คปภ. เปิดตัวโครงการ InsurTech Boot Camp 2019
02 Sep 2019

 

เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยรุ่นใหม่ ร่วมพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย เดินสายจัดกิจกรรมโรดโชว์มหาวิทยาลัยชั้นนำเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามประชันเวที“OIC InsurTech Award 2019ภายใต้โจทย์ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2729 กันยายน 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( เลขาธิการ คปภ.)เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)ได้จัดทำโครงการ InsurTech Boot Camp 2019 ภายใต้การขับเคลื่อนของ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อเฟ้นหานักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยรุ่นใหม่นำร่อง ด้วยการเปิดตัวโครงการ พร้อมจัด กิจกรรม CIT Roadshow เดินสายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัยให้กับนิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประกันภัยโดยตรงจำนวน สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27–29 กันยายน 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับกิจกรรม CIT Roadshow จะเป็นการแนะแนวและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี การประกันภัยในหัวข้อหลัก คือ ความรู้พื้นฐานด้านประกันภัยและ InsurTech รอบโลก, วงจรประกันภัย ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย ได้แก่ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ CEO - TQLD (noon), Advisor - Thai Fintech Associationธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง FairDee InsurTech Co.,Ltd. พร้อมด้วย ฤทัย สุทธิกุลพานิช Head of Fuchsia Innovation Center เมืองไทยประกันชีวิต และปิดท้ายด้วยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้–5 กันยายน 2562 โดย 10 ทีม (ทีมละ 5 คน) ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม InsurTech Boot Camp 2019 เสริมพลังความรู้ และขัดเกลาทักษะแบบเข้มข้น ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน และคัดเลือก 5 ทีมที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าชิงรางวัลในงาน OIC InsurTech Award 2019

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดประกวดในประเภทนิสิต/นักศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดในประเภทบุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุและการศึกษา เพียงรวมทีมให้ได้ 5 คน ประกอบด้วย ผู้ที่มีความสามารถด้านการวางแผนธุรกิจ นักออกแบบแอพพลิเคชั่น นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการประกันภัยสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้–5 กันยายน 2562 เช่นเดียวกัน โดย 10 ทีม (ทีมละ 5 คน) ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เชิงลึก ตลอดระยะเวลา 2 วันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีด้านการประกันภัยและนำไปปรับปรุงผลงาน หลังจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ทีมเพื่อเข้าร่วมชิงรางวัล OIC InsurTech Award 2019

สำหรับรางวัล OIC InsurTech Award 2019 ที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000 บาท แบ่งเป็น ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

มาร่วมกันพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กับโครงการ InsurTech Boot Camp 2019 ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้และทักษะในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัย และติวเข้มสำหรับการส่งผลงานเข้าชิงรางวัล OIC InsurTech Award 2019 เพราะฉะนั้น ใครมีไอเดียดีๆ มีของดีในตัว อย่าเก็บไว้ รวมกลุ่มกันให้ได้ 5 คน แล้วสมัครกันเข้ามาได้ ทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป งานนี้นอกจากผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลแล้วผลงานที่ได้รางวัลจะได้รับการต่อยอดพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริงซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมประกันภัยของไทย อีกด้วย เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในยุค Disruption ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันและในทุกภาคส่วน ซึ่งในส่วนของสถาบันการศึกษาได้รับผลกระทบจากจำนวนนักศึกษาที่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สถาบันการศึกษาต้องเร่งปรับเปลี่ยนและปรับตัวด้วยการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาคเอกชน บูรณาการงานวิชาการและงานวิจัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้จริงรวมทั้งผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการในตลาดแรงงานและตอบโจทย์ประเทศชาติ ซึ่งความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับสำนักงาน คปภ.ในครั้งนี้จะทำให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆในอุตสาหกรรมประกันภัยและช่วยพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://cit.oic.or.th/award2019 หรือ โทร. 02 515 3995–9 ต่อ 7653  

[อ่าน 499]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพบกับ Instax รุ่นใหม่ พร้อมกันทั่วโลกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
SWATCH เผยโฉม 2 เรือนเวลาสุดโรแมนซ์ เอาชนะใจคนรักของคุณ ในวาเลนไทน์ปีนี้!
วัยทำงานต้องรู้ กู้ซื้อบ้านอย่างไรให้พิชิตใจธนาคาร
ฮาวทูเซฟชีวิตในวิกฤตฝุ่น PM2.5 มหันตภัยร้ายใกล้ตัวที่ห้ามมองข้าม!
ประเทศกูมี...พลิกโอกาสเป็นวิกฤต
5 เรื่องสำคัญการบริหารเงินให้ธุรกิจ SMEs ไปรอด
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved