เสพงานศิลป์ เติมเต็มความสุข ในงาน “นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21”
08 Aug 2019

เปิดงานนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค“เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ”อีกหนึ่งนิทรรศการแห่งปีที่คนรักงานศิลป์ต้องไม่พลาดชม 49 ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผ่านมุมมองศิลปินรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สะท้อนให้เห็นถึงภาพชีวิต สังคม และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมนำไปสู่การสร้างความสุขให้แก่มวลมนุษยชาติ จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ไปจนถึง 28 สิงหาคมนี้

คุณเมธ์วดี นวพันธ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21 กล่าวว่า “ศิลปะคือการสร้างสรรค์ความงามที่มีคุณค่าต่อจิตใจมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่นเดียวกับพานาโซนิคที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความสุข ความสมบูรณ์ให้กับชีวิตทุกคน  ศิลปินไม่ใช่แค่สร้างความสุข แต่ยังช่วยเหลือสังคมไทยในแง่ของการช่วยสะท้อนภาพของสังคมในแง่มุมต่างๆ ทั้งความจริง ความดี และความงาม อีกทั้งช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน พร้อมทำหน้าที่หล่อหลอมสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้น

และด้วยเหตุนี้ พานาโซนิค จึงเกิดแนวความคิดจัดการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยขึ้น โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 21 ปีที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ สืบสานผ่านผลงานจิตรกรรมอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นอิสระ มีเวทีแสดงผลงานออกสู่สาธารณชน เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อวงการศิลปะระดับประเทศ

สำหรับนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21 ได้พิจารณาและคัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ มีทักษะในการสร้างสรรค์อย่างโดดเด่น สามารถถ่ายทอดแนวความคิดและตัวตนของศิลปิน โดยไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น รวมถึงสะท้อนภาพชีวิตและสังคมผ่านผลงานอันเป็นอัตลักษณ์  และเชื่อว่าผลงานที่จัดแสดงจะช่วยกระตุ้นให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบรรดาลใจสร้างสรรค์ผลงานมีคุณภาพต่อไปในอนาคต” 

ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร  สุนพงษ์ศรี ประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน กล่าวว่า “สำหรับภาพรวมผลงานปีนี้ ศิลปินรุ่นใหม่ทำออกมาได้ดี เห็นถึงความตั้งใจ มีความพิถีพิถันในการถ่ายทอดและผลิตผลงานออกมาอย่างมีคุณค่า โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 135 ภาพจาก 94 ศิลปิน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลและถูกคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21 จำนวนทั้งหมด 49 ผลงาน ปัจจุบันศิลปินรุ่นใหม่มีฝีมือสูงขึ้น แนวคิดมีความหลากหลายขึ้น และแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล นำประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผลงาน

โดยผลงาน“แถลงข่าว 2” ของนายอานนท์ เลิศพูลผล อายุ 26 ปีชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ถ่ายทอดถึงแนวความคิดและเจตนารมณ์ด้านความเข้าใจในเรื่องความดีความชั่ว จากการที่ได้รับการสั่งสอนและปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ช่างแตกต่างไปจากที่ได้รู้ได้เห็นเมื่อเติบโตขึ้นสะท้อนถึงความรู้สึกถูก-ผิดในเรื่องของกฎหมายและศีลธรรม ให้ประจักษ์ในงานจิตรกรรมชิ้นนี้ ศิลปินได้สร้างสรรค์งานออกมาเป็นภาพของทางเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหามาแสดงเพื่อแถลงข่าวของการจับกุม เป็นภาพที่เราได้เห็นจนชาชินโดยเชื่อว่าผู้ต้องหาเหล่านั้นคือผู้ทำชั่ว ผิดกฎหมาย แต่บางครั้งเราไม่อาจรู้ได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นจริงหรือเป็นภาพลวง ศิลปินมีวิธีการจัดภาพ นำเสนอเทคนิคกลวิธี มาแสดงได้อย่างทันสมัยตามความนิยมของศิลปะร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจ และสะเทือนอารมณ์”

ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “Decommissioned No.4” โดย นายชัยชนะ ลือตระกูล อายุ 28 ปี ใช้เทคนิคสีอะคริลิคถ่ายทอดให้เห็นภาพทำนายในอนาคต กับเหล่าเศษซากสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกส่งออกไปนอกโลกจำนวนมหาศาล สุดท้ายกลายเป็นขยะถูกทิ้งกระจัดกระจายเต็มทั่วทั้งชั้นบรรยากาศ และผลงาน “ความงามในความผูกพัน”โดยนางสาวณัฐกานต์ เจริญเชาว์ อายุ 24 ปี ใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ ที่สะท้อนถึงสุนทรีภาพแห่งความสุขและความรักสายสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในสังคมไทย

และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 มี 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “วัตถุในความสัมพันธ์ 2” โดย นายปัญญาวิศิษฐ์  สุริสุข อายุ 22 ปี ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ถ่ายทอดออกมาจากแรงบันดาลใจจากเครื่องมือประกอบอาชีพของครอบครัว บนพื้นฐานอาชีพที่ไม่มั่นคงนัก ในรูปแบบที่เป็นกึ่งนามธรรมในชีวิต ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ต่อมาคือผลงาน “Cyber Bullying” โดย นายวฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์ อายุ 35 ปี ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ที่สะท้อนแนวคิดในสังคมไทยเรื่องการ Bully ด้วยการล้อเลียน ให้ร้าย ต่อว่าด้วยคำพูดเกลียดชังกันในโลกโซเซียล ได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว โดยที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำร้ายคนอื่นอยู่ และผลงาน“ใครงามฤกษ์ในปฐพี”โดย นายณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์ อายุ 35  ปีใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ภาพสื่อออกมาให้บุคลิกภายนอกสำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน การลุ่มหลงเสพติดการศัลยกรรม ทำให้มนุษย์ยึดติดอยู่กับบ่วงพิมพ์นิยมแห่งความงาม

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02 281 2224

[อ่าน 489]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Kai NewZealand ร้านอาหารนิวซีแลนด์สมัยใหม่ เดลี่ • คาเฟ่ • ร้านอาหาร • บาร์
IWG แนะนำ 5 เคล็ดลับหลีกเลี่ยงอาการออฟฟิศซินโดรม
ดื่มด่ำ “เจมสัน แบล็ก บาร์เรล” พร้อมบริการโกนหนวดสุดเก๋
ดื่มด่ำกับ “CVNE” ไวน์เลอค่าจาก ลา ริโอฮา ประเทศสเปน
เจนเฮลตี้ไลฟ์…แนะทานอย่างไรให้สุขภาพดี
“เฟสทีฟ 2020” ฉลองส่งท้ายปี / ต้อนรับปีใหม่ ณ แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved