AIA ประเทศไทย เปิดตัว AIA CI CARE, AIA CI Top up ผู้นำประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
18 Jul 2019

 

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่‘เอไอเอ ซีไอ แคร์’และ ‘เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ’ ย้ำความเป็นผู้นำในตลาดประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

 

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้ายแรงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด 2 แบบ เอไอเอ ซีไอ แคร์’ (AIA CI Care) และ ‘เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ’ (AIA CI Top Up) มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำการเป็นผู้นำในตลาดประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

อัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการวางแผน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดโดยเฉพาะการวางแผนด้านความคุ้มครองโรคร้ายแรงเมื่อปี 2560 เราได้เปิดตัวแคมเปญ‘AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย’ พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงหลากหลายแบบ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก เห็นได้จากยอดขายของผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงซึ่งอยู่ในแคมเปญ ‘AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย’ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นสัญญาณในด้านบวกที่บ่งบอกว่าคนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันคนไทยมีประกันชีวิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพียงแค่ 39% ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็อาจยังมีความคุ้มครองไม่เพียงพอสำหรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่รายล้อมรอบ ๆ ตัว รวมทั้งความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บที่เพิ่มสูงขึ้น  เอไอเอ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ จึงเดินหน้าสนับสนุนให้คนไทยมีความคุ้มครองที่เพียงพออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความคุ้มครองด้านโรคร้ายแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย”

เอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “เนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเมืองที่ขยายตัว บวกกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่เพียงพอการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การสูบบุหรี่ หรือการดื่มแอลกอฮอลล์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงโรคร้ายแรงนอกจากนี้ ความก้าวหน้าของวิวัฒนาการทางการแพทย์ยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับโรคร้ายแรงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงปัญหาทางด้านการเงินที่อาจจะตามมาของผู้ป่วยและครอบครัวเอไอเอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และมุ่งผลักดันให้คนไทยวางแผนความคุ้มครองโรคร้ายแรงให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงความจำเป็นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เอไอเอ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงตัวใหม่ ‘เอไอเอ ซีไอ แคร์’ ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่จะสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้เอาประกันและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาของชีวิต โดยคุ้มครองโรคร้ายแรงมากถึง 6 กลุ่ม รวมกว่า 62 โรคร้ายแรง แบ่งเป็นครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ทั้งหมด 18 โรค และโรคร้ายแรงระดับรุนแรงทั้งหมด 44 โรค อันประกอบด้วย

  • กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
  • กลุ่มโรคหัวใจ ระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต
  • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
  • กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อการบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ
  • กลุ่มโรคร้ายแรงในผู้เยาว์

ซึ่งเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ทันที 40% ของจำนวนเงินเอาประกัน และเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันรวมผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 140% ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ โดยมอบความคุ้มครองยาวนานตั้งแต่ผู้เอาประกันอายุ 1 เดือนถึงอายุ 80 ปี”

นอกจากนี้ เอไอเอ ยังได้เปิดตัวเอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ (AIA CI Top Up)ซึ่งเป็นบันทึกสลักหลัง เพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส(AIA CI Plus)ที่มอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ครอบคลุม5 กลุ่ม รวม 18 โรค โดยจำนวนเงินเอาประกันจะเท่ากับ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันของสัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ซีไอ พลัส เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่มอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงทั้งหมด 44 โรค โดยผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือกรณีเสียชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ จะเข้ามาเติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งในระดับต้นถึงระดับปานกลาง เพื่อปิดช่องว่าง ให้กับสัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ซีไอ พลัสและคลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดการรักษา สร้างความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์

สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงของเอไอเอ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center 1581

[อ่าน 134]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Vogue Who's On Next, The Vogue Fashion Fund 2019 กลับมาแล้ว!
Wiko จัดประกวดภาพถ่าย “Life Never Sleeps อย่าหยุด...ที่จะใช้ชีวิต”
อีสท์ วอเตอร์ เตรียมเดินหน้าธุรกิจน้ำครบวงจรเต็มสูบ
TCP ประกาศแผนการปรับโฉมองค์กร สู่การเป็นบริษัทข้ามชาติอย่างแท้จริง
กสิกรไทยยกระดับ AFTERKLASS แพลตฟอร์มสอนทักษะชีวิตเยาวชน
SCG ร่วมกับ ทช. เดินหน้าแก้ปัญหาขยะในทะเล เปิดตัว “หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน้ำ 4.0”
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved