Jewelry Online Shopping with “Buy with Confidence”
09 Jul 2019

ในยุคที่เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารพัฒนารุดหน้าไปอย่างก้าวไกล หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า 'เทคโนโลย’ 4.0' จนสามารถย่นย่อโลกให้เล็กลง และได้กลายเป็นพลวัตสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน การให้ข้อมูลสินค้าจากทางฝั่งผู้ผลิต ตลอดจนการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลส‘นค้าของผู้บริโภคสามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส แต่บ่อยครั้งที่ารเสพข้อมูลซึ่งมาอยู่อย่างมากมายกลับกลายเป็นการสร้างความสับสน และความไม่มั่นใจให้กับผู้บริโภค

ของแท้หรือเปล่า?  ร้านค้ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่?  คุณภาพเหมาะสมกับราคาหรือไม่?

เหล่านี้ล้วนเป็นคำถามพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเมื่ออยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทั้งสิ้น

 

 

เพราะความเชื่อมั่น คือหัวใจสำคัญที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำโครงการ 'ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence:BWC)'ขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคผ่านใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการและส่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเข้าตรวจสอบกับสถาบัน จะได้รับ QR Code ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเรียกดูผลการตรวจสอบอัญมณี และเครื่องประดับได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว เพียงสแกนผ่านทาง QR Code ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคแล้ว โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

กว่า 1 ปี ที่ผ่านมา โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) มีกิจการอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการจำนวนกว่า 200 ราย ซึ่งผู้ประกอบการต่างมีความพึงพอใจในโครงการนี้ เป็นอย่างสูง โดยกล่าวว่า โครงการซื้อด้วยความมั่นใจเป็นโครงการที่ดีซึ่งให้ประโยชน์ครอบคลุมทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภคประโยชน์ของโครงการนี้ที่มีต่อผู้ประกอบการ ได้แก่ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการ และช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าให้สูงขึ้น สำหรับประโยชน์ที่มีต่อผู้บริโภค คือ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจยังเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านมาตรฐานสินค้าให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอีกด้วย

 

นายชยันกิติภัทร ยงค์พีระกุล CEO บริษัท อัญมณีสุภาโน่ จำกัด กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการซื้อด้วยความมั่นใจว่า “โครงการซื้อด้วยความมั่นใจเปรียบเสมือนการส่งมอบการันตีให้กับผู้บริโภค ช่วยให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าของทางบริษัท และช่วยให้เกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น”

    

ขณะที่  นายวิสูตร โกเมนรัตนกุล Director บริษัท บีจูส์ เดอ วี จำกัดระบุถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ BWC ว่า “ต้องการให้กิจการเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหน้าใหม่ สำหรับสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดย GIT ซึ่งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริโภค”

 

ด้าน นายสันทัสสน์ เศวตกิติธรรม ทายาทผู้ประกอบการ ห้างเพชรทองแสงสุวรรณ โกลด์ แอนด์ เจมส์ ให้ความเห็นว่า โครงการ BWC ช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  “เราสามารถโฆษณาสินค้า โฆษณาแบรนด์ของเรา ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้โดยมีการรับรองจากสถาบัน GIT นะครับ แล้วก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรของผมได้” นายสันทัสสน์ กล่าว

 

ข้ามไปยัง จ.จันทบุรี ผู้ประกอบการหลายราย อาทิ ผู้ประกอบการจากร้าน Gem Selection และ ร้านวันเพ็ญ จิวเวลรี่ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าผ่านการสแกน QR Codeเพื่อเรียกดูข้อมูลผลการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของทางร้านนอกจากจะให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจแล้ว ยังช่วยย่นระยะเวลาการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคให้ลดลง และช่วยเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าให้สูงขึ้นอีกด้วย

 

นางเนาวรัตน์ สวิงคูณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Best & Blue Gems จำกัด กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการว่า “เราเข้าร่วมกับโครงการซื้อด้วยความมั่นใจกับ GIT ทำให้มียอดออเดอร์ ยอดการสั่งซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าที่เราไปทำการตลาดในระดับสากล อย่างเช่นงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ลูกค้าที่มาซื้อพลอยจากร้านเราจะสามารถตรวจสอบรายชื่อของร้านได้ผ่านเว็บไซต์โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย และการตลาดให้ผู้ประกอบการได้อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้ามีมากขึ้น”   

 

เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่า โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในหมู่สมาชิกโครงการ สำหรับก้าวต่อไปของโครงการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ขอเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน

 

สอบถามข้อมูลโครงการซื้อด้วยความมั่นใจเพิ่มเติมได้ที่...

____________________________________________________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์ : 02-634-4999 ต่อ 627 มือถือ 088-002-8627 โทรสาร : 02-634-4970 
E-mail: bd@git.or.th, cchawannuch@git.or.th   

FB: buy with confidence - โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ

[อ่าน 1,164]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เย่า เรสเตอรองท์ แอนด์ รูฟท็อป กลับมาเสริฟความอร่อย 22 พ.ค.นี้
“ดิอาจิโอ” ส่งต่อองค์ความรู้สู่การรังสรรค์เครื่องดื่ม “ค็อกเทล” ฟรี! ถึงบ้าน
“เดอะ ซิงเกิลตัน” คว้า 4 เหรียญทองเกียรติยศและ 1 เหรียญเงิน จากเวที “The San Francisco World Spirits Competition 2020”
ไทยเวียตเจ็ทออกโปรฯ ตั๋วเครื่องบินเริ่มต้น 9 บาท สำหรับเดินทางหลังช่วงโควิด-19
Airbnb ส่งต่อแรงบันดาลใจ รวมภาพวิวที่พักจากทุกมุมโลก สร้างสีสัน Work From Home
AWC จัดโครงการ “Serve to Safe” รังสรรค์มือพิเศษส่งตรงถึงบ้าน หารายได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved