‘เอพี อะคาเดมี่ แล็บ’ – แล็บดีไซน์เท่ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
21 Jul 2017

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ทุ่มงบ 70 ล้านบาท มุ่งยกระดับความเข้มข้นของสถาบัน AP Academy ชู 3 แนวคิดหลัก มุ่งสร้างคนคุณภาพให้เกิดขึ้นในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 

1. Experiential Learning การเรียนรู้ มุ่งสู่การลงมือทำจริง ผ่านการเปิดตัว “เอพี อะคาเดมี่ แล็บ” (AP Academy Lab) แล็บเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาฯ แห่งแรกในประเทศไทย ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเอพี (ไทยแลนด์) นับเป็นรายแรกของวงการที่ยกห้องเรียนและห้อง ปฏิบัติการด้านอสังหาฯ มาไว้ในที่แห่งเดียว

 

2. Digital Education การเปลี่ยน Platform การเรียนรู้ให้ก้าวทันโลก Digital และเด็ก Gen C ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เข้าถึงได้ตลอด 24 ชม. 3. Knowledge Transformation การส่งต่อ       องค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ๆ  ได้จริง ฉีกทุกขีดจำกัดในเรื่องการเรียนรู้และฝึกทักษะการเรียนรู้ มุ่งยกระดับคุณภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

 

3. Knowledge Transformation การส่งต่อองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ๆ  ได้จริง ฉีกทุกขีดจำกัดในเรื่องการเรียนรู้และฝึกทักษะการเรียนรู้ มุ่งยกระดับคุณภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

 

 

ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการ สถาบันเอพี อะคาเดมี่ เปิดเผยว่า “ในปีนี้ เอพีได้ยกระดับความเข้มข้นของสถาบัน AP Academy สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทันกับยุคสมัย โดยได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 70 ล้านบาทในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือการเรียนการสอนด้านอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวคิด รู้ลึก ลงมือทำจริง ก้าวทันกระแสยุคดิจิตอล 

 

AP Academy Lab เกือบ 800 ตารางเมตร ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 ส่วน สำคัญดังนี้  1. AP HOME LAB คือ พื้นที่ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงเป็นพื้นที่ที่จำลององค์ประกอบของบ้านได้อย่างครบครันจากฝีมือการออกแบบที่ผสานความคิดสร้างสรรค์ของทีม AP Design Lab และ คุณแจ๊ค Supermachine Studio เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความอยากเรียนรู้ ฉีกกฏเกณฑ์ในการสร้างบ้านแบบเดิมๆ  2. COLLABORATION SPACE พื้นที่ในการแชร์ความรู้และความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน 3. PLAY SPACE มุมพักผ่อนที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และ 4. AP AUDITORIUM โซนสำหรับงานอบรมสัมมนาที่เป็นทางการ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเอพีทุกคนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างให้เกิดการลงมือทำจริงในทุกๆ ขั้นตอน

 

 

“เอพียังมุ่งให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมกับสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยก้าวผ่านข้อจำกัดของสถานที่และเวลา เป็นการทำงานและเรียนรู้ผ่านสเปซออนไลน์ ตอกย้ำแนวคิด ‘รู้ลึก ลงมือทำจริง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตยุคดิจิตอล’ ให้เกิดเป็นรูปธรรม นับเป็นการลงทุนเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งสำหรับเอพี และวงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย ทั้งนี้ หลักสูตรต่างๆ ที่ เอพี อะคาเดมี่ออกแบบขึ้น ถือได้ว่าเปลี่ยนรูปแบบหรือ platform  ในการเรียนรู้ ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ ในยุคดิจิตอล (Digital Learning) มาผสมผสาน เพื่อให้เกิดความสนุก อินเตอร์แอคทีฟ และเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงองค์ความรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการผ่านแอพพลิเคชั่นเอพี และที่สำคัญที่สุด เอพี อะคาเดมี่ต้องการให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) ทั้งในสังคมไทยเอง และกับสังคมอื่นๆ นอกประเทศ เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในประเทศไทย” คุณภูมิพัฒน์กล่าวสรุป

 

 

“เอพี (ไทยแลนด์) ผ่านสถาบันเอพี อะคาเดมี่ รายแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ให้ความสำคัญ ลงทุน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านยกระดับคุณภาพทรัพยากรบุคคล เราเชื่อว่าคนที่มีคุณภาพย่อมมีศักยภาพมากกว่าในการจะสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อให้เราสามารถก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาบ้านและที่อยู่อาศัยคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรของเราให้ไปสู่จุดหมายที่วางไว้” คุณภูมิพัฒน์กล่าวเสริม

“เอพี (ไทยแลนด์) ผ่านทางสถาบันเอพี อะคาเดมี่ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามาเรียนรู้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษา ปีที่ 3 และ 4 โดยเรามีประสบการณ์ตรงจากการรับบัณฑิตจบใหม่หลากหลายสาขาเข้าทำงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากรู้เฉพาะทฤษฎี แต่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติงาน จึงเป็นโจทย์ของเราในการพัฒนาเอพี อะคาเดมี่ แล็บขึ้น เพื่อเป็นแล็บแห่งการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านของสายงานอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง” คุณภูมิพัฒน์กล่าวและเสริมว่า

“จะเห็นได้ว่าปีนี้ โครงการ เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017 โดยสถาบันเอพี อะคาเดมี่ มีการเปิดกว้างในการรับนิสิตนักศึกษา ปีที่ 3 และ 4 จำนวน 50 คน จากหลากหลายสาขาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าฝึกงานหลักสูตรเจาะลึกความเข้มข้นเป็นเวลา2เดือนกับเอพีเพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบวงจร ได้เพิ่มหลักสูตรใหม่ด้าน Marketing and Sales (การตลาดและการขาย) เพิ่มเติมจากหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เน้นการฝึกจริง ทำจริง โดยเอพี อะคาเดมี่ แล็บ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการให้ทั้งนิสิตนักศึกษาฝึกงานและบุคลากรของเอพีเอง ได้ลงฝึกทักษะจริงๆ ก่อนการลงพื้นที่ไซต์งาน”

 

 

 ‘สถาบันเอพี อะคาเดมี่’ มี 2 หลักสูตรสำคัญ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Internal Programme) เน้นพัฒนาทีมผู้ควบคุม และบริหารการก่อสร้าง ให้สามารถตอบคำถามเบื้องต้นของลูกค้าได้ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วและหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก(ExternalProgramme)เน้นเพิ่มพูนความรู้ให้กับคนภายนอกในสายงานอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลทั่วไป โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น ศูนย์พัฒนาแรงงาน สภาวิศวกร เพื่อจัดอบรมพัฒนาคนในสังคม โดยเน้นการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเห็นสถานการณ์จริง ได้ลงมือทำจริง

 

 

เอพี (ไทยแลนด์) มีเจตนารมย์สำคัญในการส่งเสริมให้ ‘เอพี อะคาเดมี่ แล็บ’ เป็น แล็บการเรียนรู้  ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทั้งบุคลากรในสายงาน เพื่อจะได้มาแชร์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ออกไปสู่สาธารณะ รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในตลาดแรงงานประเทศไทย และประชาชนทั่วไป เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์และรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์และสังคมไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ‘เอพี อะคาเดมี่’ และกิจกรรมต่างๆ ของเอพี (ไทยแลนด์) ได้ที่ www.apthai.com และ www.facebook.com/APthai

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“เคทีซี” จัดขบวนทัพรุกปี 62 ขยายไลน์ธุรกิจใหม่-สร้างโอกาสรายได้แบบก้าวกระโดด
“แอร์เอเชีย” เปิดเส้นทางบินใหม่ 4 เส้นทางรวด จาก "เชียงราย" สู่ในและนอกประเทศ
“โออิชิ” เปิดกลยุทธ์รุกปี 2562 มุ่งสู่เป้า VISION 2020
เอสซีจี เดินหน้าจับมือชุมชนและเครือข่าย ต่อยอดโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”
มอบผิวกระจ่างใสเป็นของขวัญปีใหม่ กับวิธีทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบ DIY
“ตลาดยิ่งเจริญ” เดินหน้าตลาดยุค 4.0 รับพรีออเดอร์ผ่านบริการ “ส่งสด” รับเทศกาลปีใหม่
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved