ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนนโยบายธรรมาภิบาลผ่านผู้นำรุ่นใหม่ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
19 Jul 2019

“คนรุ่นใหม่” ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายทุกด้านขององค์กร ไม่เว้นแม้กระทั่งด้าน “ธรรมาภิบาล” ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน

ล่าสุด บมจ.ซีพี ออลล์ ได้จัด โครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัด กิจกรรมเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีประชันความสามารถ ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันยุค ทันสมัย และให้ผู้ชนะดำรงตำแหน่งเป็น “แอมบาสเดอร์” ส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน

ก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์  กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรมเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานทุกระดับชั้น การจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมธรรมาภิบาล การกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ล่าสุดได้จัดเวทีเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance โดยมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ขององค์กรกว่า 120 คนจาก 60 กว่าสำนักงานในกลุ่มธุรกิจของซีพี ออลล์ ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด และตอบคำถามวัดทัศนคติ มุมมอง และวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลอย่างเข้มข้น

“หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์  กว่า 30 ปี  ที่ผ่านมาคือการตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทใช้เป็นกรอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเราเชื่อว่าเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังเรื่องธรรมาภิบาลให้กับพนักงานในองค์กรทุกระดับ”  ก่อศักดิ์ กล่าว

บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรม เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากเสียงเชียร์ของทั้งผู้บริหารและพนักงานที่มาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ร่วมลุ้นไปกับการตอบคำถามอย่างเข้มข้น เพื่อวัดมุมมองและวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใส อาทิ “หากแฟนที่ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกัน แต่ต่างหน่วยงานและกำลังมีแผนจะแต่งงานกันในเร็วๆ นี้ มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส ส่อแววทุจริต คุณจะทำอย่างไร”

สุดารัตน์ พุทธชาติ ผู้ได้รับรางวัลสุดยอด Miss Good Governance เล่าด้วยความภูมิใจว่ากิจกรรมเฟ้นหา Mister & Miss Good Governance ถือเป็นการประกวดที่ยาวนานโดยตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่
ด้านธรรมาภิบาลทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในวันนี้ที่ได้รับตำแหน่งก็ดีใจมากๆ พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน โดยจะเริ่มจากตัวเองและขยายผลให้เพื่อนร่วมงานเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามต่อไป

ด้าน ฐิติวัสส์ งามวิศิษฐ์ศิลป์ ผู้ได้รับรางวัลสุดยอด Mister Good Governance อธิบายเสริมว่า สำหรับตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเชื่อว่าธรรมาภิบาลเป็นเรื่องธรรมชาติ การเตรียมตัวในการแข่งขันจึงไม่ต้องเตรียมอะไรมาก อาศัยความเข้าใจ เพราะชีวิตจริงไม่ชอบให้ใครเอารัด เอาเปรียบ หรือมาทุจริตกับตัวเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มจากตัวเรา เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี และพร้อมที่จะนำสิ่งที่ได้ไปขยายผลสู่เพื่อนร่วมงานต่อไป

สำหรับ สุดยอด Mister & Miss Good Governance จะต้องร่วมศึกษาดูงาน เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล และเป็น “แอมบาสเดอร์” ด้านธรรมาภิบาลขององค์กร คอยขับเคลื่อนกิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมกับผู้แทนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด

ทั้งนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง อาทิ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก “FTSE4Good Index” โดย FTSE Russell ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชันจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ได้รับการยอมรับจากสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

[อ่าน 153]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Vogue Who's On Next, The Vogue Fashion Fund 2019 กลับมาแล้ว!
Wiko จัดประกวดภาพถ่าย “Life Never Sleeps อย่าหยุด...ที่จะใช้ชีวิต”
อีสท์ วอเตอร์ เตรียมเดินหน้าธุรกิจน้ำครบวงจรเต็มสูบ
TCP ประกาศแผนการปรับโฉมองค์กร สู่การเป็นบริษัทข้ามชาติอย่างแท้จริง
กสิกรไทยยกระดับ AFTERKLASS แพลตฟอร์มสอนทักษะชีวิตเยาวชน
SCG ร่วมกับ ทช. เดินหน้าแก้ปัญหาขยะในทะเล เปิดตัว “หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน้ำ 4.0”
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved