Mitsubishi จับมือ ทรู คอร์ปอเรชั่น และเลิศวิลัย ใช้ 5G พลิกโฉมยุคอุตสาหกรรม 4.0
30 Jul 2021

 

Mitsubishi Electric ผู้ผลิตชั้นนำในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบครบวงจร ยกระดับโมเดลไลน์ e-F@ctory ร่วมมือกับพันธมิตร ทรู คอร์ปอเรชั่น และเลิศวิลัย นำเทคโนโลยี 5G ที่แรงและเร็วกว่าในการเชื่อมต่อข้อมูลได้ทุกระดับ มาพลิกโฉมสายการผลิตอัจฉริยะ สร้างโซลูชั่นที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไทย และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน

 

 

วิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการบริหาร บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า

"Mitsubishi Electric ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ระบบ Automation ครบวงจรที่ช่วยลด หรือประหยัดการใช้พลังงาน โดยเราได้นำความรู้ทั้งหมดมาเชื่อมต่อกัน เพื่อใช้บริหารจัดการโรงงาน และมีการนำระบบ e-F@ctory  ซึ่งเป็นการผนวก Factory Automation กับ IT มาใช้กับลูกค้าเพื่อนบ้านในประเทศญี่ปุ่นมากว่า 10 ปี จนปัจจุบันเรามีพันธมิตรที่ทำโซลูชั่นประมาณ 900 กว่าบริษัท และเราได้ทำโซลูชั่นหรือ e-F@ctory นี้ให้กับโรงงานทั่วโลกกว่า 10,000 โรงงาน สำหรับในประเทศไทย อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิต การสร้าง Smart Factory (โรงงานอัจฉริยะ) ที่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรือ Robot จำเป็นต้องใช้ข้อมูลหน้างานในแบบเรียลไทม์ และการเชื่อมต่อกับระบบ IT อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในโครงการ e-F@ctory  

Mitsubishi Electric จึงได้ร่วมมือกับทรู คอร์ปอเรชั่น ด้วยการนำเทคโนโลยี 5G ที่เร็วและมีเสถียรภาพมาใช้ในการพลิกโฉมสายการผลิตอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ  ลดต้นทุนการผลิต  ควบคุมค่าใช้จ่ายและความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ Mitsubishi Electric ยังได้จัดทำหลักสูตรด้าน Automation & Robotic เพื่อฝึกอบรมบุคลากรไทยให้มีความเชี่ยวชาญ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปพร้อม ๆ กัน”

 

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า

ทรูเป็นผู้นำ 5Gในประเทศไทย และมุ่งเน้นสร้าง Eco System มาโดยตลอด จึงนับเป็นโอกาสดีที่เราได้พาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งมากๆ อย่าง Mitsubishi Electric บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มาร่วมกันพัฒนาโซลูชั่น e-F@ctory บนแพลตฟอร์มที่จะโชว์ศักยภาพของเทคโนโลยี 5G ทำให้เกิดสายการผลิตที่ไม่มีมนุษย์ 100%ให้เกิดขึ้นได้จริงซึ่งเทคโนโลยี 5G จะช่วยตอบโจทย์ทั้งในเรื่องสปีดความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ และการเชื่อมต่อ IoT ได้อย่างสมบูรณ์  เพราะไลน์การผลิตต้องมีการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time) จากตัวเซ็นเซอร์ (Sensor) ต่างๆ เพื่อนำไปประมวลผลและนำกลับมาบริหารจัดการไลน์การผลิต จึงนับเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ ที่พัฒนาประเทศไทยไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นAutomation เต็มรูปแบบ และยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0โดยใช้เทคโนโลยี 5G เป็นตัวช่วยขับเคลื่อน”

นอกจากนี้ ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด หนึ่งในพันธมิตรของ Mitsubishi Electric ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Automation และ Industrial Robot  ยังได้กล่าวเสริมว่าเราเป็นผู้ผลิตที่มีนวัตกรรมของคนไทย ที่เราเรียกว่า AMR (Autonomous Mobile Robot) หุ่นยนต์ที่วิ่งอยู่ในโรงงาน ต้องขอบคุณทั้ง Mitsubishi Electric และ True5G ที่ให้ทั้งข้อมูล และให้อุปกรณ์ Network SA (Stand Alone) ซึ่งมีขนาดเล็กพอที่เราจะใส่ไปใน AMR ได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ถ้า 5G พร้อม AMR พร้อม เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งให้เมืองไทยเป็น Smart Factory หรือ Intelligence Factory ได้อย่างแน่นอน

 

 

การติดตั้งระบบ FA (Factory Automation) ในสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้นับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องลงมือทำเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งในปี ค.ศ.2020 ที่ผ่านมา มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งโครงการความร่วมมือพัฒนากำลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านเครือข่าย “EEC Automation Park” ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่น ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  นำความเชี่ยวชาญและความพร้อมด้าน Factory Automation  ติดตั้งโมเดลไลน์ e-F@ctory พร้อมจัดอบรมส่งมอบความรู้สู่ภาคแรงงาน

โดยเป็นโรงงานอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง สามารถปฏิบัติงานได้จริงทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นชุดจำลองแต่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ผู้มาอบรมได้เห็นกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ หรือออโตเมชั่นในภาพรวมทั้งกระบวนการ มีห้องปฏิบัติการ และชุดฝึก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วย เสมือนเป็นการจำลองโรงงานมาไว้ในห้องเรียน โดย e-F@ctory แบ่งระดับโครงสร้างหลักออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ไลน์การผลิต (Shop floor) เพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการโดยรวม ด้วย iQ platform ที่ผสานการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน, Edge computing การเชื่อมต่อเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ และระบบ IT ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนหน้าที่งานด้านการผลิตและการดำเนินงาน ซึ่งการสนับสนุนจากพันธมิตร True 5G จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายอัจฉริยะที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดด้วย IoT (Internet of Things) ทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลได้ทุกระดับ ตอบสนองได้แบบเรียลไทม์ เสถียรต่อเนื่อง และควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล

[อ่าน 611]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
อลิอันซ์ อยุธยา โชว์แกร่ง เปิดตัวเลขยอดจ่ายเคลมโควิดแล้วเกือบ 500 ล้านบาท
“สิริฮับ” เปิดจองวันแรก 21 ก.ย. นี้ Real Estate-Backed ICO ตัวแรกของไทย
Rugby School Thailand เปิดโครงการ Bubble & Seal ภายใต้ Sandbox Safety Zone “ครู-บุคลากร” ฉีดวัคซีนครบ 100%
ทีเอ็มบีธนชาต ปรับอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น จากฟิทช์ เรทติ้งส์ หนุนโดยการปรับสถานะเข้ากลุ่มธนาคาร D-SIBs
Klook ฉลอง 7 ปี เผย 7 เทรนด์ท่องเที่ยวยุคใหม่ สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย
TERABOX เพิ่ม-ให้-ฟรี มอบคลาวด์ใช้งาน 1-2 TB สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved