“จ๊อบไทย” เผยสวัสดิการแบบไหนถึงได้ใจคนทำงาน
06 Jul 2018

Photo by rawpixel.com from Pexels

          จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย เผยข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศจำนวน 3,184 คน ในเรื่องสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดที่พนักงานอยากได้จากองค์กร พบว่า มีสวัสดิการรูปแบบใหม่ที่พนักงานในยุคปัจจุบันอยากได้ ประกอบไปด้วย 7 กลุ่มสวัสดิการ ได้แก่ สวัสดิการเกี่ยวกับการพักผ่อนและความบันเทิง สวัสดิการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ  สวัสดิการเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาพิเศษนอกเหนือกฎหมายกำหนด สวัสดิการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ  สวัสดิการเกี่ยวกับของขวัญพิเศษ และสวัสดิการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาในการเข้าออกงาน โดยตัวอย่างสวัสดิการที่น่าสนใจ อาทิ การนำคะแนนสะสมแต้มตาม KPI ไปแลกเป็นแพคเกจท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงปลายปี การสนับสนุนคอร์สถ่ายภาพทำอาหาร หรือจัดนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์มาให้คำปรึกษา ตลอดจนการจัดเวลาพิเศษสำหรับให้พนักงานพักผ่อน ฯลฯ ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้ เนื่องจากสวัสดิการถือเป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยบริหารพนักงานให้อยากทำงานกับองค์กรนานขึ้น รวมถึงสามารถดึงดูดให้คนอยากมาทำงานกับองค์กรมากขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

 


          แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า การจะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนที่คนทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้ว ยังพบว่ามีอีกหนึ่งปัจจัยที่คนทำงานให้ความสำคัญเช่นกัน นั่นก็คือ “สวัสดิการ” ซึ่งปัจจุบันพบว่านอกจากสวัสดิการตามกฎหมายกำหนดแล้ว จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญและคิดค้นสวัสดิการที่มีความแปลกใหม่เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานยุคใหม่มากขึ้น เพื่อดึงดูดให้คนรู้สึกสนใจและอยากมาทำงานกับองค์กรมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีผู้ลงทะเบียนฝากประวัติกว่า 1.4 ล้านคน และมีจำนวนงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 90,000 อัตรา จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศจำนวน 3,184 คน ในเรื่องสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดที่พนักงานอยากได้จากองค์กร พบว่ามีสวัสดิการรูปแบบใหม่ที่พนักงานในยุคปัจจุบันอยากได้ ประกอบไปด้วย 7 กลุ่มสวัสดิการ ดังนี้


          · สวัสดิการเกี่ยวกับการพักผ่อนและความบันเทิง – เพราะการทำงานต้องพบเจอสถานการณ์ตึงเครียดอยู่เป็นประจำ ดังนั้นหากองค์กรสามารถจัดสรรสวัสดิการที่ช่วยเรื่องการผ่อนคลายและความบันเทิงแก่พนักงานนอกเหลือจากการมีพื้นที่นันทนาการได้ อาทิ การนำคะแนนสะสมแต้มตาม KPI หรือเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่องค์กรกำหนดไปแลกเป็นแพคเกจท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงปลายปี เป็นต้น ก็จะทำให้สวัสดิการดูน่าสนใจมากขึ้น และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรมากขึ้น


          · สวัสดิการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน – นอกจากเรื่องงานแล้วองค์กรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านอื่น ๆ ตามความสนใจของพนักงาน เช่น คอร์สถ่ายภาพ ทำอาหาร จัดสวน ฯลฯ หรือการให้พนักงานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ไอทีได้ตามความถนัด เช่น Macbook, Notebook, PC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


          · สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ – เพราะเรื่องสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน การที่องค์กรมีประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตให้กับพนักงานถือเป็นเรื่องที่ดี แต่หากองค์กรสามารถส่งเสริมเรื่องสุขภาพในด้านอื่น ๆ ของพนักงานได้มากขึ้น เช่น สนับสนุนอาหารเสริมหรือวิตามินให้กับพนักงาน หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ตลอดจนการนำนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์มาให้คำปรึกษาทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานได้ ก็จะทำให้สวัสดิการนั้นดูน่าสนใจและพนักงานรู้สึกดีกับองค์กรมากยิ่งขึ้น


          · สวัสดิการเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาพิเศษนอกเหนือกฎหมายกำหนด – ปกติแล้ววันหยุดและวันลาถือเป็นสวัสดิการตามกฎหมายที่พนักงานทุกคนควรได้รับจากองค์กรอยู่แล้ว แต่หากองค์กรไหนสามารถให้วันลาในกรณีพิเศษได้เพิ่มเติมก็อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถมัดใจพนักงานได้เช่นกัน เช่น สามารถให้พนักงานลาอกหักได้ หรือให้พนักงานผู้หญิงลาเนื่องจากปวดประจำเดือนได้โดยไม่นับรวมกับการลาป่วย เป็นต้น


          · สวัสดิการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ – นอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว หากองค์กรไหนมีค่าตอบแทนพิเศษตามวาระสมควรก็ถือเป็นอีกสวัสดิการหนึ่งที่ส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังจูงใจให้พนักงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สนับสนุนค่าเดินทางสำหรับคนที่พักอยู่ไกลจากบริษัท สนับสนุนค่าเดินทางสำหรับคนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์เลี้ยง ค่าล่วงเวลาสำหรับคนที่มาทำงานเร็วกว่าเวลาเข้างาน หรือจะเป็นค่าตอบแทนด้านความเครียดสำหรับตำแหน่งที่มีความกดดันและเครียดเป็นพิเศษ ตลอดจนเงินชดเชยในกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะยังเป็นพนักงานของบริษัท โดยคู่สมรสจะได้รับเงินชดเชยบางส่วนของเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น


          · สวัสดิการเกี่ยวกับของขวัญพิเศษ – สวัสดิการพิเศษที่จูงใจพนักงานอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบตัวเงินเสมอไป องค์กรสามารถสร้างสรรค์สวัสดิการพิเศษโดยการแจกรางวัลจากการจัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การแข่งขันตกแต่งบริเวณที่ทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่มากขึ้น


          · สวัสดิการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาในการเข้าออกงาน – อย่างที่ทราบกันดีว่าพนักงานในปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาในการทำงานและการพักผ่อน (Work-Life Balance) กันมากขึ้น ดังนั้น หากมีสวัสดิการที่ตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าว เช่น สามารถขยายเวลาพักเที่ยงให้มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หรือมีเวลาพิเศษเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนระหว่างวัน ก็ถือเป็นอีกสวัสดิการที่สามารถมัดใจพนักงานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 


          "อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของสวัสดิการที่น่าสนใจของคนทำงานที่ต้องการจากองค์กร โดยเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรอื่น ๆ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เนื่องจากสวัสดิการถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการช่วยบริหารคนได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถจูงใจให้พนักงานอยากทำงานกับองค์กรยาวนานขึ้น รวมถึงสามารถดึงดูดให้คนภายนอกอยากมาทำงานกับองค์กรได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน" แสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย


          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) โทรศัพท์ 02-353-6999 หรือเข้าไปที่ www.jobthai.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตั้งสติก่อนช็อปออนไลน์จ่ายเงินแล้วต้องคุ้มค่า
เมื่อการชำระเงินง่ายขึ้น การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวก็พุ่งตาม
Booking.com เผยกรุงเทพฯ และโตเกียว ติดอันดับยอดจองสูงสุดในไทย
การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีก ในยุคที่ออนไลน์เติบโต
ลดปริมาณขยะ ทำเถอะมันเท่มาก
ทิศทางการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของ UK หลัง Brexit
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved