ชี้พิกัด!! เที่ยวให้ “เข้าท่า” สงกรานต์ 2562
03 Apr 2019

“สงกรานต์ไทย” ดังไกลทั่วโลกอีกแล้ว ล่าสุดได้รับการบรรจุให้เป็นกิจกรรมเด่นใน “ASEAN Cultural Year 2019” โดยปีนี้มีการรผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา จับมือแถลงข่าวจัดงาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ 5 มาในแนวคิด อยู่เย็น เป็นสุข ให้สงกรานต์นี้ดีงาม อยู่ที่ไหนก็มีสุข

เชิญชวนแห่งนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นส่งเสริมให้งานสงกรานต์โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์มากที่สุด กลายเป็นมรดกที่ยั่งยืนทางวัฒนธรรมไทย ออกสู่สายตาชาวโลก

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงแนวโน้มนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ออกไปเพื่อ 1. เจอกับโลก สวยงามอย่างไร 2. เจอกับมนุษย์ อยู่กิน มีขนบธรรมเนียม ประเพณีอย่างไร และ 3. เจอกับตัวเอง ให้เวลากับตัวเอง เรียนรู้ตัวเองว่าต้องการอะไร มีสไตล์แบบไหน

หลายคนตกผลึกมากขึ้นจากการท่องเที่ยว ปีที่แล้วประเทศไทยมีตัวเลขนักท่องเที่ยว 39 ล้านคน สร้างเงินสะพัด 2 ล้านล้านบาท เฉพาะไทยเที่ยวไทย ในเทศกาลสงกรานต์ 3 ล้านคน รายได้ 10,000 ล้านบาท ไม่นับรวมชาวต่างชาติ มาเที่ยวไทย เฉพาะสงกรานต์ปีที่แล้ว น่าจะราวๆ 20,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจีน 10 ล้านคน, อาเซียน 10 ล้านคน เป็นไปได้อย่างมากว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ แนะคนไทยเตรียมพร้อม เป็นเจ้าบ้านที่ดี สงกรานต์สาดน้ำ 3 น้ำ 1 สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม 2 น้ำมือ ชิมอาหาร 4 ภาค สินค้าที่ระลึก 3 น้ำใจ คนไทยมีจุดแข็งและจุดขายตรงนี้อยู่แล้ว ร่วมกันทำให้เทศกาลนี้ระบือไกล นักท่องเที่ยวอยากมามากที่สุดเทศกาลหนึ่งของโลก

มงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เผยถึงเหตุผลที่เทศกาลของไทยได้รับการบรรจุเป็นกิจกรมเด่นของอาเซียนว่า เพราะประเพณีสงกรานต์มีคุณค่าสำคัญหลายด้าน ประกอบกัน อาทิ

 1. คุณค่าต่อชุมชน สร้างความสมานสามัคคี ร่วมกันทำบุญ ให้ทาน รวมถึงสาดน้ำด้วยไมตรีจิต
 2. คุณค่าต่อสังคม เอื้ออาทรสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม
 3. คุณค่าต่อศาสนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เลี้ยงพระ ฟังธรรม สรงน้ำ
 4. คุณค่าต่อเศรษฐกิจ เพราะเป็นประเพณีที่โดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้องค์ประกอบสำคัญ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์เอาไว้ ไม่ให้เปลี่ยนแปลง แนะให้ทุกคนควรถือปฏิบัติ ที่สำคัญ จำเป็น ดังนี้คือ พิธีรดน้ำดำหัว, สิริมงคล ทำบุญไหว้พระ, กิจกรรมจิตอาสา คลีนบ้าน วัด ฯลฯ 

เผยจุดฉลองสงกรานต์ ยิ่งใหญ่สุดแล้วใน กทม. “เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 

กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำจัดงานเผยว่า “เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 เทศกาลวัฒนธรรมผสานความร่วมสมัยที่ดีงามที่สุดของไทย ประกอบด้วย 3 จุดเด่นหลัก คือ

 1. เทศกาลวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเส้นทางบกและทางน้ำสู่ชุมชนและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้ง 9 ท่าน้ำ (Cultural Heritage waterfront) 2 ใน 4 วัดของงานนี้ได้รางวัลจาก UNESCO
 2. เทศกาลวัฒนธรรมผสานความร่วมสมัยที่ดีงามที่สุดและจัดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5
 3. เป็นต้นแบบของเทศกาลใหญ่ระดับประเทศที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนตนเอง เช่น เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม

ไฮไลท์ แนะตามรอยสักการะ “อยู่เย็น” 4 วัด “เป็นสุข” 5 ท่าน้ำ

ไฮไลท์ที่ไม่อยากให้คนไทยทุกครัวเรือนพลาด “เที่ยว 3 วัน 9 ท่าน้ำวิถีไทย” โดยมีเรือด่วนรับส่งฟรี โปรแกรมที่น่าสนใจแต่ละแห่ง ดังนี้

 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) สักการะพระพุทธเทวปฏิมากร, พระพุทธไสยาสน์ กิจกรรม 8.30 – 18.00 น. เย็นใจ Iconic, สรงน้ำพระประจำวันเกิด, ถวายสังฆทาน ผ้าไตร-จีวร, ซุ้มรดน้ำดำหัว, เวทีการแสดงวัฒนธรรมจากทางวัด และร้านค้าชุมชน ร้านค้าประชารัฐ
 2. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) สักการะ พระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก หลวงพ่อรุ่งอรุณ กิจกรรม กิจกรรม 8.30 – 18.00 น. เย็นใจ Iconic, สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 13 วัด, สรงน้ำพระประจำวันเกิด, ถวายสังฆทาน ผ้าไตร-จีวร, ซุ้มรดน้ำดำหัว, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ดนตรีในสวน, ซุ้มสาธิตการร้อยมาลัย และร้านค้าชุมชน
 3. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยา) สักการะ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปปางปิลาไลยก์ กิจกรรม 8.30 – 18.00 น. เย็นใจ Iconic, สรงน้ำพระพุทธรูป, สรงน้ำพระสงฆ์ (15 เมษายน เริ่ม 12.00 น.) พิธีบังสุกุล (15 เมษายน เริ่ม 19.00 น.), การแสดงเชิดสิงโตเล็ก สิงโตผู้ใหญ่ วัดกัลยาฯ, สาธิตและโชว์ว่าวไทย, ร้านค้าประชารัฐ และร้านค้าชุมชน
 4. วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูร) สักการะพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา หลวงพ่อพุทธนาคน้อย กิจกรรม 8.30 – 18.00 น. เย็นใจ Iconic, สรงน้ำพระพุทธรูป, สรงน้ำพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (15 เมษายน), ลอดพระบรมธาตุเจดีย์เสริมสิริมงคล, ซุ้มรดน้ำดำหัว, ห้องภาพฉายานิติกร, เวิร์คช็อป หมูกระดาษ + ผ้าขาวม้า, พิธีบังสุกุล, ร้านค้าประชารัฐ และร้านค้าชุมชน
 5. ท่ามหาราช อุดมด้วยศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ช้อป ชม ชิม ริมเจ้าพระยา เส้นทางสัญจรระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี กิจกรรม 10.00 – 22.00 น. เย็นใจ Iconic, สรงน้ำพระพุทธรูป, เวิร์คช็อปว่าวไทย, เกมงานวัด, การแสดงแตรวง กลองยาวหน้าท่า, วาดภาพสีน้ำขนาดโปสการ์ด, ร้านค้าชุมชน
 6. ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ชิลล์ๆ ริมน้ำ วิถีชีวิตแห่งตลาดที่ไม่เคยหลับไหล ภายใต้อาคารที่มีสถาปัตยกรรม สไตล์นีโอคลาสสิก โคโลเนียล กิจกรรม 10.00 – 22.00 น. เย็นใจ Iconic, สรงน้ำพระพุทธรูป, จุดต่อเรือ เส้นทาง 1 และ 2, เวิร์คช็อปจัดดอกไม้ และร้านค้าชุมชน
 7. ล้ง 1919 ก้าวแรกบนแผ่นดินสยาม คุณค่าแห่งศิลปะ และวิถีชีวิตอารยธรรมไทย-จีนโบราณ กิจกรรม 8.30 – 18.00 น. เย็นใจ Iconic, สรงน้ำพระพุทธรูป, สักการะเจ้าแม่หม้าโจว, กิจกรรมรำกลองยาวร่วมสมัย, กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เขตคลองสาน, ฟู๊ดทรัคเฟสติวัล, สาธิตการทำขนมไทย การทำปลาตะเพียน การร้อยมาลัย ฯลฯ
 8. สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม เมืองมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่นำเสนอทุกมิติแห่งความภาคภูมิใจของไทยครบ 4 ภาค “สุขสยาม” เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย ณ บริเวณชั้น G ไอคอนสยาม กิจกรรม 10.00 – 22.00 น., “สุขสมหวัง” สรงน้ำพระประจำถิ่นขอพรพระพุทธรูป 4 ภาค, “สุขสืบสานและสุขสัมพันธ์” ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเล่นสนุกสงกรานต์แบบไทยๆ, “สุขสนุก” รื่นเริงกับการละเล่นแบบสยามดั้งเดิม, “สุขเสน่ห์” ประกวดนางสงกรานต์เมืองสุขสยาม เสน่ห์ไทย, “สุขแซ่บ” อร่อยครบรสกับร้านอาหารทั้ง 4 ภาค และ “สุขสร้างสรรค์” แหล่งรวมงานหัตถศิลป์หมุนเวียนมากที่สุดในประเทศไทย
 9. เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ งานวัดร่วมสมัย เก๋ไก๋ไฟกระพริบ และเวทีประชันมหรสพแบบไทยๆ สนุก สุขใจ กิจกรรมมงคลรับปีใหม่ไทยทั้งงาน กิจกรรม 17.00 – 22.00 น. เย็นใจ Iconic, สรงน้ำพระประจำวันเกิด, เวิร์คช็อปร้อยพวงมาลัย, เวทีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง (13 เมษายน ลาดา อาร์สยาม, 14 เมษายน ว่าน ธนกฤต และ 15 เมษายน เปาวลี พรพิมล), อุโมงค์ผ้าขาวม้าเวรี่คูล, รำวงย้อนยุค สามช่า, มวยทะเล ฮาเฮ, ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน, ร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน, บูทผ้าขาวม้า เวิร์คช็อปผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์, ตลาดย้อนยุคริมน้ำ ฯลฯ

เรือฟรี ตารางเดินทางแน่น 

เชิญ ช็อป ชม ชิม บันเทิงใจสุขใจรับสิริมงคล ณ 9 ท่าน้ำ โดยจะมีบริการเรือด่วนรับส่งฟรี ให้บริการใน 9 ท่าน้ำ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรก 9.00 – 17.00 น. ช่วงที่สอง 17.00 น. – 22.00 น. ณ ท่าเรือ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

พิเศษ !!! แต่งตัวไฉไล ใส่ผ้าขาวม้า ลุ้นรับรางวัล

เพื่อเป็นการอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยๆ มาเที่ยวงาน Water Festival 2019 ใครใช้ “ผ้าขาวม้า” ไม่ว่า จะโพก พาด คาด สวม จัดเต็มมาทั้งชุด ก็ได้หมด ลุ้นรับของที่ระลึกฟรี

สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม ที่ผสานความร่วมสมัยอันดีงามที่สุดของประเทศไทย เพื่อสืบสานมรดกไทยสู่คนไทยและสากล ต้อนรับปี ASEAN Cultural Year 2019 ได้ในงาน Water Festival 2019 ทั้ง 4 ภาค กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และเฟซบุ๊ก Water Festival Thailand

[อ่าน 1,458]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
วัน-โอ-วัน ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดฤดูแห่งความสุข “101 WINTER TOWN” พร้อมโปรฯสุดว้าวรับปีใหม่!!!
เกลนมอเรนจี เฉลิมฉลอง 10 ปี ไพรเวท เอดิชั่น ซีรีส์ เปิดตัว “เกลนมอเรนจี อัลทา”
Beautiful Bangkok ปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิม ปักหมุดจุดเคาท์ดาวน์ใหม่กลางเมือง
อลังการ! ครั้งแรกบนผืนแผ่นดินไทยกับโชว์ “มหาอุปรากร สะท้านปฐพี”
“โออิชิ” แท็กทีม “ฟู้ดแพนด้า” เสิร์ฟ เมนูดงบุริ - ราเมน ถึงหน้าประตูบ้าน
แช่ออนเซ็นชื่อดังท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ที่โทโฮคุและคันโต ด้วย JR-EAST
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved