LPN หนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกลุมพินี สร้างชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงาน
19 Jul 2019

คงปฎิเสธไม่ได้ว่า "ชุมชนน่าอยู่" เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ส่งให้ทุกโครงการที่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(LPN) พัฒนาขึ้นได้รับการตอบรับที่ดีส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดการพัฒนาโครงการด้วยการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้วัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ที่มุ่งสร้างความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัยให้กับสมาชิกลุมพินีมาโดยตลอด

สุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ LPN เปิดเผยว่า 30 ปีแล้วที่ LPN สร้างชุมชนน่าอยู่ให้เกิดขึ้นในทุกโครงการที่เราพัฒนา เพราะเชื่อว่าจะส่งเสริมให้สังคมดี คุณภาพชีวิตผู้พักอาศัยดี รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนั้นยังช่วยสร้างจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์ “ชุมชนน่าอยู่”  ผ่านการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมมือร่วมใจทำให้เกิดขึ้นจริง

“สำหรับ โครงการลุมพินีเพลส พระราม 9-รัชดาเป็นโครงการที่นำแนวทาง EcoDesignมาใช้ในการออกแบบ ภายใต้แนวคิด “LPNGREEN”มีการวางผังโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ของ LEED โดยเน้นถึงจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CESR) เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้พักอาศัยอย่างยั่งยืน”

อาคารแห่งนี้ยังมีความโดดเด่นด้านการออกแบบอาคารที่วางในตำแหน่งทิศเหนือและทิศใต้ มีการใช้กระจก 2 ชั้น เพื่อป้องกันความร้อนและละอองฝุ่นจากภายนอกเข้าภายในอาคาร รวมถึงสามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารได้ถึง 2-3 องศา มีพื้นที่สีเขียวเกินกว่าที่ทางกฎหมายกำหนด ต้นไม้ที่ปลูกเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่คัดเลือกมาให้เหมาะกับพื้นที่โครงการดูแลง่ายใช้น้ำไม่มาก แต่สามารถให้ความร่มเย็น และคายออกซิเจนได้จำนวนมาก ส่วนปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ไม่มีสารเคมีช่วยให้ผู้พักอาศัยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการลุมพินีเพลส พระราม 9-รัชดา แห่งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของ"ชุมชนน่าอยู่" ที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของร่วมได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์โครงการดีๆ ด้วยการริเริ่มของ รักชัย มาศฉมาดล อดีตประธานกรรมการเจ้าของร่วมโครงการ กับแนวคิดการประหยัดค่าไฟฟ้า โดยในช่วงแรกได้ใช้วิธีเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED แต่กลับลดค่าไฟฟ้าได้เพียงแค่ 10% เท่านั้น ต่อมาจึงใช้วิธีเปิดไฟทางเดินดวงเว้นดวงในเวลาหลัง 22.00 น. แต่ค่าไฟฟ้าก็ยังลดลงไม่มาก

แต่หลังจากที่ได้เข้าอบรมเรื่องโซลาร์ เซลล์ ทำให้รู้ว่าราคาของแผงโซลาร์ เซลล์ ลดลงมาก การดูแลง่ายอายุการใช้งานและระยะรับประกันนานถึงกว่า 20 ปี ซึ่งหากติดตั้งแล้วจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลง 15-20%และหลังจากที่นำไฟฟ้าจากโซลาร์ เซลล์ไปใช้งานได้เต็มที่ 100% จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 13,600 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นค่าไฟฟ้า 57,500 บาทต่อเดือนเลยมีความคิดจะนำมาใช้ในโครงการโดยปรึกษากับทีมวิศวกรLPN  ถึงความเป็นไปได้ โดยปัจจุบันโครงการลุมพินีเพลส พระราม 9-รัชดา ได้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนชั้นบนสุดของอาคารเพื่อนำไฟฟ้าไปใช้ในอาคาร A และ B

นอกจากติดตั้งโซลาร์ เซลล์แล้ว ทางโครงการยังต่อยอดสนับสนุนเรื่องลดโลกร้อน ด้วยการติดตั้ง EV charger แบบชาร์จเร็ว ใช้งบลงทุนประมาณ 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ผู้พักอาศัยหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงรองรับรถพลังงานที่มีแนวโน้มจะมีผู้ใช้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ในโครงการมีเจ้าของร่วมใช้รถพลังงานไฟฟ้า 2 คัน และเชื่อว่า เมื่อในโครงการมี  EV charger จะทำให้ลูกบ้านตัดสินใจใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

หลังจากโครงการลุมพินีเพลส พระราม 9-รัชดาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนชั้นบนสุดของอาคาร A และ B แล้วนั้น เร็วๆ นี้กำลังจะขยายผลไปยังอาคาร C และ D พร้อมกับโครงการลุมพินีเพลส พระราม 8 ที่ปัจจุบันได้นำเสนอผ่านการประชุมใหญ่สามัญประจำปีไปแล้ว คาดว่าใช้เวลาไม่นานในการดำเนินการติดตั้ง นอกจากนี้ ยังมีโครงการลุมพินี ทาวเวอร์ และมาร์เก็ตเพลส รังสิต-คลอง 1 ที่อยู่ระหว่างให้ทีมช่าง และวิศวกรของ LPN ศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

"สำหรับโครงการลุมพินีเพลส พระราม 9-รัชดา ผมหวังว่าจะเป็นชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานให้ชุมชนอื่นนำไปใช้ได้ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยลดโลกร้อน และเป็นการนำพลังงานสะอาดมาใช้ ที่สำคัญยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนนั้นๆ อีกด้วย"

[อ่าน 193]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Vogue Who's On Next, The Vogue Fashion Fund 2019 กลับมาแล้ว!
Wiko จัดประกวดภาพถ่าย “Life Never Sleeps อย่าหยุด...ที่จะใช้ชีวิต”
อีสท์ วอเตอร์ เตรียมเดินหน้าธุรกิจน้ำครบวงจรเต็มสูบ
TCP ประกาศแผนการปรับโฉมองค์กร สู่การเป็นบริษัทข้ามชาติอย่างแท้จริง
กสิกรไทยยกระดับ AFTERKLASS แพลตฟอร์มสอนทักษะชีวิตเยาวชน
SCG ร่วมกับ ทช. เดินหน้าแก้ปัญหาขยะในทะเล เปิดตัว “หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน้ำ 4.0”
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved