AIA ประเทศไทย เปิดตัว AIA CI CARE, AIA CI Top up ผู้นำประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
18 Jul 2019

 

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่‘เอไอเอ ซีไอ แคร์’และ ‘เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ’ ย้ำความเป็นผู้นำในตลาดประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

 

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้ายแรงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด 2 แบบ เอไอเอ ซีไอ แคร์’ (AIA CI Care) และ ‘เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ’ (AIA CI Top Up) มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำการเป็นผู้นำในตลาดประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

อัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการวางแผน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดโดยเฉพาะการวางแผนด้านความคุ้มครองโรคร้ายแรงเมื่อปี 2560 เราได้เปิดตัวแคมเปญ‘AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย’ พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงหลากหลายแบบ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก เห็นได้จากยอดขายของผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงซึ่งอยู่ในแคมเปญ ‘AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย’ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นสัญญาณในด้านบวกที่บ่งบอกว่าคนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันคนไทยมีประกันชีวิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพียงแค่ 39% ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็อาจยังมีความคุ้มครองไม่เพียงพอสำหรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่รายล้อมรอบ ๆ ตัว รวมทั้งความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บที่เพิ่มสูงขึ้น  เอไอเอ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ จึงเดินหน้าสนับสนุนให้คนไทยมีความคุ้มครองที่เพียงพออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความคุ้มครองด้านโรคร้ายแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย”

เอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “เนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเมืองที่ขยายตัว บวกกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่เพียงพอการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การสูบบุหรี่ หรือการดื่มแอลกอฮอลล์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงโรคร้ายแรงนอกจากนี้ ความก้าวหน้าของวิวัฒนาการทางการแพทย์ยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับโรคร้ายแรงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงปัญหาทางด้านการเงินที่อาจจะตามมาของผู้ป่วยและครอบครัวเอไอเอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และมุ่งผลักดันให้คนไทยวางแผนความคุ้มครองโรคร้ายแรงให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงความจำเป็นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เอไอเอ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงตัวใหม่ ‘เอไอเอ ซีไอ แคร์’ ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่จะสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้เอาประกันและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาของชีวิต โดยคุ้มครองโรคร้ายแรงมากถึง 6 กลุ่ม รวมกว่า 62 โรคร้ายแรง แบ่งเป็นครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ทั้งหมด 18 โรค และโรคร้ายแรงระดับรุนแรงทั้งหมด 44 โรค อันประกอบด้วย

  • กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
  • กลุ่มโรคหัวใจ ระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต
  • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
  • กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อการบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ
  • กลุ่มโรคร้ายแรงในผู้เยาว์

ซึ่งเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ทันที 40% ของจำนวนเงินเอาประกัน และเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันรวมผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 140% ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ โดยมอบความคุ้มครองยาวนานตั้งแต่ผู้เอาประกันอายุ 1 เดือนถึงอายุ 80 ปี”

นอกจากนี้ เอไอเอ ยังได้เปิดตัวเอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ (AIA CI Top Up)ซึ่งเป็นบันทึกสลักหลัง เพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส(AIA CI Plus)ที่มอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ครอบคลุม5 กลุ่ม รวม 18 โรค โดยจำนวนเงินเอาประกันจะเท่ากับ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันของสัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ซีไอ พลัส เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่มอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงทั้งหมด 44 โรค โดยผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือกรณีเสียชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ จะเข้ามาเติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งในระดับต้นถึงระดับปานกลาง เพื่อปิดช่องว่าง ให้กับสัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ซีไอ พลัสและคลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดการรักษา สร้างความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์

สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงของเอไอเอ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center 1581

[อ่าน 216]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“ไปรษณีย์ไดร์ฟทรู” ส่งของเลยไม่ต้องลงจากรถ ชี้เป้า 17 จุดนำร่องบริการทันใจ
วอลโว่พร้อมเผยโฉมใหม่ The New Volvo V60 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid
ธนชาตประกันภัย ผนึก ศปถ. เปิดโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”
นิสสัน เปิดตัว นิสสัน อัลเมร่า ใหม่ เครื่องยนต์เทอร์โบ 1.0 ลิตร ใหม่ราคาเริ่ม 499,000 บาท
เอพี โกยรายได้รอบ 9 เดือนกว่า 22,500 ล้านบาทยอดขายกว่า 30,600 ล้านบาท
#โชคดีที่ได้เลือก เปลี่ยนทางเลือกชีวิตให้ “อยู่สบาย ตายดี” โดยอลิอันซ์ อยุธยา
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved