ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เดินหน้า ‘วิศวกรรมแห่งชาติ 2561’ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต
10 Sep 2018

 

         จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 แล้ว สำหรับงาน ‘วิศวกรรมแห่งชาติ 2561’ (National Engineering 2018) งานสัมมนาวิชาการและแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนวัตกรรรมวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย โดยในปีนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในฐานะผู้จัดงานได้ชูแนวคิด ‘Engineering for Society’ Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา ยกระดับสังคมสู่สมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทเนชั่นอย่างยั่งยืน โดยงานในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี 


         ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความพร้อมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ว่า “กว่า 75 ปีที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย และดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการให้บริการความรู้ทางวิชาการโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมีภารกิจหลักคือการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการอบรมมาตรฐานด้านวิศวกรรมให้กับวิศวกรทั่วประเทศ ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่องกว่า 13 ปีที่ผ่านมา คือการทบทวนและพัฒนามาตรฐานวิศวกรรม การอัพเดทเทรนด์นวัตกรรมด้านวิศวกรรม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจากการจัดงานในปี 2560 ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเราได้มีการจัดเวทีเสวนากว่า 50 หัวข้อ มีผู้เข้าร่วมฟังเสวนาชาวไทยกว่า 8,500 คน วิศวกรอาเซียนและต่างชาติอีกกว่า 1,500 คน และประชาชนที่เข้าร่วมเดินชมงานอีกกว่า 15,000 คน”

 


         “สำหรับงาน ‘วิศวกรรมแห่งชาติ 2561’ (National Engineering 2018) ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Engineering for Society’ Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation หรือ ‘วิศวกรรมอัจฉริยะ เพื่อชีวิตทันสมัย สู่ประเทศไทยแห่งอนาคต’ เพื่อสะท้อนถึงเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนในยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning) เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตไปสู่สังคมอัจฉริยะ หรือสมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทซิตี้ ที่อำนวยความสะดวกให้ชีวิตง่ายขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง และหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนวัตกรรมด้านวิศวกรรมถือเป็นหนึ่งในเครื่องจักรตัวสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยยกระดับสู่สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทเนชั่น ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติไทยแลนด์ 4.0” ดร.ทศพรอธิบาย


         โดยในปีนี้งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ได้แบ่งโซนการจัดงานออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ 


         • โซนสัมมนาวิชาการ ประกอบไปด้วยเวทีเสวนาระดับนานาชาติ (International Forum) สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การอัพเดทเทรนด์วิศวกรรมจากผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรรมทั่วโลก ภายใต้การเสวนาถึง 72 หัวข้อ นอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีปาฐกถาพิเศษจาก 4 กระทรวงที่จะมาร่วมกันบอกเล่าถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีวิศวกรรมในการช่วยผลักดันประเทศสู่ New- S-Curve ได้แก่ Industry Transformation Thailand 4.0 โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ยุทธศาสตร์คมนาคม ยุทธศาสตร์สร้างชาติ โดย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, Digital Transformation ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ยุทธศาสตร์พลังงาน ต้นทุนสำคัญของชาติ โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


          • โซนกิจกรรมพิเศษ อาทิ การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันโดรน แนวสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมของภาคธุรกิจ, บ้านปลอดภัยสไตล์อัจฉริยะ (Smart and Safety Home) สำหรับคนที่ต้องการบ้านที่ทันสมัยภายใต้นวัตกรรมที่ปลอดภัย รวมถึง ‘คลินิกช่าง’ พื้นที่สำหรับปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน บ้านทรุด บ้านร้าว โดยวิศวกรอาสากว่า 150 คน จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


         • โซนจัดแสดงสินค้า การแสดงนิทรรศการ การแสดงนวัตกรรมสินค้า เครื่องมือของงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การแสดงหุ่นยนต์ EV car ฯลฯ


         “ไฮไลท์สำคัญของงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ในครั้งนี้ นอกจากที่ท่านจะได้รับทราบถึงนโยบายที่สำคัญของทางรัฐบาลเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจตรงกันว่าควรจะดำเนินไปในทิศทางใด วิศวกร นักอุตสาหกรรม และนักธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้าง ท่านยังจะได้รับทราบว่ายังมีมาตรฐานใดบ้างที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกัน รวมไปถึงยังได้รับทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ภาคธุรกิจจะต้องเรียนรู้และนำไปปรับใช้เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การจัดเวทีเสวนาเรื่องมาตรฐานระบบรางที่เกี่ยวข้องโครงการรถไฟความเร็วสูง, การจัดเวทีเสวนาและการจัดแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data และ IoT ว่าจะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในอนาคตอย่างไร, การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปสู่ยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ รวมไปถึงหัวข้อพิเศษ ‘ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย’ ที่เราได้จำลองบรรยากาศภายในถ้ำหลวงฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่างานด้านวิศวกรรมได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจครั้งสำคัญนี้อย่างไรบ้าง” ดร.ทศพรกล่าว


         ทั้งนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ตั้งเป้าหมายของการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ในครั้งนี้ ว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีไม่ต่ำกว่า 100 ราย และผู้เข้าร่วมงานทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงวิศวกรรมรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 25,000 คน

 


         “งานนี้เป็นงานอัพเดทเทรนด์ประจำปีด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องย้ำว่าใครที่ไม่มาก็คือพลาด ใครที่ไม่มาก็จะไม่ทราบว่าเทรนด์ในตอนนี้และอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ในภาคธุรกิจที่เราจะได้เห็นนวัตกรรม เห็นโอกาสในการเติบโต ว่าเราจะนำเอาเทคโนโลยีวิศวกรรมมาช่วยปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยตอบความต้องการแห่งอนาคตได้อย่างไร รวมถึงประชาชนทั่วไปก็จะได้อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคต และเรียนรู้ หรือตระหนักถึงการต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับโลกแห่งอนาคตที่มาถึงแล้วในวันนี้” ดร.ทศพรกล่าวต่อไปว่า


         “ผมอยากจะย้ำว่างานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ไม่ใช่งานที่เน้นในเรื่องของการขายสินค้า แต่เราเน้นการให้ความรู้ ที่ไม่ใช่แค่วิศวกรหรือนักธุรกิจเท่านั้นที่ควรจะมางานนี้ แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถมารับชมเทคโนโลยีและมารับความรู้ในด้านวิศวกรรมได้ ซึ่งภายในงานได้มีการเตรียมหัวข้อเสวนาสำหรับบุคคลทั่วไปไว้ เช่น Smart Mobility หรือการที่สมาร์ทโฟนจะเข้ามาควบคุมสิ่งต่างๆ ในบ้านของเราได้อย่างไร, Smart and Safety Home การสร้างบ้านให้ปลอดภัย รวมไปถึงเรื่อง EV Car Smart Mobility สำหรับคนที่ต้องการซื้อรถ อยากรู้ว่าเทคโนโลยีรถยนต์กำลังไปในทิศทางใด ซึ่งทุกหัวข้อสามารถเข้าร่วมฟังได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” 

[อ่าน 715]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“Minmore Voltage” คลิกเดียวจบ ครบทั้ง “Faster-Smarter-Better”
OfficeMate เดินหน้าตอบโจทย์ B2B หวังเป็นอาลีบาบาแห่งอาเซียน
จรรยาพร สุนทรวสุ "Eminent เดินหน้ายุทธศาสตร์ Total Air Solution"
Jenosize ลุยโมเดลธุรกิจใหม่ Technology & Marketing Consulting
'ชลลดา สุนทรวสุ' ผู้ปั้น 'ศิลาวดี รีสอร์ท' ให้เป็น 'Destination' ในใจผู้คน
วัดใจ ‘ทอง กุลธัญวัฒน์’ ยกระดับร้านอาหารเวียดนาม สู่แลนด์มาร์คแห่งภาคอีสาน
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved