"ทิพยประกันชีวิต" มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข-สาธารณกุศล และศิลปวัฒนธรรม
23 Aug 2017

          บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่, ศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนในด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุข-สาธารณกุศล และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท พร้อมด้วยเงินส่วนตัวของนพพร บุญลาโภ อีกจำนวน 200,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี ผศ. ดร. ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

 


          ในการนี้ บริษัท ทิพยประกันชีวิต ได้มอบทุนสนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 300,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ทุนด้านการศึกษาให้แก่นิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย มหาสารคามจำนวน 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนผดุงนารี จำนวน 10,000 บาท ส่วนทุนเพื่อสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่วงดนตรีพื้นบ้านโรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล จำนวน 10,000 บาท, วงดนตรีพื้นบ้านโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จำนวน 10,000 บาท, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 บาท, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาฬสินธุ์ 30,000 บาท, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร้อยเอ็ด 20,000 บาท และมอบทุนในการสนับสนุนด้านสาธารณสุข-สาธารณกุศล แก่กู้ภัย กู้ชีพ มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง) จำนวน 90,000 บาท ในการนี้นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังมอบเงินส่วนตัวจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างหออภิบาลสงฆ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม


          นพพร กล่าว “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เรามีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทางการเงิน ซึ่งนำไปสู่ความสุขของประชาชนในระยะยาว รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสาธารณสุข สาธารณกุศล ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนศาสนา และการศึกษา เพื่อความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง

 


          และการที่บริษัทได้มีโอกาสในการสนับสนุนด้านต่างๆ ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นอีกแรงที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม อย่างการสนับสนุนวงดนตรีพื้นบ้าน หรือเด็กๆ ที่เรียนด้านนาฏศิลป์ก็เนื่องจากศิลปวัฒนธรรม เป็นเครื่องบ่งบอกถึงอารยชน แสดงความเป็นอารยประเทศ นับเป็นหน้าที่ของเราชาวไทยทุกคนต้องร่วมกันสืบสาน ส่วนการสนับสนุนในด้านสาธารณสุข สาธารณกุศล ให้แก่กู้ภัย-กู้ชีพ ก็เพราะตระหนักถึงความปลอดภัยในสังคม การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย เราจึงละเลยผู้ที่เสียสละในวิชาชีพการสาธารณสุข สาธารณกุศลไปมิได้ และอีกประการหนึ่งก็คือการสนับสนุนด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าทิศทางของสังคมจะเป็นไปเช่นไร เราจึงคัดเลือกเด็กๆ ที่ยากไร้แต่มีความประพฤติที่ดีให้รับโอกาสทางการศึกษา และเราเห็นความสำคัญของการศึกษาที่ต้องประกอบไปด้วยคุณธรรม ความดี ซึ่งข้อเท็จจริงในสังคมนี้มีเด็กยากไร้จำนวนมากที่ไม่สามารถทำผลการเรียนให้ออกมาดี หรือให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับทุน เพราะความขัดสนคืออุปสรรคสำคัญในการทุ่มเทต่อการศึกษา และเวลาส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้คือการทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ผลการเรียนอาจจะไม่สำคัญเท่าผลการกระทำ สังคมจะอยู่ได้ไม่ใช่เพียงแค่คนเก่งแต่ต้องมีความดีประกอบด้วย และสังคมจะอยู่ได้ก็ไม่ใช่แค่ส่งเสริมเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ต้องประกอบเข้าด้วยกันในหลายองค์ประกอบทางสังคม ซึ่งการช่วยเหลือสังคมก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งที่ทิพยประกันชีวิตจะทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจครับ”

 


          บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่ชัดเจนในการมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมในหลายด้าน หลากมิติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและเดินหน้าไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน

[อ่าน 161]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Vogue Who's On Next, The Vogue Fashion Fund 2019 กลับมาแล้ว!
Wiko จัดประกวดภาพถ่าย “Life Never Sleeps อย่าหยุด...ที่จะใช้ชีวิต”
อีสท์ วอเตอร์ เตรียมเดินหน้าธุรกิจน้ำครบวงจรเต็มสูบ
TCP ประกาศแผนการปรับโฉมองค์กร สู่การเป็นบริษัทข้ามชาติอย่างแท้จริง
กสิกรไทยยกระดับ AFTERKLASS แพลตฟอร์มสอนทักษะชีวิตเยาวชน
SCG ร่วมกับ ทช. เดินหน้าแก้ปัญหาขยะในทะเล เปิดตัว “หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน้ำ 4.0”
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved