เผยเทคนิค ทีมเวิร์ค ที่เป็นมากกว่า ทีมเวิร์ค
17 Oct 2017

          การทำงานท่ามกลางการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน หากเป็นภาระกิจที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยตัวคนเดียวได้ ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงาน ที่ประกอบได้ด้วยสมาชิกมากกว่าหนึ่ง ช่วยเหลือส่งเสริมกัน เพื่อให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดี แต่ในโลกของการทำงาน หลายครั้งที่คุณอาจไม่ได้เป็นคนเลือกสมาชิกในทีมด้วยตนเอง แต่จะต้องมาอยู่ร่วมทีม ถ้าทุกอย่างลงตัวอยู่แล้วงานก็จะเดินไปได้ด้วยดี แต่ถ้าหากว่า ทีม “ไม่เวิร์ค” หมายถึง ไม่สามารถทำให้งานสำเร็จได้อย่างราบรื่น หรือ ไม่สามารถสร้างผลงานให้ได้ตามที่ควรจะเป็น แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย พร้อมเผยเทคนิคการทำงานอย่างไรให้เป็นทีมเวิร์ค ดังนี้


          1. เป้าหมายของทีม และ เป้าหมายของสมาชิกในทีมงาน ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และ สมาชิกในทีมเห็นภาพว่าจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันเช่นไรจนถึงเป้าหมายที่มี ในปัจจุบัน พบว่าวิธีการที่ดีที่สุด คือการให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย ซึ่ง สมาชิกในทีมจะมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบมาโดยไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ และ ในกระบวนการสร้างเป้าหมายที่ดี ผู้นำ ก็จะมีโอกาสศึกษาเป้าหมายของสมาชิกในทีม เช่นเดียวกัน


          2. ความสำคัญของแต่ละบทบาทหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องมีความชัดเจน สมาชิกในทีมมีความเข้าใจร่วมกันว่า ความสำเร็จของทีมนั้น มาจากการที่ทุกคนในทีมร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในทีมแต่ละท่านได้รับมอบหมาย และ ทุกบทบาทนั้นมีความสำคัญทั้งสิ้น ทั้งนี้การมอบหมายงานที่ดี ควรคำนึงถึงความชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน หากมอบหมายหน้าที่ให้คนที่เหมาะสมแล้ว ผลงานที่ได้รับย่อมต้องออกมาดี ดังคำกล่าวที่ว่า “put the right man to the right job” ทั้งนี้ ผู้นำ จะมีโอกาสชี้แจงขอบเขตการทำหน้าที่ รวมไปถึงอำนาจการตัดสินใจต่างๆในทีมงานอีกด้วย


          3. การสื่อสาร สมาชิกในทีมมีการสื่อสารที่ดี และ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้งานคืบหน้าอย่างสะดวกรวดเร็ว และ สามารถป้องกัน หรือ ตอบสนองต่อปัญหาและอุปสรรคได้ทันท่วงที อีกด้วย หากเราสังเกตุในองค์กรใหญ่ๆจะเห็นว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ประหยัด และ ลดการทำงานซ้ำซ้อนได้ดีขึ้นอีกด้วย ส่วนสมาชิกในทีม หากสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบ จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก ลดและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน


          4. กฏ กติกา มารยาท ความโปร่งใส และ มิตรภาพ หากสมาชิกในทีมให้เกียรติ ซึ่งกันและกันแล้ว รักษากฏแห่งการอยู่ร่วมกัน จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ทำให้งานที่ตนรับผิดชอบสามารถปฏิบัติได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาหรือข้อครหาต่างๆ มีมิตรแท้ในการทำงานร่วมกัน อย่างยั่งยืนยาวนาน


          นอกจากนี้ หัวใจของการทำงานเป็นทีมนั้น นอกจากจะช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรหรือทีมของเรานั้นประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เพราะในการทำงานที่อาศัยความร่วมมือ การเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้น ย่อมส่งผลดีต่องานที่ทำ เชื่อว่าหากทำงานเป็นทีมเวิร์ค ผลที่ได้รับนั้นดีเสมอ การทำงานเป็นทีมเวิร์คฟังดูแล้วหลายคนอาจกำลังคิดว่ายาก เพราะอาศัยเพียงเทคนิคง่ายๆ ในการทำงานในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อนร่วมงาน ความคิด ทัศนคติ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอสมควร หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้น ควรใช้สติในการแก้ไขปัญหา ไม่ควรใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินปัญหานั่นเอง ถึงแม้ว่าผลที่ออกมานั้นจะไม่ดีมากเท่าไหร่นัก แต่สิ่งหนึ่งที่เราและทีมจะได้รับคือความภาคภูมิใจ และทำให้เราสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ หากเกิดปัญหาซ้ำอีกครั้ง เราก็จะสามารถผ่านมันไปได้อย่างสบาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"ข้อคิดก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดฯ" โดยธนาแลนด์
แมนพาวเวอร์กรุ๊ปส่ง 9 ดัชนีชี้วัดการมีนวัตกรรมขององค์กรยุค 4.0
“JOMO ออกนอกกรอบไปใช้ชีวิต” เทรนด์ใหม่มาแรงในหมู่นักท่องเที่ยวไทย
Booking.com เผยปี 2019 โซเชียลมีเดียจะยังมีอิทธิพลต่อการเดินทางของคนไทย
ตั้งสติก่อนช็อปออนไลน์จ่ายเงินแล้วต้องคุ้มค่า
เมื่อการชำระเงินง่ายขึ้น การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวก็พุ่งตาม
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved