2562 กว่า 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดขายในปี 2561 ที่ขยับขึ้นมาถึง 9,000 กว่าล้านบาทแล้ว
  2. การเป็น Top of Mind ของอุตสาหกรรมนม
  3. การเป็นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับโคนมของประเทศไทย
  4. การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถสูง

สำหรับยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าขาย 1 หมื่นล้านบาทนั้น ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เปิดเผยถึงการขยายแนวรบของแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คเพิ่มเติมว่า “ล่าสุดเราเปิดตัวสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพิ่มเติม อีกทั้งเป็นเซ็กเม้นท์ที่ตลาดยังว่าง ด้วยผลิตภัณฑ์ “ไทย-เดนมาร์ค แลคโตส ฟรี” (Thai-Denmark Lactose Free) ทางเลือกใหม่ของนมพร้อมดื่ม ยูเอชที ภายใต้ Key Message “นมดีไม่แพ้ ของแท้ไม่ผสม”

เจาะตลาดกลุ่มผู้แพ้น้ำตาลแลคโตส ด้วยผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ปราศจากน้ำตาลที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ที่นำมาผ่านกระบวนการผลิตพิเศษที่ย่อยแลคโตสให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลที่เล็กลง ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้น ดื่มง่าย สบายท้อง แต่ยังคงความหวานจากน้ำตาลธรรมชาติในนมและมีรสชาติความอร่อยเหมือนนมโคทั่วไป และจะขยายช่องทางการวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อให้ทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น”

นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังขยายฐานช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ตอบรับกับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และกลุ่มครอบครัวให้มากขึ้น ด้วยการเปิดร้าน “ไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์” สาขาที่ 3 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โซนสุขสยาม ชั้น UG เป็นสาขาที่ 3 ต่อจากสาขา 1 ที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงาน อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และสาขา 2 ตั้งอยู่ ณ บริเวณตลาด อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

“ไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ สาขาใหม่ล่าสุดนี้จะทำให้เห็นภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของแบรนด์นม ไทย-เดนมาร์ค อีกทั้งเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าท์แนวสุขภาพที่สามารถกระตุ้นการบริโภคนมของคนไทยให้มากขึ้น จากสถิติเดิมที่คนไทยบริโภคนมเพียง 18 ลิตร/คน/ปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ต่ำมากๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

และโครงการนี้เป็นการต่อยอดโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่ อ.ส.ค.ดำเนินการมานาน เนื่องจากไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ จะทำให้เราเข้าถึงคนกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดีในทำเลระดับไพรม์ของเมือง โดยเราจึงมีแผนที่จะเปิดไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ ในเมืองต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค จากเดิมก่อนหน้าที่ อ.ส.ค. ได้เปิด “ไทย-เดนมาร์ค มิลค์ช็อป” ในสถาบันการศึกษา ทั้งระดับโรงเรียน – มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างเต็มที่”

อย่างไรก็ตาม นอกจากการทำตลาดทั้งสินค้าและช่องทางแล้ว ในส่วน Marketing 4.0 อ.ส.ค. ยังเดินตามยุทธศาสตร์ Triple CG - From CG - To CG - By CG ได้แก่ Community Grass หญ้าจากชุมชน - Consumer Glass นมจากแก้วผู้บริโภค - Corporate Governance ธรรมาภิบาลขององค์กร ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ ซึ่งกำกับดูแลควบคุมด้วยธรรมาภิบาลขององค์กร พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า สำหรับปี 2562 อ.ส.ค. มีแผนที่จะดำเนินการ เพื่อขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) บนกล่องนมยูเอชที เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักและรับรู้ถึงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมนมไทยในการแข่งขันตลาดโลก

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยก่อนหน้าในปี 2560 อ.ส.ค.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

“ในปี 2561 ที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้งโซ่อุปทาน นับแต่ต้นน้ำของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จนถึงกลางน้ำและปลายน้ำ อันได้แก่ การผลิตของ อ.ส.ค. และการจำหน่ายถึงผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งานและการจัดการซากผลิตภัณฑ์หรือของเสียหลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ทั้งนี้ นอกจากเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคแล้ว ยังทำให้ อ.ส.ค.ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น สอดรับเทรนด์การตลาด การค้าและเทรนด์การบริโภค ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มนำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้แล้ว อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังมีการเรียกร้องให้สินค้าที่นำเข้าจากไทยต้องติดเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วย”

นอกจากนี้ ในปี 2562 อ.ส.ค. ยังจะสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการลดขยะถุงพลาสติกในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งจากเดิมที่เคยใช้นมพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเป็นถุงพลาสติกมาเป็นนมกล่องยูเอชที เนื่องจากเกิดขยะจากถุงพลาสติกวันละหลายตันและกลายเป็นขยะและเป็นภาระที่ต้องกำจัดต่อไป แต่ถ้าใช้กล่องนมก็ยังสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้

โดย อ.ส.ค. ยังมีแผนขยายแคมเปญรีไซเคิลกล่องนมไปทั่วทุกภูมิภาค ด้วยการทำโครงการหลังคาเขียว ซึ่งจะเริ่มกับ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่าง อ.ส.ค. – กรุงเทพมหานคร- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เต็ตตร้า แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก จำกัด บริษัท ไฟเบอร์พัฒนา จำกัด เป็นต้น

[อ่าน 1,196]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ททท ประกาศโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020: ช้อปปิ้งแบบไม่หยุด
ซีพีเอฟ (CPFTH) พร้อมออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 20 สิงหาคมนี้
ไมเดีย เปิดตัวสินค้ากับคู่ค้าทางออนไลน์ครั้งแรกของวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าไทย
“วรูม ไทยแลนด์” ประกาศเดินหน้าเปิดตัวรถบิ๊กไบค์แบรนด์ BAJAJ ครั้งแรกในไทย
เอ็มจี ครองแชมป์ตลาดเอสยูวีในไทย ยอดขายรวม 6 เดือน 7,131 คัน และยอดมิถุนายน 1,233 คัน
ลูกค้า ธอส. ที่รายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ให้พักชำระหนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved