วันนี้!! ถึง ๑๔ ตุลาคม "เดอะมอลล์" ชวนร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
10 Oct 2018

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมชมนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๔ ชุด ได้แก่ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์, กษัตริย์นักพัฒนา พระราชานักปราชญ์, สืบสานพระราชปณิธาน และ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ อันแสดงถึงความรัก ความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดการครองราชย์กว่า ๗๐ ปี

พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์น เมืองแคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องด้วยทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกษาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ ระหว่างที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านฝูงชนบริเวณถนนราชดำเนิน ได้มีเสียงหนึ่งตะโกนแทรกมาเข้าพระกรรณว่า “ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน” ในขณะนั้นทรงนึกตอบในพระทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร” ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงติดตรึงอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านจนมิรู้ลืม ด้วยทรงตระหนักถึงภารกิจและทรงมีหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าบนผืนแผ่นดินไทย

กษัตริย์นักพัฒนา พระราชานักปราชญ์
๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมดูแลทุกข์สุขราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะห่างไกลการคมนาคมจะยากลำบาก หรือเป็นดินแดนแห้งแล้งทุรกันดาร พระองค์ทรงบากบั่นเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่ประทับส่วนพระองค์ พระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน ทรงจัดให้มีโครงการศึกษาทดลองทางเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการศึกษาทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ และพระราชทานแก่ราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ 

สืบสานพระราชปณิธาน
นับตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริต่