ศรีจันทร์ มอบสวัสดิการพนักงาน เพิ่มวันลา ‘ผ่าตัดแปลงเพศ’ ลาคลอด 180 วัน ลาดูแลภรรยาและบุตรหลังคลอด และลาพักใจ ตอบไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน
01 Jun 2022

 

'ศรีจันทร์' สร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร มอบความสำคัญสูงสุด แก่ บุคลากร พัฒนาสวัสดิการ อีกขั้น ด้วยความเข้าใจ และใส่ใจในทุกรายละเอียด สอดรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความสุข-รอยยิ้ม ผ่าน ‘โอกาส’ ที่พนักงานทุกคนจะได้รับให้พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันหลังโควิด-19 คลี่คลาย 

 

รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงทายาทรุ่นที่สามที่เต็มไปด้วยพลังครีเอทีฟ ปรับเพิ่ม ‘สวัสดิการ’ ให้กับพนักงานศรีจันทร์ หลังประกาศยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานมอบโอกาสที่ดียิ่งกว่าให้แก่ทุกชีวิตของครอบครัวศรีจันทร์

 

“เพราะเรามองว่าพนักงาน คือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พนักงานทุกคนทุกตำแหน่งล้วนเป็นสมาชิกของครอบครัวศรีจันทร์  เราจึงอยากมอบโอกาสให้กับทุกคน และพร้อมจะสร้างให้เกิดความสุข - รอยยิ้มในทุกๆวัน เราอาศัยความเข้าใจใส่ใจในรายละเอียดและบริบทของทุกชีวิต เพื่อมอบโอกาสที่สมควรได้รับผ่านรูปแบบสวัสดิการที่พนักงานแต่ละคนต้องการในช่วงจังหวะเวลาที่ใช่ นี่คือสิ่งที่เราพร้อมจะยึดเป็นแนวทางหลักในการบริหารงานจากปัจจุบันสู่อนาคต”

 

ศรีจันทร์ องค์กรในวัย 74 ปี ที่รวมพนักงานทุกเจนเนอเรชันไว้ในที่เดียว

“บุคลากรของศรีจันทร์มีช่วงวัยที่หลากหลาย ตั้งแต่ Baby Boomer จนถึง Gen Z ปัจจุบันศรีจันทร์มีพนักงานทั้งหมด 170 คน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มพนักงานที่วัยเกิน 50 ปี ประมาณ 8% และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเรามีพนักงานในกลุ่ม LGBT ร่วมงานกับเราถึง 10% เมื่อเรานำข้อมูลพนักงานทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยรวมจะพบว่า ทุกคนอาจต้องการสวัสดิการที่เหมือนกันในบางส่วนแต่บางส่วนก็ควรต้องเพิ่มให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคนเช่นกัน” ซีอีโอ ศรีจันทร์ กล่าวถึง จุดเริ่มต้นแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสวัสดิการเพื่อมอบโอกาสให้กับบุคลากรได้อย่างตรงจุด

 

โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน สวัสดิการพนักงานก็ต้องปรับ

“ที่ผ่านมาศรีจันทร์ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานอย่างมากเราอำนวยความสะดวกและจัดสรรสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดหยิบยื่นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่”  รวิศ หาญอุตสาหะ กล่าว

 

“แต่ท่ามกลางความหลากหลายของบุคลากรของศรีจันทร์ และภาพรวมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเรามองว่า ถึงเวลาแล้วที่สวัสดิการพื้นฐานของพนักงานก็ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน”

 

 

การสร้างความสุขให้พนักงาน คือเฟืองจักรที่ช่วยเพิ่มกำลังใจให้มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ 

“ลาผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอดไม่หักเงินได้ 180 วัน ลาช่วยภรรยา และบุตรหลังคลอด ลาพักใจหลังการสูญเสีย เหล่านี้ คือรูปแบบวันลาที่ศรีจันทร์ตั้งใจมอบให้พนักงาน เราใช้เวลาในการพัฒนางานด้านสวัสดิการให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานทุกกลุ่มค่อนข้างมาก มีการหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการเพิ่มสวัสดิการ สุดท้ายเราก็ได้เพิ่ม 4 สวัสดิการใหม่ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขเมื่อทราบว่าพวกเขากำลังจะได้รับโอกาสดีๆ จาก ศรีจันทร์” รวิศ กล่าว

 

ทั้งนี้ 4 สวัสดิการใหม่ ที่ศรีจันทร์พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย

1. Maternity Leave เพื่อมอบเวลาที่สำคัญที่สุดในช่วงเริ่มต้นของชีวิตและความผูกพันให้กับแม่และลูกโดยที่ให้พนักงานมีสิทธิลาคลอดบุตร 180 วัน (รวมวันหยุด) โดยบริษัทฯ ยังคงจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ

2. Parental Leave พนักงานที่ภรรยาตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร สามารถลางานเพื่อดูแลภรรยาและบุตรได้เป็นระยะเวลา 30 วัน (รวมวันหยุด)

3. Medical Leave for Gender Reassignment Surgery ให้พนักงานมีสิทธิ์ลาเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศได้ไม่เกิน 30 วัน

4. Bereavement Leave ให้พนักงานพักใจกับเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียคู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องได้ไม่เกิน 10 วัน

 

“การพัฒนางานด้านสวัสดิการพนักงานจะต้องเดินหน้าและปรับตัวให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และสถานการณ์ ณ ปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะเราต้องปรับเพื่อให้สามารถดูแลและสนับสนุนพนักงานได้อย่างดีที่สุด ถ้าบุคลากรไม่ต้องมีสิ่งที่ห่วงหรือเราสามารถลดอุปสรรคในการทำงานลงได้ และพยายามเพิ่มความสามารถของพนักงานให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราก็สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันกับภายนอก และที่สำคัญคือต้องแข่งกับตัวเองในปีก่อนๆ ให้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน” รวิศ กล่าวเสริม

 

ด้านมุมมองต่อภาพรวมธุรกิจไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายนั้น รวิศ แสดงมุมมองต่อประเด็นดังกล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นโอกาสดีในการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยหันมาให้ความสำคัญกับช่องทางการขายแบบ E-commerce เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการสื่อสารกับผู้บริโภคก็สามารถทำได้แบบตรงไปตรงมา ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น สำหรับศรีจันทร์ได้มีการกำหนดทิศทางใหม่ของธุรกิจ ให้สามารถปรับตัวได้รวดเร็ว ภายใต้การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ที่เรายังคงยึดถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเข้าใจ ดูแล และการฟังเสียงจากผู้บริโภคตลอดเวลา

 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามนโยบายเปิดรับความหลากหลาย ศรีจันทร์จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนมิถุนายนต้อนรับเทศกาล Pride Month หรือช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมกันแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศพร้อมเพรียงกันทั่วโลก

 


ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ จากแบรนด์ศรีจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/srichand1948

 

 

[อ่าน 1,113]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การคว่ำบาตรทางการเงิน
ปรากฏการณ์ ‘แลนด์สไลด์ชัชชาติ’ กับมิติการสื่อสารการเมืองใหม่ที่น่าจับตามอง
'Soft Power' อ่อนโยนแต่ทรงพลังมากมาย ในสายตาของชาวโลก
สมคิด จิรานันตรัตน์ สร้างเขี้ยวเล็บ ยุค Technology-Led
‘ซินดี้’ ธนิดา เกลอแก้ว Branding Gateway for Any Brand
ยุคน้ำมันขาขึ้น 'ไม่ไหว' บอก 'ไหว' (อ่ะป่ะ) !?!
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved