ถอดรหัส HERO BRAND กลยุทธ์สร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนของ ”ซัคเซสมอร์”
20 Oct 2023

“ถ้าคุณช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จ คุณจะประสบความสำเร็จ”


 

ประโยคที่เรามักได้ยินเสมอๆ จาก นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องด้วยรายได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาท มีตัวแทนขายราว 1.5 แสนคน และยังเป็นบริษัทแรกในธุรกิจขายตรงที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ซึ่งกลยุทธ์ที่สร้างความสำเร็จให้กับซัคเซสมอร์นั้น มาจากแนวคิด ‘HERO BRAND’ หรือ การสร้างธุรกิจที่เป็น HERO ที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากประโยคข้างต้นได้เป็นอย่างดี และครั้งนี้เราจะพาไปถอดรหัส HERO BRAND แนวคิดสู่ความสำเร็จของซัคเซสมอร์พร้อมๆ กัน

 

 

โดย บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SUCCESSMORE (SCM) ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดย 2 ผู้ก่อตั้ง อย่าง นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ และ นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง

 

“ซัคเซสมอร์ คือเวทีแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเป็นตัวคุณในแบบที่ดีที่สุด โดยพันธกิจของเราคือช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน การที่เราจะสามารถช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนั้น ซัคเซสมอร์เลือกที่จะวางตัวเป็น HERO BRAND เป็นต้นแบบที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติชีวิต

เอาความรู้และความสามารถที่เรามี ต่อสู้จนได้รับผลลัพธ์ที่ดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลัง ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จ แล้วเขาจะสามารถไปสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นให้มีพลังได้ ซึ่งในที่สุดเราก็จะสำเร็จไปด้วยกัน”

 

นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงที่มาของแนวคิด HERO BRAND ที่ซัคเซสมอร์ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

 

คำถามต่อมาคือ การไปสู่ HERO BRAND ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?

นพกฤษฏิ์ ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าการสร้าง HERO BRAND มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ ผู้ก่อตั้ง องค์กร คน และผลิตภัณฑ์

 

ผู้ก่อตั้ง

เพราะองค์กรคือ DNA ของผู้ก่อตั้ง ดังนั้นผู้ก่อตั้งต้องวางตนและสร้างตัวให้เป็นฮีโร่ เป็นผู้ชี้แนวทางและเป็นต้นแบบให้กับตัวแทนขายและคนทั่วไปได้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในชีวิต

“ผมในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง เราต้องเป็นฮีโร่และเป็นต้นแบบให้เขา ตอนนี้กำลังเป็นต้นแบบด้าน Social Media ใช้ TikTok มีเพจและช่องยูทูปที่คอยให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ สารที่ส่งไปสามารถเข้าถึงคนได้กว่า 17 ล้านคน และมีเอนเกจเมนต์กว่า 3 ล้านราย”

องค์กร

นอกจากผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่เป็นฮีโร่แล้ว ตัวองค์กรเองต้องมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้ นั่นคือ ‘อยากให้มนุษย์ในโลกนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น’ มุ่งสร้างสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีแก่นแท้ และพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนด้วยเช่นกัน

คน

ในธุรกิจเครือข่าย ‘คน’ คือส่วนสำคัญ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนจำนวนไม่น้อยยังมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อธุรกิจขายตรง เพราะฉะนั้นซัคเซสมอร์จึงทุ่มเทเพื่อสร้างผู้นำในองค์กรให้เป็นฮีโร่ พัฒนาคนให้เก่ง และดีควบคู่กัน

โดยปลูกฝัง Mindset ที่ถูกต้อง พัฒนาภาวะผู้นำ สร้างช่องทางการหารายได้ที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นเสมือนการสร้าง ‘ฮีโร่ต้นแบบ’ ที่เป็นตัวแทนความสำเร็จ และกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนที่สามารถสร้างการเติบโตและขยายเครือข่ายต่อไปได้ในที่สุด

ผลิตภัณฑ์ หรือ Product Hero

นพกฤษฏิ์ กล่าวว่า ธุรกิจที่แท้จริงต้องมีผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และแก้เพนพอยต์ของผู้บริโภคได้ และที่สำคัญต้องคุ้มค่าเงิน ต้องมีการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค วิเคราะห์ตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สุด

 

นี่คือ 4 องค์ประกอบสำคัญในการสร้าง HERO BRAND ตามแบบฉบับของซัคเซสมอร์ สิ่งที่น่าสนใจตามมาคือ

 

‘HERO BRAND’ จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างไร?

 

สำหรับประเด็นนี้ นพกฤษฏิ์กล่าวว่า การวางโพรซิชันนิงของซัคเซสมอร์ให้เป็น HERO BRAND นั้น ทำให้ภาพขององค์กรชัดขึ้น และความชัดเจนที่เห็นย่อมมีราคาและจะสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดได้เสมอ โดยกลยุทธ์ HERO BRAND จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจใน 3 ประเด็นหลักคือ

 

  1. ส่งผลต่อการปั้นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพราะมีแบบแผนในการปั้นที่ชัดเจน
  2. ความชัดเจนในแบรนด์จะช่วยให้การสื่อสารภาพของแบรนด์ง่ายและเข้าใจตรงกันได้เร็วขึ้น ตัวแทนขายสามารถถ่ายทอดแนวคิดนี้ให้แก่คนในเครือข่ายของตนเองและลูกค้าได้ ตลอดจนสามารถดึงคนที่สนใจเข้ามาได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย
  3. การสร้างฮีโร่ให้เกิดขึ้นในแต่ละส่วนจะช่วยสร้างเครือข่ายให้เติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งคืออีกหนึ่งหัวใจหลักของธุรกิจเครือข่าย

 

ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น ล้วนเป็นการสร้างฐานที่แข็งแรงให้กับบุคลากรอันเป็นกำลังสำคัญสำหรับธุรกิจทั้งสิ้น ซึ่งแน่นอนว่านี่คือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจด้วยเช่นกัน

 


“ซัคเซสมอร์เป็นธุรกิจเกี่ยวกับผู้คน โดยเราเลือกใช้การตลาดแบบชนเผ่าเพราะเชื่อในพลังของศรัทธา เรามุ่งพัฒนาหัวหน้าชนเผ่า หรือผู้นำของเราให้เขาดูแลกลุ่มคนด้วยความรักและความผูกพัน ซึ่งมันมีพลังมาก หัวหน้าชนเผ่าหรือฮีโร่ 100 คนที่เราสร้าง สามารถดูแลคนได้เป็นแสนคน”


 

ปัจจุบันซัคเซสมอร์มีศูนย์กระจายสินค้า 23 แห่ง ใน 6 ประเทศ ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้รวมถึง 1,180.56 ล้านบาท

โดยปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตที่ 15% และสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตนั้น ซัคเซสมอร์มีแผนสเกลอัปธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการยกระดับระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึง เข้าใจ และเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้มากขึ้น

อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อพร้อมรับมือกับการแข่งขันในปัจจุบัน

 

 

นอกจากนั้นยังมีแผนลงทุนขยายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายพอร์ตทางการลงทุนและต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคม

เช่น กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างเช่น บริการโดรนฉีดพ่นทางการเกษตร เป็นต้น

 

“เมื่อเรามีบริษัทที่เป็นฮีโร่ มองความยั่งยืน คนที่เราจ้างงานหรือคนที่เราทำให้เกิดรายได้อีกหลายแสนคน และทุกคนที่อยู่ใน Value Chain เขาก็จะมีความยั่งยืน ไม่ต้องเป็นภาระของสังคม

และเมื่อพวกเขาแข็งแรงขึ้น เขาก็มีบทบาทและโอกาสที่จะไปช่วยสังคมใกล้ตัวเขาให้แข็งแรงขึ้นไปด้วยกัน นี่คือสิ่งที่เป็นคุณค่าของความเป็น HERO BRAND” นพกฤษฏิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

[อ่าน 9,313]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เปิดใจ ‘เลิศรินิญฒ์ ศรีสุคนธ์’ กับเบื้องหลังการปั้น ‘Cafe Chilli’ ให้เป็นแบรนด์เรือธง ของ สะไปซ์ ออฟ เอเซีย
ทีเด็ด POP MART เจาะตลาดไทยอย่างไร ให้มัดใจผู้บริโภคอยู่หมัด
‘เดอะคลีนิกค์’ เผยผลงานโดดเด่นปี 66 โกยรายได้กว่า 2.3 พันล้าน เดินหน้าบุกตลาดความงาม
“เพราะชีวิตคือบททดสอบ” เปิดเรื่องราวชีวิตหญิงแกร่ง CHRO แห่งทรู คอร์ปอเรชั่น
‘ไพศาล อ่าวสถาพร’ กับเบื้องหลังการปั้น ‘บิสโตร เอเชีย’ ให้มียอดขายเติบโตขึ้นถึง 70%
ศุภลักษณ์ อัมพุช กับ New Era ของกลุ่มเดอะมอลล์ ที่เป็นมากกว่าแค่ช้อปปิ้ง แต่คือการสร้างย่านการค้า
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 0-2751-4995-6
Mobile : 062-194-4561
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 0-2751-4995-6
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved