ตลาดยิ่งเจริญ เผยแผนนโยบาย ปี 2561 มุ่งสู่ “Y-Selection”
13 Dec 2017

          ตลาดยิ่งเจริญ เผยนโยบายในปี 2561 ภายใต้นโยบาย “Y Together” ยิ่งเจริญก้าวเดินไปด้วยกัน โดยเน้นภารกิจสำคัญ คือ  “Y-Selection” คัดสรรสินค้าคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เตรียมเปิด “Y-Selection Shop” ศูนย์รวมสินค้าคัดสรรคุณภาพจากตลาดและชุมชน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุค ไทยแลนด์ 4.0 ให้ชุมชนแข็งแรงขึ้น พร้อมแคมเปญ ช้อปกระหน่ำ เทศกาลของขวัญส่งท้ายปี Gift Fair ราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ม.ค. นี้

 


          ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า "ตลาดยิ่งเจริญกำลังก้าวสู่ปีที่ 63 โดยตลาดได้วางแนวนโยบายบริหารในปี 2561 เพื่อพัฒนาตลาดยิ่งเจริญให้เกิดความยอมรับจากทั้งผู้ค้า องค์กรธุรกิจ ชุมชน และประชาชนทั่วไป  ให้เป็นตลาดสดมาตรฐานของประเทศไทย พร้อมก้าวเป็นตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่พร้อมพัฒนาต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ และความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นการพัฒนาตลาดสู่การเป็น Green Market ภายใต้นโยบาย “Y Together” หมายถึงยิ่งเจริญจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคงไปพร้อมๆ กับกลุ่มของคู่ค้า ลูกค้า และชุมชน เน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ และ หนึ่งในภารกิจ “Y Together” คือ “Y-Selection” ของตลาดยิ่งเจริญ ในการคัดสรร สินค้าคุณภาพชั้นเลิศจากตลาด ชุมชน สู่ผู้บริโภค โดยเน้นหลัก 4 อย่างคือ สะอาด ปลอดภัย อร่อย และโดดเด่น ตามวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการค้าต้นแบบ ยกระดับมาตรฐานสากล สุดยอดแหล่งอาหารสุขภาวะสังคม” 

 


          ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดยิ่งเจริญถือเป็นศูนย์กลางแหล่งอาหารแหล่งปากท้องที่สำคัญ ดังนั้น ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นเรื่องที่ตลาดให้ความสำคัญพร้อมกับการจัดระเบียบพื้นที่ตลาดใหม่ เน้นเป็นสัดส่วน สะอาด สะดวก ปลอดภัย และด้วยความพร้อมหลายๆ ประการ ทั้งเป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีก ขนาดใหญ่ที่สำคัญในตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร มีบริการสั่งซื้อสินค้า พร้อมจัดส่งถึงที่หมายได้ง่าย ได้สินค้ามีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางมาเองผ่าน “ส่งสด” ส่งความสด ครบ จบในที่เดียว ตลาดจึงพร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุค 4.0 มุ่งมั่นให้ชุมชนเข้มแข็งภายใต้กิจกรรมต่างๆ

 


          ทางด้าน กัญจนิดา ตันติสุนทร  บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายมุ่งเน้น  “Y-Selection” คัดสรรสินค้าคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย โดดเด่น จากผู้ค้าภายในตลาดและชุมชน โดยมีแผนจะเปิด “Y-Selection Shop” โดยเน้นสินค้าที่คัดสรรเป็นพิเศษ อาทิ Health อาหาร วัตถุดิบ ของใช้ ขนมไทยโบราณ ผลไม้ ของที่ระลึก หรือสินค้าที่ชุมชน เพื่อขยายฐานลูกค้า ส่งเสริมการเพิ่มยอดขายของผู้ค้า ภายใต้แนวคิด “ยิ่งสุข ยิ่งปัน ยิ่งเจริญ” ซึ่งภายใน Shop ได้อุดหนุนสินค้าจาก “ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์” เพื่อเป็นร่วมแบ่งปันทุนทรัพย์เพื่อการสาธารณกุศลอีกด้วย


          สำหรับในช่วงเทศกาลส่งมอบความสุขนี้ อริย ธรรมวัฒนะ บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ ได้เปิดเผยว่ามีแคมเปญ Gift Fair เทศกาลสินค้าของขวัญ จากสินค้าผู้ค้าโดยได้รับการปรับโฉม รูปแบบ บรรจุภัณฑ์จากทีมงานเพื่อเพิ่มความสวยงาม มีมูลค่า ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2561 ณ อาคาร 800 ตรม. และถนนเซียงไฮ้ พลาซ่ายิ่งเจริญ และบริเวณทั่วไปในตลาด โดยจะมีสินค้าหลากหลายสามารถเลือกซื้อเป็นของขวัญของที่ระลึกในราคาพิเศษ มอบแด่คนพิเศษ และสามารถสั่งซื้อผ่าน “ส่งสด” ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางตลาดยิ่งเจริญ จัดแคมเปญ “ส่งสดมินิปาร์ตี้” จัดชุดสินค้า วัตถุดิบประกอบด้วย ของทะเล เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ สำหรับจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้าน ที่ทำงาน ส่งความสุขแก่ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ผ่านช่องทาง Website : www.songsod.com  / Facebook : songsoddelivery  /  Line : @songsod


          ที่ผ่านมาตลาดยิ่งเจริญได้ผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เสริมสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง  เกิดศักยภาพ และพร้อมพัฒนาไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ยั่งยืน นำมาสู่โครงการต่างๆ อาทิ โครงการแม่ค้าคนพิเศษ โครงการพัฒนาร้านค้าต้นแบบ เพื่อยกระดับธุรกิจของผู้ค้า ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยโดยร่วมกับกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานครและชุมชนสะพานใหม่จัดตั้ง กลุ่ม Green @ Heart เครือข่ายหัวใจสีเขียวเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบมรดกสีเขียวให้ลูกหลาน 

 


          ด้านสาธารณูปโภค มีการปรับปรุงพื้นที่และภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น เช่น รักษาความสะอาด รณรงค์การใช้จุลินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี บริการเครื่องล้างผักระบบ Ozone ในการล้างวัตถุดิบสำหรับกลุ่มผู้ค้าอาหารปรุงสำเร็จ และบริการผู้บริโภคฟรี การลดปริมาณขยะ และมีการจัดการขยะสู่ความเป็น Zero Waste รณรงค์การ ลดละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร สู่ความเป็นองค์กร No Foam ลดมลพิษด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง รถไฟฟ้า BTS โดยติดตั้งพัดลมไอน้ำด้านหน้าตลาด


          นอกจากนี้ ยังปรับปรุงและคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าและการบริการ มีการใช้ QR Code เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ และทราบที่มาของแหล่งผลิต การใช้ระบบแผงเย็นกับสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า และจัดตั้งห้องตรวจสารปนเปื้อน การตรวจคัดกรองคุณภาพสินค้า โดยความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหมดนี้คือทิศทางการดำเนินการไปพร้อมๆ กันกับการเติบโตของตลาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทีเอ็มบี แนะนำ “ปันบุญ” ช่องทางใหม่ มั่นใจเงินบริจาคถึงแน่นอน
"เคทีซี" เอาใจสมาชิก "อยู่ที่ไหนก็ล้างรถได้" พร้อมรับส่วนลด 30%
Marriott Thailand Business Council และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ร่วมนำรอยยิ้มคืนให้เด็ก
เอปสัน-เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมเนรมิตประสบการณ์ใหม่
"ฮอนด้า" ฉายภาพเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ "Honda SENSING"
“CENTRAL BABY FAIR” สินค้าเจ้าตัวเล็ก ลดสูงสุด 50%!!
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved