ระเฑียร ศรีมงคล แม่ทัพ X SPRING ชูกลยุทธ์ 'พันธมิตร – เงินทุน – ไลเซนส์'
20 Oct 2021

 

ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) ในศักราชใหม่นับจากปีนี้ เพื่อก้าวสู่กลุ่มธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร ต่อยอดความเชี่ยวชาญโลกการเงินปัจจุบันสู่โลกบริการทางการเงินดิจิทัลหรือ Digital Financial Service นั้น ระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล ได้ประกาศแผนปักหมุดการเป็นผู้นำธุรกิจการเงินในเมืองไทยด้วย 3 จุดแข็ง 'พันธมิตร–17 ไลเซนส์เงินทุน' ที่ XPG มีฐานเงินทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาทและผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ตุนกำไรไว้แล้ว 65 ล้านบาท เชื่อรายได้ในปี 2565 จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด รับการขยายตัวของตลาดการเงินดิจิทัลโลกที่มีมูลค่ารวมกว่า 40 ล้านล้านบาท 

 

อะไรที่ทำให้บอกได้ว่า ปีนี้คือ  Big Change ของ 'เอ็กซ์สปริง'

ปีนี้ถือเป็น 'การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่' ของ 'เอ็กซ์สปริง' ที่มีทั้งการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) เป็น 'บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล' หรือ XPG โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ยังได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน จนทำให้สามารถเพิ่มทุนได้สูงถึง 7,111 ล้านบาท ภายในเวลาไม่นาน รวมถึงการร่วมลงทุนจากพันธมิตร เช่น บมจ.แสนสิริ เป็นต้น ใน Digital Financial Service ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ทำให้เอ็กซ์สปริงมี 3 จุดแข็งด้วย นั่นคือ พันธมิตร, เงินทุนที่แข็งแกร่ง และการมี 17 ไลเซนส์ในมือของเรา อีกทั้งคาดว่าจะมีอีก 4 ไลเซนส์อย่างช้าภายในปีนี้

 

ทั้งนี้ เรามีเป้าหมายที่จะรุกธุรกิจ ด้วยบทบาทของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางธุรกิจของเอ็กซ์สปริง เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทหลักทรัพย์ การมุ่งเน้นหุ้นขนาดกลาง (Mid-Cap) เป็นหลัก การบริการครบวงจรสำหรับตลาดทุนและโซลูชั่นในการขายโทเคนดิจิทัล (ICO) การยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจ และการสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุนมนุษย์ (Human Capital) นอกจากนี้ เอ็กซ์สปริงจะพัฒนาต่อยอดในอนาคต ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (AM) และการลงทุนในบริษัทที่อยู่นอกตลาด (PE) เพื่อดึงดูดกลุ่มมั่งคั่งที่มีจำนวนมากขึ้น ตลอดจนลงทุนในแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบใหม่อีกด้วย

 

โครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันของ เอ็กซ์สปริง เป็นอย่างไร

บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจการเงินที่พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ดังนี้

  • ธุรกิจหลักทรัพย์                ดำเนินงานโดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด   
  • ธุรกิจจัดการกองทุน            ดำเนินงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด   
  • ธุรกิจบริหารสินทรัพย์          ดำเนินงานโดย บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด  
  • ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล          ดำเนินงานโดย บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด  
  • ธุรกิจจัดการเงินลงทุน

 

 

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของ XPG เพื่ออะไร

การเพิ่มทุนทำให้เอ็กซ์สปริงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องทางการเงินสูง ด้วยเงินทุนจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม 3,094 ล้านบาท และสัดส่วนการเพิ่มทุนอีก 7,111 ล้านบาท ทำให้เอ็กซ์สปริงมีเงินทุนในมือกว่า 1 หมื่นล้านบาท

สำหรับการเพิ่มทุนนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและถือเป็นความสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรก เพราะธุรกิจที่เรามองในอนาคตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล, ธุรกิจหลักทรัพย์ ถ้าปราศจากทุนที่แข็งแกร่งก็จะไปต่อไม่ได้

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน นอกเหนือการนำมาชำระคืนเงินกู้ที่มีในระดับหลักร้อยล้านบาท ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนน้อยมาก กับเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้ว เรายังจะนำมาใช้ในสองส่วน คือ

            1) ธุรกิจปัจจุบัน เพื่อใช้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์และให้บริการโซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลูกค้า การสนับสนุนการลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) การขยายธุรกิจบริหารจัดการกองทุนและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและความสามารถด้านเทคโนโลยี

            2) ธุรกิจดิจิทัล เพื่อมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนรูปแบบดิจิทัล และสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจสำหรับบริการด้านการเงิน เนื่องจากเรามองตนเองว่าเราเป็นสตาร์ทอัพ ดังนั้น เราจึงต้องลงทุนกับการสร้างแพลตฟอร์มต่างๆ ให้มากขึ้น โดยพิจารณาว่า บริษัทใดของเราจำเป็นต้องเข้าไปพัฒนา เพื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน อีกทั้งเป็นฐานสำหรับนักลงทุนในการที่จะเข้าไปลงทุนหรือทำธุรกรรมต่างๆ เพราะแม้แพลตฟอร์มของเราจะเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐาน แต่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอ เราต้องทำ Process ด้วย ซึ่งเราได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจากต่างประเทศเข้ามาช่วยพัฒนาระบบ Process และดึงคนเข้ามาด้วย เพราะเรามองว่า นี่คือการสร้างอนาคตและเป็นการสร้าง New S-Curve ในช่วงต่อไป

 

แผนการรุกธุรกิจภายหลังการเพิ่มทุนของ เอ็กซ์สปริง เป็นอย่างไร

เราจะเดินหน้าตามแผนธุรกิจ 'Transformation & Leap Forward' เต็มรูปแบบ โดยตั้งแต่ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด (XSpring AMC) บริษัทย่อยของเอ็กซ์สปริง แคปปิตอล ได้ร่วมมือกับ 'แสนสิริ' 'ร่วมลงทุนในกองสินทรัพย์' ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และพักอาศัย และสัญญาหลักประกัน ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (NPL) เพื่อนำมาบริหารสินทรัพย์ต่อยอดธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มในระยะยาว รวมทั้งจะรุกธุรกิจ Digital Finance มากขึ้นผ่าน 'เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล' ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย (ICO Portal) โดยเราจะออก ICO 2 ตัวในปีนี้ คือ

  • SiriHub Investment Token หรือ โทเคนดิจิทัล เพื่อการลงทุนสิริฮับ ซึ่งเป็น Real Estate-Backed ICO ตัวแรกของประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Token จะมีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ แต่ที่แตกต่างคือ Token นี้จะได้เงินจากกระแสเงินสดที่เกิดจากค่าเช่าของอาคาร 'สิริ แคมปัส' (กลุ่มอาคาร 3-6 ชั้น จำนวน 5 อาคาร พื้นที่ 7ไร่ ตั้งอยู่บริเวณโครงการ T77 บนถนนสุขุมวิท 77 อ่อนนุช ห่างจากรถไฟฟ้า 2 นาที) ถือเป็นอาคารคุณภาพดีและอยู่บนทำเลที่ดีมาก และราคาประเมินเมื่อสองปีก่อนอยู่ที่ประมาณ 2,400 ล้านบาท ซึ่งเราเอารายได้ตรงนี้มาแบ่งการลงทุนเป็น 2 กลุ่ม นั่นคือ 1) กลุ่ม A เป็นส่วนของรายได้ 1,600 ล้านบาท ผลตอบแทน 4.5% และ 2) กลุ่ม B เป็นส่วนที่เหลือของรายได้ 800 ล้านบาท ผลตอบแทน 8%

ทั้งนี้ ในสองปีแรกจะมีรายได้จากค่าเช่า และในสองปีหลังก็ต้องมาดูว่า เจ้าของตึกต้องการเอาตึกนี้ไปทำอะไร ถ้าขายแล้วได้เงินต่ำกว่า 2,400 ล้านบาท กลุ่ม A จะปลอดภัย เพราะได้รับผลตอบแทนสี่ปีแล้วกว่า 30% และเงินต้นได้รับคืนแน่นอน แต่สำหรับกลุ่ม B ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าจึงได้รับผลตอบแทนมากกว่า นั่นคือ 8% ถ้าหาราคาขายหักค่าใช้จ่ายแล้วต่ำกว่า 2,400 ล้านบาทก็จะขาดทุน เพราะได้จ่ายเม็ดเงิน 1,600 ล้านบาทให้กับกลุ่ม A แล้วที่เหลือให้กลุ่ม B ก็จะไม่ถึง 800 ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตาม ตามทฤษฎีแล้ว ราคาที่ดินโดยเฉพาะในทำเลที่ดีเยี่ยมเช่นนี้ราคาจะสูงขึ้นตลอด ยกเว้นแต่จะอยู่ในภาวะไม่ปกติอย่างโควิด-19 ดังนั้น คนที่คุ้นเคยกับการลงทุนกับกลุ่มอสังหาฯ จึงคิดว่าน่าที่จะเสี่ยง เพราะผลตอบแทนดีและเมื่อผ่านไป 4 ปีก็จะมีโอกาส Up-Size ด้วย

 

  • Ready to use Utility Token ที่เตรียมเปิดตัวเป็นครั้งแรกในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์และ EV Charging Ecosystem ของประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ ชาร์จ แมเนจเม้นท์ (SHARGE) ผู้ให้บริการเบอร์หนึ่งด้านการให้บริการชาร์จรถ EV ครบวงจร รวมถึงการเปิดรับคริปโทในการซื้อที่อยู่อาศัยและชำระค่าส่วนกลางของแสนสิริทุกโครงการ ครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

นอกจากนี้ เอ็กซ์สปริง ยังมีแผนเปิดตัวธุรกิจนายหน้าและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker & Dealer) ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการขอใบอนุญาต Digital Asset Fund Manager ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และ Open-Architecture Licenses เพื่อเพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการหาโอกาสการลงทุนในบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพสูง ​ฯลฯ

 

 

เป้าหมายใน 3 - 5 ปีเป็นอย่างไร

วิสัยทัศน์ของผมกับ เอ็กซ์สปริง คือ เราต้องมีระบบนิเวศ (System) และแพลตฟอร์มที่สามารถเปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งแบบ Traditional และ Digital Asset ซึ่งการสร้างระบบนิเวศ และแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์ขนาดนั้นได้จะต้องมีทีมงานที่ดีที่จะเข้ามาทำให้แพลตฟอร์มมีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ นอกจากการทำหน้าที่เชื่อมโลกระหว่าง Traditional และ Digital แล้วยังมี Layer บางๆ ขณะที่เราสร้างโปรดักท์หรือเปิดทางเป็นเกตเวย์สำหรับนักลงทุนนั้น เราทำหน้าที่จับคู่คนที่จะหาทุน เข้าด้วยกันกับคนที่มีทุน เพราะคนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งจะต้องลงทุนในโปรดักท์ที่ดี หรือมีการลงทุนที่ถูกต้องด้วย แล้วภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ คนกลุ่มหลังที่กล่าวถึงนี้มีปริมาณเยอะขึ้น และโอกาสของเราที่จะได้ดีลที่ดีๆ ก็มีมากขึ้น เพียงแต่การกลั่นกรองตองมีความรอบคอบและละเอียดมากขึ้น ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ เอ็กซ์สปริง จะต้องทำหน้าที่ให้ดี

     

ปีนี้มองว่า รายได้น่าจะได้สักเท่าไร

ช่วงครึ่งปีแรกเรามีรายได้รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลงทุนแล้ว 167 ล้านบาท สูงกว่ารายได้รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลงทุนของทั้งปี 2563 ที่มีจำนวนรวม 141 ล้านบาท กำไรสุทธิฯ อยู่ที่ 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 791% ซึ่งนับเป็นสัญญาณบวก และเป็นปีที่เราลงทุนกับหลายๆ ตัว ดังนั้น ปีหน้าจะเป็นปีที่สิ่งที่เราลงทุนจะเริ่มผลิดอกออกผล แต่บางตัวก็อาจจะถึงจุดคุ้มทุนสักประมาณกลางปีหน้า ก็อาจจะยังเติบโตได้ในหลักหลายร้อยล้านบาทแน่ แต่จะถึง 1,000 ล้านบาทหรือไม่ก็ยังบอกไม่ได้

แต่ถ้าเมื่อดิจิทัลเสร็จสมบูรณ์จนสามารถเชื่อมต่อกันได้ และวิสัยทัศน์ที่เรามองไว้บรรลุได้ 70-80% เราก็เชื่อว่า เราจะได้เห็นการเติบโตของกำไรแบบก้าวกระโดดอย่างที่เรียกได้ว่าเป็น Exponential Growth ถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องพูดกันถุงรายได้ แต่พูดกันถึงกำไรแล้ว

 

[อ่าน 8,147]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
SUCCESSMORE ส่งเป้า MOONSHOT สู่ปีที่ 10 มุ่งโต 50% ทั้งยอดขาย - สมาชิก
ดร.รวิดา วิริยกิจจา ‘S-Commerce คือ สปริงบอร์ดสำหรับ SME’
ความท้าทายของ ‘สมพล ตรีภพนารถ’ ปั้น ‘เอ็ม บี เค’ ให้มากกว่าแค่ศูนย์การค้า
ณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย Brandverse อาสาพาแบรนด์สู่ Metaverse
'โอลิเวอร์' กิตติพงษ์ วีระเตชะ ‘Metaverse ต้องเดินไปด้วยกันทั้ง Ecosystem’
'Metaverse' โลกอนาคตที่มาแน่
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved